Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
5/294/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Jedwabnem powiat Łomża 1951-1971 0 rozwiń
Protokoły Sesji 1951 - 1971 sygn.1-11 Protokoły posiedzeń Prezydium1952 - 1971 sygn.12-24 Protokoły posiedzeń Komisji 1958 - 1971 syg. 25 - 29 Kontrole 1954 - 1967 syg. 30 Spreawozdawczość i statystyka 1964 - 1967 syg. 31 Plany gospodarcze 1963 - 1966 syg. 32 Zarządzenia własne 1964 - 1967 syg. 33 Zebrania wiejskie 1962 - 1971 syg. 34 Realizacja uchwał 1966 - 1971syg. 35 - 36 Budżety 1951 - 1965 syg. 37 - 45 Liczba jednostek w zespole: 53
5/295/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kupiskach Starych powiat Łomża 1955-1972 0 rozwiń
Protokoły Sesji 1955 - 1972 syg. 1 - 6 Protokoły posiedzeń Komisji 1959 - 1972 syg. 7 - 11 Protokoły posiedzeń Prezydium 1955 - 1972 syg. 12 - 19 Zebrania wiejskie 1960 - 1972 syg. 20 - 22 Plany gospodarcze 1960 - 1967 syg. 23 Protokoły kontroli 1970 - 1972 syg. 24 - 25 Budżety 1955 - 1971 syg. 26 - 37 Liczba jednostek w zespole: 45
5/296/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Czaplicach powiat Łomża 1954-1964 0 rozwiń
Protokoły Sesji 1954 - 1960 syg. 1 Protokoły posiedzeń Prezydium 1955 - 1960 syg. 2 Budżety 1955 - 1959 syg. 3 - 7 Liczba jednostek w zespole: 13
5/297/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Konarzycach powiat Łomza 1955-1971 0 rozwiń
Protokoły Sesji 1958 - 1971 syg. 1 - 5 Protokoły posiedzeń Komisji 1960 - 1970 syg. 6 - 10 Protokoły posiedzeń Prezydium 1961 - 1971 syg. 11 - 15 Zebrania wiejskie 1969 - 1971 syg. 16 Plany gospodarcze 1961 - 1971 syg. 17 - 21 Protokoły kontroli 1957 - 1971 syg. 22 - 23 Budżety 1955 - 1971 syg. 24 - 40 Liczba jednostek w zespole: 51
5/298/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Podgórzu powiat Łomża 1955-1972 0 rozwiń
Protokoły Sesji 1955 - 1972 syg. 1 - 6 Protokoły posiedzeń Komisji 1955 - 1972 syg. 7 - 11 Protokoły posiedzeń Prezydium 1955 - 1972 syg. 12 - 17 Zebrania wiejskie 1967 - 1972 syg. 18 - 19 Plany gospodarcze 1963 - 1968 syg. 20 Protokoły kontroli 1955 - 1972 syg. 21 - 22 Budżety 1955 - 1972 syg. 23 - 35 Liczba jednostek w zespole: 35
5/299/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Romanach powiat Łomża 1955-1971 0 rozwiń
Protokoły Sesji 1961 - 1971 syg. 1 - 3 Protokoły posiedzeń komisji 1962 - 1971 syg. 4 - 8 Protokoły posiedzeń Prezydium 1961 - 1971 syg. 9 - 11 Zebrania wiejskie 1969 - 1971 syg. 12 Budżety 1955 - 1971 syg. 13 - 25 Liczba jednostek w zespole: 25
5/300/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Klukowie powiat Wysokie Mazowieckie 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły Sesji 1955 - 1972 syg. 1 - 9 Protokoły posiedzeń Prezydium 1955 - 1972 syg. 10 - 17 Protokoły posiedzeń Komisji 1960 - 1972 syg. 18 - 21 Protokoły zebrań wiejskich 1962 - 1972 syg. 22 Plany gospodarcze 1963 - 1972 syg. 23 - 27 Protokoły kontroli 1970 - 1972 syg. 28 Budżet 1955 - 1972 syg. 29 - 46 Liczba jednostek w zespole: 177
5/301/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jabłoni Kościelnej powiat Wysokie Mazowieckie 1955-1972 0 rozwiń
Protokoły Sesji 1956 - 1971 syg. 1 - 5 Protokoły posiedzeń Prezydium 1955 - 1968 syg. 6 - 9 Protokoły posiedzeń Komisji 1961 - 1968 syg. 10 - 14 Protokoły zebrań wiejskich 1964 - 1968 syg. 15 Plany rozwoju 1961 - 1965 syg. 16 Protokoły kontroli 1961 - 1968 syg. 17 Budżet 1955 - 1965 syg. 18 - 28 Liczba jednostek w zespole: 32
5/302/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Piekutach Nowych powiat Wysokie Mazowieckie 1955-1972 0 rozwiń
Protokoły Sesji 1960 - 1972 syg. 1 - 5 Protokoły posiedzeń Prezydium 1960 - 1968 syg. 6 - 8 Protokoły posiedzeń Komisji 1956 - 1972 syg. 9 - 13 Protokoły zebrań wiejskich 1964 - 1972 syg. 14 - 15 Plany i zadania gospodarcze 1962 - 1968 syg. 16 Protokoły kontroli 1961 - 1968 syg. 17 Budżet 1955 - 1967 syg. 18 - 29 Liczba jednostek w zespole: 42
5/303/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rusi Starej powiat Wysokie Mazowieckie 1955-1972 0 rozwiń
