Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
5/266/0 Państwowa Szkoła Praktyków Specjalistów Wodno-Melioracyjnych i Gospodarstwo Rolne w Kupiskach [1938] 1947-1953 0 rozwiń
Organizacja roku szkolnego 1951 ( 1 ), sprawozdania statystyczne 1951 – 1952 ( 2 ), katalog ocen 1951 ( 3 ), świadectwa ukończenia szkoły i złożone do akt 1938 – 1950 ( 4 ), sprawozdania statystyczne gospodarstwa rolnego 1948 – 1949 ( 5 ), plany produkcji rolnej 1950 – 1953 ( 6 – 8 ), projekt ośrodka gospodarczego w Kupiskach 1949 ( 9 ), preliminarze budżetowe 1947 – 1951 ( 10 ), bilans 1952 ( 11 ), sprawy personalne 1949 – 1950 ( 12 ). Liczba jednostek w zespole: 12
5/267/0 Państwowe Liceum Przemysłu Odzieżowego I-go stopnia o Kierunku Krawieckim w Łomży [1932] 1945-1951 0 rozwiń
Sprawy organizacyjno – administracyjne 1945 – 1948 ( 1 ), sprawozdania statystyczne 1945 – 1951 ( 2 ), protokoły kontroli 1946 – 1951 ( 3 ), protokoły posiedzeń rady pedagogicznej 1947 – 1951 ( 4 ), katalogi ocen 1945 – 1951 ( 5 – 10 ), protokoły egzaminu czeladniczego 1949 ( 11 ), protokoły egzaminów kwalifikacyjnych 1950 – 1951 ( 12 ), świadectwa szkolne 1932 – 1951 ( 13 – 16 ), wykazy pracowników 1946 – 1948 ( 17 ), akta osobowe nauczycieli 1945 – 1950 ( 18 ), bilanse i sprawozdania finansowe 1949 – 1950 ( 19 ). Liczba jednostek w zespole: 19
5/268/0 Państwowe szkoły rolnicze powiatu wysoko-mazowieckiego [1940] 1945-1951 0 rozwiń
1. Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum Gospodarstwa Wiejskiego w Czyżewie 1940 – 1949 ( 1 – 3 ): katalogi ocen, protokoły egzaminu wstępnego, świadectwa szkolne. 2. Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum Gospodarstwa Wiejskiego w Krzyżewie 1946 – 1949 ( 4 – 6 ): katalogi ocen, spisy uczniów, korespondencja dotycząca ruchu służbowego. 3. Państwowe Liceum Rolnicze I-go stopnia w Krzyżewie 1948 – 1951 ( 7 – 14 ): sprawozdania półroczne, katalogi ocen, spisy uczniów, ewidencja uczniów, świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne, korespondencja dotycząca ruchu służbowego. 4. Państwowa Szkoła Przysposobienia Rolniczego w Józefinie Poświętnem 1946 – 1948 ( 15 ): arkusze ocen. 5. Państwowa Szkoła Przysposobienia Rolniczego w Klukowie 1945 – 1949 ( 16 – 18 ): protokoły posiedzenia rady pedagogicznej, ewidencja uczniów, dziennik lekcyjny. 6. Państwowa Szkoła Przysposobienia Rolniczego w Rusi Starej 1949 – 1950 ( 19 ): dziennik lekcyjny. 7. Państwowa Szkoła Przysposobienia Rolniczego w Szepietowie Podleśnym 1946 – 1949 ( 20 – 23 ): arkusze ocen, świadectwa ukończenia szkoły, dzienniki lekcyjne. Liczba jednostek w zespole: 23
5/268/1 Państwowe Gimnazjum Gospodarstwa Wiejskiego w Czyżewie [1940] 1945-1949 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
5/268/2 Państwowe Gimnazjum Gospodarstwa Wiejskiego w Krzyżewie 1946-1949 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
5/268/3 Państwowe Liceum Rolnicze I-go Stopnia w Krzyżewie 1948-1951 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
5/268/4 Państwowa Szkoła Przysposobienia Rolniczego w Józefinie Poświętnem 1946-1948 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
5/268/5 Państwowa Szkoła Przysposobienia Rolniczego w Klukowie 1945-1949 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
5/268/6 Państwowa Szkoła Przysposobienia Rolniczego w Rusi Starej 1949-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
5/268/7 Państwowa Szkoła Przysposobienia Spółdzielczego w Szepietowie Podleśnym 1946-1949 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
5/269/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Grajewie 1832-1938 2786 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 130
5/270/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Radziłowie 1826-1936 856 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 78
5/271/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Rajgrodzie 1826-1907 802 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 63
5/272/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Szczuczynie 1826-1939 4448 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 142
5/273/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Wąsoszu 1840-1899 706 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 50
5/274/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej pod wezwaniem Bogurodzicy w Wysokiem Mazowieckiem 1876-1913 53 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 37
5/275/0 Akta organizacji społecznych z powiatu łomżyńskiego 1843-1916 0 rozwiń
W skład zbioru wchodzą akta: Rady Opiekuńczej Zakładów Dobroczynnych w Powiecie Łomżyńskim 1843 – 1873 – 3 j.a.; Zarządu Miejscowego Łomżyńskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża 1902 – 1915 – 8 j.a.; Zarządu Łomżyńskiego Oddziału Towarzystwa Wszechmiejscowej Pomocy Poszkodowanym na Wojnie Żołnierzom i ich rodzinom 1909 – 1913 – 10 j.a. Liczba jednostek w zespole: 21
5/275/1 Rada Opiekuńcza Zakładów Dobroczynnych w Powiecie Łomżyńskim 1843-1873 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
5/275/2 Zarząd Miejscowy Łomżyński Towarzystwa Czerwonego Krzyża Lomzinskoe Mestnoe Upravlenie Rossijskogo Obscestva Krasnogo Kresta 1902-1915 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
5/275/3 Zarząd Łomżyńskiego Oddziału Towarzystwa Wszechmiejscowej Pomocy Poszkodowanym na Wojnie Żołnierzom i ich rodzinom 1909-1913 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 10
Wyświetlanie 321 do 340 z 891 wpisów.