Korespondencja w sprawie przekazania ksiąg kościelnych i ustalenia zaginionych

Sygnatura
53/801/0/10
Daty skrajne
1940 - 1944
Liczba serii
1
Liczba skanów
1405
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/801/0/10/72 Kirchenbücher der deutsch-evangelischen Kirche in Wartheland [korespondencja] 1940-1942 33
53/801/0/10/73 Kirchenbücher der Umsiedler [korespondencja] 1941 18
53/801/0/10/74 Zugangsverzeichnis des Kirchenbuch-Magazins [na terenie tak zwanego Kraju Warty] 1941 104
53/801/0/10/75 Verzeichnis der, in der Sippenstelle der Regierungs des Generalgouvernements aufbewahrten Personenstandsbücher [wykaz, korespondencja] 1941-1942 23
53/801/0/10/76 Rückgabe von Kirchenbücher [zwrot ksiąg kościelnych znajdujących się w posiadaniu urzędów do spraw genealogicznych, urzędom stanu cywilnego, sprawa dotyczy ksiąg od 1 X 1874 roku] 1941-1944 285
53/801/0/10/77 Betrifft: Sicherstellung und Verwertung von Vermögenswerten in polnischen-katholischen Kirchen [sprawa dotyczy przekazania akt parafialnych do Reichsarchiv, a ksiąg kościelnych do Gausippenamt] 1942 14
53/801/0/10/78 Kirchenbücher aus Danzig-Westpreussen [Gdańsk - korespondencja] 1942-1943 10
53/801/0/10/79 [Korespondencja w sprawie ksiąg kościelnych ewangelickich i polsko-katolickich - dotyczy terenu tak zwanej Guberni] 1943-1944 10
53/801/0/10/80 [Korespondencja z Sądami w Wolsztynie, Wągrowcu i Wrześni w sprawie ksiąg kościelnych] 1941-1943 39
53/801/0/10/81 Einziehung von Zweitbüchern. Schriftwechsel mit dem O.L.G und andere [korespondencja z władzami sądowymi w Poznaniu, spis sądów w okręgu poznańskim od 1941 roku] 1941-1944 28
53/801/0/10/82 Schriftwechsel mit den Amtsgerichten [korespondencja w sprawie ksiąg kościelnych, nazwy powiatów od A - L] 1941-1944 258
53/801/0/10/83 Schriftwechsel mit den Amtsgerichten [korespondencja w sprawie ksiąg kościelnych, nazwy powiatów od M - Z] 1941-1944 241
53/801/0/10/84 Nebenregister der Kirchenbücher [oraz wykazy brakujących ksiąg kościelnych w tak zwanym Kraju Warty] 1940-1941 25
53/801/0/10/85 Feststellung von Verlusten, Wiederherbeischaffung, Ersatzbeschaffung. Gnesen-Stadt [miasto Gniezno] 1941-1943 74
53/801/0/10/86 [Sprawy związane z ustaleniem strat w księgach kościelnych i stanu cywilnego, dotyczy Lipna powiatu leszczyńskiego] 1942-1943 27
53/801/0/10/87 Feststellung von Verlusten [dotyczy ksiąg kościelnych i stanu cywilnego] 1940-1942 25
53/801/0/10/88 Feststellung von Verlusten der Kirchenbücher betreff katholische Kirchenbücher von Bärsdorf Kreis Rawitsch [Gołaszyn powiat rawicki] und Katschkau Kreis Lissa [Kaczkowo powiat leszczyński] 1940 25
53/801/0/10/89 Feststellung von Verlusten. Registrierung 1940 9
53/801/0/10/90 [Korespondencja w sprawie zaginionych ksiąg kościelnych parafii katolickiej Rynarzewo powiat szubiński, województwo bydgoskie] 1940-1941 48
53/801/0/10/91 [Korespondencja w sprawie zaginionych ksiąg kościelnych] 1940-1942 12
Wyświetlanie 1 do 20 z 23 wpisów.