Protokoły Sesji 1955 - 1972 syg. 1 - 7 Protokoły posiedzeń Prezydium 1955 - 1972 syg. 8 - 13 Protokoły posiedzeń Komisji 1961 - 1972 syg, 14 - 17 Protokoły zebrań wiejskich 1961 - 1968 syg. 18 Budżet 1955 - 1965 syg. 19 - 29 Liczba jednostek w zespole: 29
5/304/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Brzóskach Gromakach powiat Wysokie Mazowieckie 1960-1968 0 rozwiń
Protokoły Sesji 1962 - 1968 syg. 1 - 3 Protokoły posiedzeń Prezydium 1960 - 1968 syg. 4 - 5 Budżet 1960 - 1967 syg. 6 - 13 Liczba jednostek w zespole: 13
5/305/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jabłonce Kościelnej powiat Wysokie Mazowieckie 1955-1972 0 rozwiń
Protokoły Sesji 1958 - 1972 syg. 1 - 6 Protokoły posiedzeń Prezydium 1957 - 1972 syg. 7 - 12 Protokoły posiedzeń Komisji 1964 - 1967 syg. 13 - 16 Budżet 1955 - 1965 syg. 17 - 27 Liczba jednostek w zespole: 27
5/306/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Osipach Kolonii powiat Wysokie Mazowieckie 1955-1968 0 rozwiń
Protokoły Sesji 1956 - 1968 syg. 1 - 4 Protokoły posiedzeń Prezydium 1956 - 1967 syg. 5 - 6 Budżet 1955 - 1965 syg. 7 - 17 Liczba jednostek w zespole: 17
5/307/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kobylinie Borzymach powiat Wysokie Mazowieckie [1952-1953]1954-1972[1973] 0 rozwiń
Protokoły Sesji 1955 - 1972 syg. 1 - 7 Protokoły posiedzeń Prezydium 1955 - 1972 syg. 8 - 13 Protokoły posiedzeń Komisji 1963 - 1972 syg. 14 - 17 Protokoły zebrań wiejskich 1961 - 1971 syg. 18 - 19 Protokoły kontroli 1967 - 1969 syg. 20 Olany gospodarcze 1963 - 1970 syg. 21 Budżet 1955 - 1965 syg. 22 - 32 Liczba jednostek w zespole: 123
5/308/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Szepietowie Stacji powiat Wysokie Mazowieckie 1955-1969 0 rozwiń
Protokoły Sesji 1961 - 1968 syg. 1 - 3 Protokoły posiedzeń Prezydium 1961 - 1968 syg. 4 - 6 Protokoły posiedzeń Komisji 1956 - 1969 syg. 7 - 10 Protokoły zebrań wiejskich 1959 - 1968 syg. 11 - 12 Protokoły kontroli 1955 - 1968 syg. 13 - 14 Budżet 1955 - 1968 syg. 15 - 28 Liczba jednostek w zespole: 28
5/309/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dąbrówce Kościelnej powiat Wysokie Mazowieckie 1955-1968 0 rozwiń
Protokoły Sesji 1956 - 1968 syg. 1 - 4 Protokoły posiedzeń Prezydium 1956 - 1968 syg. 5 - 7 Protokoły posiedzeń Komisji 1957 - 1968 syg. 8 Protokoły zebrań wiejskich 1961 - 1968 syg. 9 Budżet 1955 - 1968 syg. 10 - 23 Liczba jednostek w zespole: 23
5/310/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sieburczynie powiat Łomża 1955-1959 0 rozwiń
Protokoły posiedzeń Prezydium 1955 - 1958 syg. 1 Protokoły posiedzeń Komisji 1955 - 1959 syg. 2 - 4 Zebrania wiejskie 1958 - 1959 syg. 5 Protokoły kontroli 1956 - 1959 syg. 6 Budżety 1955 - 1959 Liczba jednostek w zespole: 10
5/311/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bożejewie Starym powiat Łomża 1955-1972 0 rozwiń
Protokoły Sesji 1955 - 1972 syg. 1 - 6 Protokoły posiedzeń Komisji 1960 - 1972 syg. 7 - 10 Protokoły posiedzeń Prezydium 1955 - 1972 syg. 11 - 15 Zebrania wiejskie 1958 - 1972 syg. 16 - 17 Plan gospodarczy gromady 1964 - 1970 syg. 18 - 19 Spis powszechny ludności 1960 syg. 20 Protokoły kontroli 1960 - 1972 syg. 21 - 23 Budżety 1955 - 1971 syg. 24 - 37 Liczba jednostek w zespole: 66
5/312/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bronowie powiat Łomża 1955-1965 0 rozwiń
Plany pracy 1960 syg. 1 Protokoły posiedzeń Komisji 1960 - 1961 syg. 2 - 3 Zebrania wiejskie 1965 syg. 4 Protokoły kontroli 1957 - 1959 syg. 5 Budżety 1955 - 1962 syg. 6 - 12 Liczba jednostek w zespole: 28
5/313/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kolnie 1950-1972 0 rozwiń
Protokoły Sesji MRN 1950 - 1971 sygn. 1 - 15 Protokoły posiedzeń Prezydium MRN 1952 - 1972 sygn. 16 - 31 Komisje 1955 - 1972 sygn. 32 - 43 Spotkania radnych z wyborcami 1969 - 1971 sygn. 44 Realizacja wniosków radnych 1971 - 1972 sygn. 45 Kontrola zewnętrzna 1969 sygn. 46 Liczba jednostek w zespole: 52
Wyświetlanie 361 do 380 z 891 wpisów.