Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
5/236/0 Remontowo-Konserwacyjna Spółdzielnia Pracy "Odbudowa" w Zambrowie 1950-1963 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne 1 j.a. 2. Rejestry członków i udziałowców 2 j.a. 3. Protokoły kontroli 1 j.a. 4. Bilanse 1 j.a. 5. Sprawy personalne 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 6
5/237/0 Spółdzielnia Pracy Krawieckiej "Zambrowianka" w Zambrowie 1950-1955 0 rozwiń
Akta organizacyjno – prawne 1950 – 1954( 1 ), protokoły z walnych zgromadzeń 1952 – 1955 ( 2 ), protokoły z kontroli 1951 – 1954( 3 ), bilanse 1951 - 1953 ( 4 ). Liczba jednostek w zespole: 4
5/238/0 Centrala Spółdzielni Spożywców "Społem" w Warszawie. Spóldzielnia z odp. udz. Oddział Okręgowy w Łomży [1927] 1945-1950 0 rozwiń
1. Dział Ogólny 1945 – 1950 ( 1 – 14 ): organizacja oddziału, sprawy organizacyjne, protokoły z posiedzeń rady, z zebrań kierowników i pracowników, zarządzenia wewnętrzne , sprawozdania, wykazy imienne pracowników, sprawy rozlewni octu, akcja socjalna. 2. Referat Administracyjno – Gospodarczy 1945 – 1949 ( 15 – 17 ): rejestry handlowe, umowy dzierżawne, inwestycje i remonty. 3. Instruktor 1945 – 1948 ( 18 – 21 ): plany czynności i sprawozdania miesięczne, korespondencja, sprawy zarządu spółdzielczego, kartoteka instruktora spółdzielni. 4. Referat Planowania 1945 – 1950 ( 22 – 30 ): plany obrotu towarowego, plany finansowe, inwestycyjne i produkcji, sprawozdania. 5. Dział Finansowo Rachunkowy [1927 – 1935] 1945 – 1950 ( 31 – 44 ): bilanse, preliminarze budżetowe, sprawozdania, instrukcje i zarządzenia. 6. Referat Personalny 1945 – 1950 ( 45 – 49 ): akta personalne pracowników. 7. Rada Zakładowa 1946 – 1949 ( 50 ): korespondencja. Liczba jednostek w zespole: 50
5/239/0 Powszechna Spółdzielnia Spożywców "Społem" Oddział w Łomży 1945-1955 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 27
5/240/0 Spółdzielnie Spożywców z powiatu łomżyńskiego 1947-1951 [1964] 0 rozwiń
Spółdzielnia Rolniczo - Spożywcza w Nowogrodzie 1. protokoły zebrań Zarządu syg. 1 Spółdzielnia Spożywców "Ognisko" w Łomży 1. księga protokołów Walnych Zgromadzeń syg. 2 2. lista udziałowców syg. 3 3. sprawozdania syg. 4 - 5 4. bilans syg. 6 5. preliminarz budżetowy syg. 7 Spółdzielnia Pracy Rzeźniczo - Wędliniarska w Łomży. 1. akta organizacyjno - prawne syg. 8 2. rejestr członków syg. 9 3. protokoły Walnych Zgromadzeń syg. 10 4. bilanse syg. 11 Liczba jednostek w zespole: 11
5/240/1 Spółdzielnia Rolniczo-Spożywcza w Nowogrodzie 1947-1948 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
5/240/2 Spółdzielnia Spożywców "Ognisko" z odp. udziałami w Łomży 1947-1948 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
5/240/3 Spółdzielnia Pracy Rzeźniczo-Wędliniarska z odpowiedzialnością udziałami w Łomży 1948-1951 [1964] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
5/241/0 Powiatowa Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa z odpowiedzialnością udziałami w Łomży 1944-1948 0 rozwiń
Rejestry członków syg. 1 - 2, deklaracje przystąpienia syg. 3 wykaz pracowników syg. 4 protokoły posiedzeń Zarządu syg. 5 protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej syg. 6 protokoły Walnych Zgromadzeń syg. 7 budżety syg. 8 bilanse okresowe syg. 9 Liczba jednostek w zespole: 9
