Referat Administracyjno-Gospodarczy

Sygnatura
6/11/0/3
Daty skrajne
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
6/11/0/3.4/391 Cech Piekarski w Czersku 1937-1939 0
6/11/0/3.4/392 Cech Rzeźnicko - Wędliniarski w Czersku 1937-1939 0
6/11/0/3.4/393 Cech Siodlarski i Tapicerski w Chojnicach [zamknięcia rachunkowe Cechu Siodlarsko - Tapicerskiego, budżet za rok 1938-1939, zebrania kwartalne] 1937-1939 0
6/11/0/3.4/394 Cech Ślusarski i Blacharski w Chojnicach 1937-1939 0
6/11/0/3.4/395 Cech Stolarski w Chojnicach 1933-1939 0
6/11/0/3.4/396 Cech Szewski w Chojnicach 1934-1939 0
6/11/0/3.4/397 [Podania o przedłużenie godziny policyjnej] 1933-1936 0
6/11/0/3.5/398 Targi gminne [pisma okólne w sprawie targów małych, powiększenie liczby targów wielkich zwierzęcych w Chojnicach] 1930-1934 0
6/11/0/3.5/399 Targi gminne 1931 0
6/11/0/3.5/400 Redukcja targów krarnych 1932-1933 0
6/11/0/3.5/401 Okoliczności dotyczące komisji kolejowej polsko-niemieckiej w sprawie kotłów parowych i uruchomienia tranzytu kolejowego Polska - Gdańsk 1923-1926 0
6/11/0/3.6/402 Statystyka produkcji rolnej [sprawozdania o zlikwidowanych zakładach przemysłowych i nowo powstałych, wykaz osób względnie firm korzystających z uprawnień przemysłowych, wykaz czynnych zakładów przemysłowych] 1926-1932 0
6/11/0/3.6/403 Statystyka produkcji rolnej. Zestawienia powiatu chojnickiego sporządzone dla Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie 1928-1931 0
6/11/0/3.6/404 Statystyka produkcji rolnej 1928-1932 1928-1932 0
6/11/0/3.6/405 [Statystyka produkcji rolnej - rejestr obszarów gospodarstw rolnych z podaniem użytków oraz zasiewów - 1928 r., zestawienie powiatowe dotyczące zbiorów w latach 1929 i 1930, rejestracja zwierząt gospodarskich wg stanu z dnia 30 czerwca 1933 r. wykaz czynnych zakładów przemysłowych w 1933 i 1934 r.] 1928-1934 0
6/11/0/3.6/406 [Statystyka produkcji rolnej obszarów gospodarstw rolnych - rok 1928, statystyka produkcji rolnej w 1932 i 1933 dotycząca przeciętnych plonów, kwestionariusze dotyczące nabywców i sprzedawców ziemskich, kontrakty kupna-sprzedaży, wykazy majątków prywatnych, w których nie zostały ustalone podstawowe formy władania] 1928-1938 0
6/11/0/3.6/407 [Statystyka produkcji rolnej - rejestr obszarów gospodarstw rolnych z podaniem użytków oraz zasiewów dla GUS] 1928 0
6/11/0/3.6/408 Zasiewy i zbiory [statystyka produkcji rolnej, uwagi dotyczące przeprowadzonej w 1928 r. rejestracji powierzchni użytków i zasiewów, zbiorów ziemiopłodów, oraz stanu zapasów płodów rolnych] 1929-1930 0
6/11/0/3.6/409 Statystyka produkcji rolnej [uprawa zbóż, urodzaje, melioracje, klęski] 1934-1935 0
6/11/0/3.7/410 Wykazy mleczarń prywatnych, dworskich i spółdzielczych znajdujących się na terenie powiatu Chojnice 1928-1933 0
Wyświetlanie 61 do 80 z 129 wpisów.