Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
31/101/0 Akta notariusza Stanisława Gałzińskiego w Limanowej 1908 - 1933 0 rozwiń
akty notarialne 1908-1933 (sygn. 31/101/1-31/101/26) repertoria 1914-1916 (sygn. 31/101/27-31/101/31) odpisy protestów wekslowych 1909-1927 (sygn. 31/101/32-31/101/33) Liczba jednostek w zespole: 33
31/102/0 Akta notariusza dr Franciszka Grossa w Limanowej 1866 - 1896 0 rozwiń
akty notarialne 1866-1895 (sygn. 31/102/1-31/102/24) repertoria 1880-1883 (sygn. 31/102/25-31/102/26) testamenty 1885-1896 (sygn. 31/102/27-29) Liczba jednostek w zespole: 29
31/103/0 Akta notariusza Jana Wysockiego w Limanowej 1896 - 1907 0 rozwiń
akty notarialne 1896-1907 (sygn. 31/103/1-31/103/12) repertoria 1896-1907 (sygn. 31/103/13-31/103/14) Liczba jednostek w zespole: 14
31/104/0 vacat - Akta notariusza Waleriana Krawczyńskiego w Mszanie Dolnej - akta przekazano do Archiwum Państwowego w Nowym Targu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
31/105/0 vacat - Akta notariusza Edmunda Wintera w Mszanie Dolnej - akta przekazano do Archiwum Państwowego w Nowym Targu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
31/106/0 vacat - Akta notariusza Adama Zielińskiego w Mszanie Dolnej - zespół zaginął w czasie przeprowadzki w 1990 roku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
31/107/0 Kancelaria adwokata dr Feliksa Borowczyka w Nowym Sączu 1912 - 1947 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 72
31/108/0 Kancelaria adwokatów Franciszka i Stanisława Długopolskich w Nowym Sączu 1912 - 1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 20
31/109/0 vacat - Kancelaria adwokacka Eugeniusz Dzikiewicza w Nowym Sączu 1918-1940 - zespół zaginął w czasie przeprowadzki w 1985 roku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
31/110/0 Powiatowy Urząd Rozjemczy w Limanowej 1933 - 1935 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 17
31/111/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Nowym Sączu 1908 - 1950 [1960] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 142
31/112/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Limanowej 1945 - 1947 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 15
31/113/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Oddział w Nowym Sączu 1945 - 1950 0 rozwiń
Referat Ogólny - 1945-1950 (sygn. 31/113/1-31/113/6); Referat Finansowo-Budżetowy - 1946 (sygn. 31/113/7); Referat Prawny - 1943-1947 (sygn. 31/113/8-31/113/12); Referat Planowania i Statystyki - 1945-1947 (sygn. 31/113/13-31/113/18); Referat Osadnictwa - 1945-1949 (sygn. 31/113/19-31/113/49, 31/113/60); Punkt Odżywczo-Sanitarny - 1945-1947 (sygn. 31/113/50-31/113/53); Referat Transportowy - 1945-1950 (sygn. 31/113/54-31/113/59); Liczba jednostek w zespole: 61
31/114/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Oddział w Limanowej 1945 - 1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 11
31/115/0 Inspektor Pracy w Nowym Sączu 1945 - 1954 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 31
31/116/0 Powiatowy Zarząd Drogowy w Nowym Sączu 1922 - 1949 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 82
31/117/0 Gmina Ewangelicka w Nowym Sączu 1784 - 1939 0 rozwiń
Księgi protokołów i uchwał Rady Parafialnej 1925-1935 (sygn. Gm ENS 1-3) Korespondencja w sprawach organizacyjnych, administracyjnych, metrykalnych, szkolnych 1784-1939 (sygn. Gm ENS 4-25, 34-37) Sprawy finansowe (księgi kasowe, rachunki, kwity, korespondencja) 1803-1933 (sygn. Gm ENS 26-30) Materiały religijne do kazań 1867-1868, 1921 (sygn. 31-32) Sprawozdania Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Fundacji Gustawa Adolfa - Zw. Miejscowy Nowy Sącz i Strzeszyce - Żbikowice 1907-1909 (sygn. Gm ENS 33) Liczba jednostek w zespole: 40
31/118/0 I Państwowe Gimnazjum i Liceum w Nowym Sączu 1887 - 2000 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 863
31/119/0 II Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu 1901 - 1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 297
31/120/0 Szkoła Handlowa w Nowym Sączu 1926 - 1955 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 110
Wyświetlanie 101 do 120 z 1 378 wpisów.