Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
5/218/0 Urząd Pocztowo-Telegraficzny w Łomży 1878-1890 0 rozwiń
Spisy pracowników, księga wydanych zaświadczeń Liczba jednostek w zespole: 3
5/219/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy w Grabówku powiat Kolno 1958-1962 [1965] 0 rozwiń
Akta organizacyjne ( 1 ), sprawozdania roczne ( 2 ), plan gospodarczo – finansowy ( 3 ), protokoły zebrań członków spółdzielni ( 4 ), protokoły pokontrolne ( 5 ). Liczba jednostek w zespole: 5
5/220/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Promień" w Siemieniu powiat Łomża 1954-1957 0 rozwiń
Akta organizacyjne ( 1 ), sprawozdania roczne ( 2 ), bilans likwidacyjny ( 3 ), plany inwestycji ( 4 ), księga funduszów ( 5 ), książki ewidencji dochodów ( 6 – 7 ), księga rozliczeń z pracującymi ( 8 ), księga inwentarzowa ( 9 ). Liczba jednostek w zespole: 9
5/221/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Zwycięstwo" w Kubrze Nowej powiat Łomża 1953-1957 0 rozwiń
Akta organizacyjne ( 1 ), księga ewidencji członków ( 2 ), sprawozdania roczne ( 3 ), roczny plan gospodarczy ( 4 ), bilans likwidacyjny ( 5 ), księga funduszów ( 6 – 7 ), książka ewidencji dochodów ( 8 – 9 ), księga rozliczeń z pracującymi ( 10 ). Liczba jednostek w zespole: 10
5/222/0 Powiatowy Zarząd Gromadzkich Ośrodków Maszynowych w Łomży 1952-1957 0 rozwiń
Korespondencja dotycząca organizacji i likwidacji ( 1 ), zarządzenia ( 2 ), spis nieruchomości ( 3 ), protokoły z zebrań pracowników ( 4 ), protokoły z kontroli ( 5 – 6 ), plany finansowo – gospodarcze ( 7 ), bilanse roczne ( 8 ), wykaz pracowników zatrudnionych ( 9 ), akta personalne pracowników ( 10 – 12 ), protokoły posiedzeń i sprawozdania rady zakładowej ( 13 – 14 ). Liczba jednostek w zespole: 14
5/223/0 Metalowo Drzewna Spółdzielnia Pracy im. 1 Maja w Kolnie 1957-1961 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 12
5/224/0 Powiatowa Wielobranżowa Spółdzielnia Pracy Usług Rzemieślniczych im. 22 Lipca w Kolnie 1950-1957 0 rozwiń
Akta organizacyjno – prawne ( 1 ), protokoły z posiedzeń zarządu, rady nadzorczej i walnych zgromadzeń ( 2 ), protokoły z kontroli ( 3 ), plany produkcyjno – techniczne ( 4 ), bilanse ( 5 ), sprawy personalne ( 6 ). Liczba jednostek w zespole: 6
5/225/0 Spółdzielnia Pomocnicza dla Rzemiosła Wielobranżowego w Łomży 1948-1951 0 rozwiń
Akta organizacyjno – prawne ( 1 ), spis członków spółdzielni ( 2 ), protokoły posiedzeń zarządu, rady nadzorczej, walnych zgromadzeń i narad członków ( 3 ), plany finansowe i produkcyjne ( 4 ). Liczba jednostek w zespole: 4
5/226/0 Rzemieślnicza Spółdzielnia Pracy Szewców i Cholewkarzy w Łomży 1951-1953 0 rozwiń
Akta organizacyjno – prawne ( 1 ), wykazy członków zarządu i rady nadzorczej ( 2 ), protokoły posiedzeń zarządu, rady nadzorczej i walnych zgromadzeń ( 3 – 4 ), plany finansowe i produkcyjne ( 5 ). Liczba jednostek w zespole: 5
5/227/0 Spółdzielnia Pracy Galanteryjno-Rymarska "Kolektyw" w Łomży 1950-1953 0 rozwiń
Akta organizacyjno – prawne ( 1 ), wykazy i deklaracje członków ( 2 ), protokoły z posiedzeń Zarządu, Walnych zgromadzeń i narad roboczych ( 3 ), plany finansowe i produkcyjne ( 4 ), bilanse ( 5 ). Liczba jednostek w zespole: 5
5/228/0 Spółdzielnia Pracy Branży Skórzanej "Zjednoczenie" w Łomży 1953-1955 0 rozwiń
plany produkcyjne, sprawozdania finansowe syg. 1 Liczba jednostek w zespole: 1
5/229/0 Robotnicza Spółdzielnia Pracy Krawieckiej "Świt" w Łomży 1950-1955 0 rozwiń
Akta organizacyjno – prawne ( 1 ), protokoły posiedzeń zarządu, rady nadzorczej i walnych zgromadzeń ( 2 ), wykazy pracowników ( 3 ), plany finansowe i produkcyjno – techniczne ( 4 ), sprawozdania ( 5 ), bilanse ( 6 ), punkty usługowe ( 7 ). Liczba jednostek w zespole: 11
5/230/0 Rzemieślnicza Spółdzielnia Pracy Szewców i Cholewkarzy w Wiźnie 1950-1955 0 rozwiń
Akta organizacyjno – prawne ( 1 ), protokoły z kontroli ( 2 ). Liczba jednostek w zespole: 2
5/231/0 Robotnicza Spółdzielnia Pracy Szewsko-Kamasznicza "Wolność" w Jedwabnem 1951-1955 0 rozwiń
:Rejestr członków ( 1 ), sprawozdania z kontroli ( 2 ), bilanse ( 3 ). Liczba jednostek w zespole: 3
5/232/0 Akta Sądów Grodzkich w Kolnie i Stawiskach [1921] 1930-1939 0 rozwiń
Sąd Grodzki w Kolnie ( 1 – 15 ), sprawy cywilne o odszkodowania za ścięte drzewa, ściągnięcie należności pieniężnych, dowody przychodowo – rozchodowe sum depozytowych. Sąd Grodzki w Stawiskach ( 16 – 18 ), dowody kasowe, sprawy tajne ( sporządzenie wykazu pracowników, o obronie przeciwlotniczej). Liczba jednostek w zespole: 18
5/232/1 Akta Sądu Grodzkiego w Kolnie 1933-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 15
5/232/2 Akta Sądu Grodzkiego w Stawiskach [1921] 1930-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
5/233/0 Rzemieślnicza Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu Remontowo-Budowlano-Montażowa w Łomży 1951-1965 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
5/234/0 Spółdzielcze Zrzeszenie Budowy Domków Jednorodzinnych "Zorza" w Jedwabnem 1959-1965 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
5/235/0 Spółdzielnia Pracy Budowlano-Remontowa "Łomżynianka" w Łomży 1953-1968 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 93
Wyświetlanie 261 do 280 z 891 wpisów.