5/242/0 Państwowa Centrala Handlowa Hurtownia Spożywczo-Przemysłowa w Łomży 1947-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 12
5/243/0 Państwowa Centrala Handlowa Biuro Obrotu Artykułami Rolnymi w Łomży 1948-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 14
5/244/0 Księgarnia Spóldzielcza "Oświata" z odpowiedzialnością udziałami w Łomży 1945-1950 0 rozwiń
Księga udziałowców 1945 – 1949 ( 1 ), protokoły posiedzeń walnych zgromadzeń 1946 – 1950 ( 2 ),rady nadzorczej 1946 – 1947 ( 3 ), protokoły komisji rewizyjnej 1945 – 1949 ( 4 ), wykazy członków 1946 – 1949 ( 5 ), akta organizacyjno – prawne 1948 ( 6 ), akta dotyczące likwidacji spółdzielni 1949 – 1950 ( 7 ), sprawozdania statystyczne 1945 – 1950 ( 8 , 15 ), protokoły polustracyjne 1946 – 1949 ( 9 ), wykazy pracowników 1947 – 1948 ( 10 ), odbudowa gmachu księgarni 1947 – 1949 ( 11 ), księga inwentarzowa 1945 – 1948 ( 12 ), bilanse 1946 – 1948 ( 13 ), preliminarze budżetowe 1946 – 1949 ( 14 ). Liczba jednostek w zespole: 15
5/245/0 Oddział Banku Państwowego w Łomży 1876-1918 0 rozwiń
Zarządzenia i okólniki ( 1 – 8 ), sprawy administracyjno – gospodarcze ( 9 – 18 ), sprawy budowlane ( 19 – 30 ), sprawy personalne ( 31 – 132 ), sprawy towarzystw pożyczkowo – oszczędnościowych ( 133 – 144 ), korespondencja ogólna ( 145 – 160 ), księgi rachunkowe, kontrolne, dzienniki główne ( 161 – 209 ), sprawozdania finansowe ( 210 – 213 ), kasa bankowa ( 214 ), Państwowa Kasa Oszczędności Nr 437 przy Oddziale Banku w Łomży ( 215 – 237 ), archiwum ( 238 ). Liczba jednostek w zespole: 238
5/246/0 Inspekcja Drobnego Kredytu przy Oddziale Banku Państwowego w Łomży 1902-1914 0 rozwiń
Statut, rozporządzenia, instrukcje ( 1 – 6 ), akta poszczególnych towarzystw kredytowych i pożyczkowo – oszczędnościowych -protokoły posiedzeń zarządów, sprawozdania finansowe i bilanse, protokoły kontroli, informacje dotyczące wydatków ( 7 – 74 ), korespondencja w sprawach finansowych ( 75 – 81 ). Liczba jednostek w zespole: 81
5/247/0 Kasy miejskie, powiatowe i pożyczkowe 1832-1951 0 rozwiń
1. Kasa Ekonomiczna miasta Łomży 1832, sygn. 1 2. Kasa Pożyczkowa Przemysłowców Łomżyńskich 1891 - 1892, sygn. 2 3. Kasa Miejska w Łomży 1914 - 1915, sygn. 3 - 8 4. Kasa Powiatowa w Łomży 1943 , sygn. 9 - 10 5. Kasa Spółdzielcza Przemysłowców Łomżyńskich 1950 - 1951, sygn. 11 6. Kasa Ekonomiczna w Ciechanowcu 1844, sygn. 12 7. Kasa Miejska w Tykocinie 1914, sygn. 13 8. Kasa Ekonomiczna Miasta Wizny 1867, sygn. 14 9. Kasa Ekonomiczna Miasta Wysokie Mazowieckie 1863, sygn. 15 10. Kasa Pożyczkowo - Oszczędnościowa w Zambrowie 1914, sygn. 16 Liczba jednostek w zespole: 16
5/247/1 Kasy z terenu miasta Łomży 1831-1951 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 11
5/247/2 Kasy z innych miast i osad 1844-1914 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
5/248/0 Komunalna Kasa Oszczędności Powiatu Łomżyńskiego w Łomży 1937-1950 [1951] 0 rozwiń
Statut, wykaz pożyczek sprzed 1939 r., sprawozdania i bilanse, korespondencja w sprawie likwidacji ( 1 – 10 ). Liczba jednostek w zespole: 10
5/249/0 Narodowy Bank Polski Oddział w Łomży 1949-1975 [1975-1985] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 207
5/250/0 Narodowy Bank Polski Oddział w Wysokiem Mazowieckiem 1952-1960 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 9
Wyświetlanie 281 do 300 z 891 wpisów.