Treść z temat aktualności Archiwum Główne Akt Dawnych times .

Nowości SwA - akt pokoju toruńskiego z 1466 r. od teraz na Szukaj w Archiwach!

22.02.2021 Akt jednego z najważniejszych traktatów międzypaństwowych doby Jagiellonów dostępny on-line. Akt II pokoju toruńskiego z 1466 r. podpisany między Polską a zakonem krzyżackim, kończący wojnę trzynastoletnią trwającą w latach 1454–1466. W tym korzystnym dla korony polskiej dokumencie, król Kazimierz Jagiellończyk i wielki mistrz Ludwik von Erlichshausen zaprzysięgli wieczysty pokój. Państwo krzyżackie uznając swoją klęskę, nie tylko utraciło większość swego terytorium, ale również suwerenność - stając się lennem polskim. Do Polski zaś wróciły utracone niegdyś ziemie, przede wszystkim Pomorze Gdańskie. Poza historyczną rangą dokumentu przechowywanego w Archiwum Głównym Akt Dawnych, zwraca uwagę przede wszystkim stan zachowania aktu wraz z licznymi pieczęciami gwarantów i sygnatariuszy dokumentu.   Dokument w całości dostępny tutaj:  https://bit.ly/2NtFKtp