Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/403/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kowalewszczyźnie powiat Łapy 1954-1959 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, lata 1954 – 1959, sygn. 1-2, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1955 – 1959, sygn. 3-5, Budżety gromady, lata 1955 – 1959, sygn. 6-8. Liczba jednostek w zespole: 8
4/404/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łupiance Starej powiat Łapy 1954-1959 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, lata 1954 – 1959, sygn. 1-2, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1954 – 1969, sygn. 3-5, Budżety gromady, lata 1955 – 1956, sygn. 6-7. Liczba jednostek w zespole: 7
4/405/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sokołach powiat Łapy 1955-1972 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, lata 1956 – 1969, sygn. 1-6, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1956 – 1969, sygn. 7-12, Budżety gromady, lata 1955 – 1968, sygn. 13-18, Plany gospodarcze gromady, lata 1960 – 1970, sygn. 19-20, Programy gospodarcze gromady, lata 1965 – 1966, sygn. 21, Programy rozwoju rolnictwa, lata 1966 – 1967, sygn. 22, Kontrola zewnętrzna, lata 1971 – 1972, sygn. 23, Protokóły sesji, lata 1954 – 1972, sygn. 24-28, Komisje GRN, lata 1958 – 1972, sygn. 29-34, Protokóły posiedzenia Prezydium, lata 1955 – 1972, sygn. 35-39, Sołtysi, lata 1958 – 1972, sygn. 40-45, Plany gospodarcze gromady, lata 1962 – 1970, sygn. 46, Zadania gospodarcze poszczególnych wsi, lata 1962 – 1964, sygn. 47-49, Wiejskie programy rozwoju rolnictwa poszczególnych wsi, rok 1967, sygn. 50. Liczba jednostek w zespole: 50
4/406/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Stokowisku powiat Łapy 1954-1968 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, lata 1954 – 1968, sygn. 1-5, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1955 – 1968, sygn. 6-11, Budżety gromady, lata 1955 – 1964, sygn. 12-16, Plany gospodarcze gromady, lata 1960 – 1967, sygn. 17. Liczba jednostek w zespole: 17
4/407/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Turośni Dolnej powiat Łapy 1955-1968 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, lata 1955 – 1968, sygn. 1-7, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1955 – 1968, sygn. 8-14, Komisje GRN, lata 1956 – 1968, sygn. 15-18, Protokóły odpraw sołtysów, rok 1958, sygn. 19, Protokóły zebrań wiejskich, lata 1958 – 1968, sygn. 20, Kontrola zewnętrzna, lata 1963 – 1967, sygn. 21, Budżety gromady, lata 1954 – 1967, sygn. 22-34, Plany gospodarcze gromady, lata 1961 – 1967, sygn. 35-36, Programy rozwoju gromady, lata 1960 – 1970, sygn. 37. Liczba jednostek w zespole: 37
4/408/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Truskolasach-Lachach powiat Łapy 1955-1968 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, lata 1956 – 1968, sygn. 1-4, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1956 – 1968, sygn. 5-9, Budżety gromady, lata 1955 – 1964, sygn. 10-14, Plany gospodarcze gromady, lata 1960 – 1967, sygn. 15, Protokóły sesji GRN, rok 1955, sygn. 16, Komisje GRN, lata 1955 – 1968, sygn. 17-21, Protokóły posiedzeń Prezydium, lata 1955 – 1962, sygn. 22-24, Sołtysi, lata 1958 – 1967, sygn. 25-29, Komisje, lata 1955 – 1967, sygn. 30, Wiejskie programy rozwoju rolnictwa, rok 1962, sygn. 31, Budżety gromady, lata 1962 – 1966, sygn. 32-35. Liczba jednostek w zespole: 35
