Sprawy parcelacyjne - powiat wągrowiecki

Sygnatura
53/296/0/5.34
Daty skrajne
1931 - 1939
Liczba serii
1
Liczba skanów
1309
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/296/0/5.34/2860 /Księga kontroli prac parcelacji prywatnej powiatu wągrowieckiego/ b.d. 11
53/296/0/5.34/2861 Tymczasowy plan dzielczy majątku Grylewo powiatu wągrowieckiego 1939 39
53/296/0/5.34/2862 /Parcelacja prywatna majątku Konary powiatu wągrowieckiego/ 1936 29
53/296/0/5.34/2863 Majątek Kopanica powiatu wągrowieckiego parcelacja 1938-1939 21
53/296/0/5.34/2864 Tymczasowy rejestr klasyfikacyjny majątku Kopanica powiatu wągrowieckiego 1938-1939 33
53/296/0/5.34/2865 Przewłaszczenie ziem dotacyjnych Kopanica-Starężynek powiat wągrowieckiego 1938 45
53/296/0/5.34/2866 /Mapa i plan rozparcelowanego majątku Kopanica powiatu wągrowieckiego 1938 9
53/296/0/5.34/2867 Przewłaszczenie ziem dotacyjnych Panigródz powiat wągrowieckiego 1936-1938 71
53/296/0/5.34/2868 Majątek Przysieka powiatu wągrowieckiego wyłączenie z art. 4 i 5 ustawy o wykonaniu reformy rolnej Fundacja rodowa Moszczeńskich 1931-1938 39
53/296/0/5.34/2869 Majątek Stołężyn-Rusiec powiatu wągrowieckiego i żnińskiego wyłączenie z art.. 5 ustawy o reformie rolnej 1937-1938 43
53/296/0/5.34/2870 Przymusowy wykup majątków: Stołężyn, Wapno, Panigródz i Rusiec powiatu wągrowieckiego i żnińskiego 1937-1939 282
53/296/0/5.34/2871 Majątek Stołężyn powiatu wągrowieckiego parcelacja 1937-1938 267
53/296/0/5.34/2872 Administracja przejściowa majątków Stołężyn i Rusiec w powiat Wągrowieckim i żnińskim 1938-1939 118
53/296/0/5.34/2873 Operat szacunkowy majątku Stołężyn powiatu wągrowieckiego 1939 30
53/296/0/5.34/2874 Rejestr klasyfikacyjno-pomiarowy części majątku Stołężyn powiat wągrowieckiego 1938 11
53/296/0/5.34/2875 Tymczasowy rejestr pomiarowo-parcelacyjny 1939 20
53/296/0/5.34/2876 Odprawy z art. 44 majątków: Stołężyn powiatu wągrowieckiego i Rusice powiatu żnińskiego 1938 82
53/296/0/5.34/2877 Przymusowy przetarg osady,,Zbietka" k. 4 powiatu wągrowieckiego Stanisław Witucki 1936-1939 159