4/409/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Uhowie powiat Łapy 1954-1968 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, lata 1954 – 1968, sygn. 1-7, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1955 – 1969, sygn. 8-12 (w tym 11a), Komisje GRN, lata 1961 – 1968, sygn. 13-16, Sołtysi, lata 1958 – 1968, sygn. 17-18, Kontrola zewnętrzna, lata 1964 – 1968, sygn. 19, Budżety gromady, lata 1955 – 1964, sygn. 20-24, Plany gospodarcze gromady, lata 1960 – 1967, sygn. 25, Programy gospodarcze rozwoju gromady, lata 1967 – 1968, sygn. 26. Liczba jednostek w zespole: 27
4/410/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łapach 1968-1972 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, lata 1968 – 1972, sygn. 1-2, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1969 – 1972, sygn. 3-6, Komisja Planowania Gospodarczego i Budżetu, lata 1969 – 1972, sygn. 7, Protokóły narad sołtysów, lata 1969 – 1970, sygn. 8, Protokóły zebrań aktywu gromadzkiego, lata 1969 – 1970, sygn. 9, Protokóły zebrań wiejskich, rok 1969, sygn. 10, Protokóły zebrań wiejskich poświęconych realizacji uchwały IX Plenum KC PZPR, rok 1970, sygn. 11, Kontrola zewnętrzna, lata 1969 – 1972, sygn. 12, Budżety gromady i plan funduszu gromadzkiego, rok 1968, sygn. 13, Plany gospodarcze gromady, lata 1968 – 1970, sygn. 14-15. Liczba jednostek w zespole: 15
4/411/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zawykach powiat Łapy 1954-1959 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, lata 1954 – 1959, sygn. 1-3, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1955 – 1959, sygn. 4, Budżety gromady, lata 1955 – 1956, sygn. 5-6. Liczba jednostek w zespole: 6
4/412/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Łapach 1950-1973 0 rozwiń
Sesje Miejskiej Rady Narodowej – protokóły z załącznikami, lata 1951 – 1973, sygn. 1-17, Posiedzenia Klubu Radnych – protokóły, lata 1961 – 1962, sygn. 18, Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – protokóły posiedzeń, plany pracy, sprawozdania, lata 1958 – 1973, sygn. 19-22, Komisja Oświaty i Kultury – protokóły posiedzeń, plany pracy, sprawozdania, lata 1955 – 1973, sygn. 23-25, Komisja Finansów Budżetu i Planu – protokóły posiedzeń, plany pracy, sprawozdania, lata 1954 – 1973, sygn. 26-28, Komisja Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego – protokóły posiedzeń, plany pracy, sprawozdania, lata 1958 – 1973, sygn. 29-31, Komisja Zaopatrzenia Ludności – protokóły posiedzeń, plany pracy, sprawozdania, lata 1961 – 1973, sygn. 32-34, Komisja Komunikacji – protokóły posiedzeń, plany pracy, sprawozdania, lata 1966 – 1968, sygn. 35, Komisja Urządzeń Osiedli – protokóły posiedzeń, plany pracy, sprawozdania, lata 1956 – 1957, sygn. 36, Komisja Handlu – protokoły posiedzeń, plany pracy, sprawozdania, lata 1956 – 1959, sygn. 37, Komisja Zdrowia, Pracy i Pomocy Społecznej – protokóły posiedzeń, plany pracy, sprawozdania, lata 1955 – 1966, sygn. 38, Komisja Rolnictwa i Leśnictwa – protokóły posiedzeń, plany pracy, sprawozdania, lata 1955 – 1957, sygn. 39, Posiedzenia Prezydium MRN – protokóły, lata 1951 – 1973, sygn. 40-54, Kontrola zewnętrzna – protokóły kontroli, zarządzenia pokontrolne, sprawozdania z ich wykonania, lata 1954 – 1971, sygn. 55-58, Budżety miasta, lata 1951 – 1970, sygn. 59-74, Plany gospodarcze miasta na lata 1964 – 1971, lata 1963 – 1970, sygn. 75, Sprawozdania z działalności Prezydium MRN, lata 1955 – 1969, sygn. 76, Dublety: Sesje MRN, rok 1956, sygn. 77, Posiedzenia Prezydium, rok 1956, sygn. 78, Budżety miasta, lata 1957, 1962, sygn. 79-81. Liczba jednostek w zespole: 81
4/413/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Łapach [1949-1953] 1954-1975 [1976] 0 rozwiń
Wydział Organizacyjno- Prawny: Sesje PRN, 1954-1975, sygn. 1-45; Spotkania posłów i radnych, 1961-1975, sygn. 46-54; Komisje PRN i konwent seniorów, 1955-1975, sygn. 55-137; Sprawy organizacyjne Prezydium, 1968-1973, sygn. 138-139; Posiedzenia Prezydium, 1955-1975, sygn. 140-271; Realizacja uchwał i postanowień Prezydium PRN, 1955-1973, sygn. 272-277; Zebrania wiejskie, sołtysi, 1958, sygn. 278; Konferencje i narady, 1955-1971, sygn. 279-286; Zarządzenia, pisma okólne Przewodniczącego PPR, naczelnika, 1965-1974, sygn. 287-297; Organizacja urzędu, 1974-1975, sygn. 298-300; Plany pracy Rady, Prezydium i wydziałów, 1955-1975, sygn. 301-307; Struktura osobowa rady i komisji, 1974-1975, sygn. 308-309; Podział administracyjny powiatu, 1955-1975, sygn. 310-312; Analiza materiałów z sesji i uchwał GRN, 1955-1970, sygn. 313-314; Szkolenie pracowników, 1974-1975, sygn. 315; Sprawozdania statystyczne w sprawach osobowych, 1955-1975, sygn. 316-320; Skargi i wnioski, 1960-1975, sygn. 321-323; Kontrola jednostek podległych i nadzorowanych, 1955-1975, sygn. 324-332. Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego: Organizacja, sprawy personalne, 1955-1973, sygn. 333-338; Plany gospodarcze powiatu i gromad i sprawozdania, 1956-1975, sygn. 339-385; Bilanse siły roboczej, 1959-1963, sygn. 386-390; Inwestycje budowlane, 1955-1970, sygn. 391-410; Analiza różnych działów gospodarki powiatu, 1955-1974, sygn. 411-429. Wydział Finansowy: Sprawy organizacyjne, 1955-1975, sygn. 430-441; Sprawozdania z wykonania planów, 1966-1974, sygn. 442-445; Analiza wykonania budżetu powiatu, 1955-1974, sygn. 446-448; Statystka budżetowo- finansowa, 1963-1966, sygn. 449-454; Inspekcja i kontrola, 1956-1963, sygn. 455-459; Budżety jednostkowe i zbiorcze, 1956-1974, sygn. 460-494; Kredyty, analiza wykonania budżetów, 1955-1974, sygn. 495-507. Powiatowa Komisja Orzekająca, 1962-1974, sygn. 508-526. Wydział Oświaty: Protokóły narad, 1967-1975, sygn. 527-530; Plany i sprawozdania, 1957-1975, sygn. 531-538; Sprawozdania statystyczne, 1955-1974, sygn. 539-546; Wizytacje, 1957-1970, sygn. 547-548. Wydział Kultury: Sprawy organizacyjne, 1960-1975, sygn. 549-552; Plany i sprawozdania, 1960-1970, sygn. 553-566; Statystyka, 1968-1970, sygn. 567-570; Kontrola jednostek podległych, 1958-1964, sygn. 571; Informacje o obchodach okolicznościowych, 1965, sygn. 572. Powiatowy Komitet Fizyczny i Turystyki: Sprawy organizacyjne, 1960-1975, sygn. 573-579; Działalność zespołów sportowych, 1959-1975, sygn. 560-586; Księgi ewidencyjne zatwierdzonych odznak, 1959-1967, sygn. 587-590; Konkursy, zawody, 1960-1975, sygn. 591-592; Kontrola jednostek podległych, 1963-1975, sygn. 593-594; Zagospodarowanie turystyczne powiatu, 1963-1972, sygn. 595-596; Szkolenie sędziów i instruktorów, 1956-1970, sygn. 597-599; Skargi i wnioski, 1967-1975, sygn. 600. Wydział Spraw Wewnętrznych: Zmiana imion i nazwisk, 1958-1969, sygn. 601; Stwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa, 1958-1973, sygn. 602-608; Wywłaszczenie w trybie szczególnym, 1958-1972, sygn. 609-622. Wydział Skupu: Organizacja sieci skupu, 1955-1958, sygn. 623; Obowiązkowe dostawy, 1955-1958, sygn. 624-629; Organizacja wydziału, 1957-1970, sygn. 630-632; Powiatowy Zespół Koordynacyjny, 1958-1972, sygn. 633-635; Normy obowiązkowych dostaw, 1959-1965, sygn. 636-637; Sprawozdania roczne z dostaw i meldunki, 1955-1971, sygn. 638-645; Kontrola jednostek podległych, 1957-1975, sygn. 646-659. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa: Plany i sprawozdania, 1957-1975, sygn. 660-679; Budżety i sprawozdania z wykonania budżetu, 1955-1970, sygn. 680-684; Powiatowy Zespół Koordynacji Kontraktacji Roślinnej, 1966-1973, sygn. 685; Plany i sprawozdania jednostek podległych, 1966-1974, sygn. 686-688; Plany i sprawozdania dotyczące skupu, sytuacja w łowiectwie, 1965-1974, sygn. 689-691; Zagospodarowanie wspólnot gruntowych i leśnych, 1963-1975, sygn. 692-694; Kontrole, ocena pracy, 1966-1974, sygn. 695-701. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: Sprawy organizacyjne, 1961-1970, sygn. 702-705; Plany gospodarcze i sprawozdania, 1966-1970, sygn. 706-729; Skargi, 1957-1970, sygn. 730-731; Fundusz mieszkaniowy, 1963-1972, sygn. 732-734; Gospodarka komunalna, 1959-1968, sygn. 735-737; Miejskie przedsiębiorstwo Remontowo- Budowlane, 1962-1970, sygn. 738-742;. Wydział Handlu, Przemysłu i Usług: Plany roczne i wieloletnie oraz sprawozdania, 1961-1974, sygn. 743-747; Handel prywatny, 1958-1974, sygn. 748-750; Kontrola jednostek podległych, 1965-1975, sygn. 751-761; Zarządzenia i instrukcje, 1968, sygn. 762. Wydział Zdrowia i opieki społecznej, 1964-1973, sygn. 762-773. Wydział Budżetowo- Gospodarczy, 1955-1975, sygn. 774-789. Wydział Komunikacji, 1958-1967, sygn. 790-794. Wydział Zatrudnienia, 1965-1974, sygn. 795-798. Projekt rocznego planu gospodarczego i budżetu, 1964, sygn. 799. Dopływy: Księga zasłużonych dla powiatu Łapy, 1974, sygn. 800 (nab.2588/2003r.) Akta parcelacji i zagospodarowania majątku Felkowo- Buzuny i resztówki Buzuny, [1949-1953] 1956-1959, sygn. 801-803 (nab.2842/2006r.) nab. 3024/2008r.; 8 j.a. - 0,10 mb nab. 3139/2009r.; 1 j.a. - 0,01 mb korekta ewidencji / nab. 3317/2010r., 1956-1969; 29 j.a.-1,60 mb. Liczba jednostek w zespole: 841
4/414/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Sokółce 1950-1973 0 rozwiń
Protokoły sesji MRN, 1951-1973, sygn. 1-14, 82-86, 93; Komisje MRN, 1961-1973, sygn. 15-30, 92; Protokoły posiedzeń Prezydium MRN, 1950-1973, sygn. 31-49, 87-90, 94; Wybory do Sejmu i Rad Narodowych, 1965-1971, sygn. 50-53; Sprawozdawczość i kontrola, 1966-1972, sygn. 54-56; Budżety MRN, 1949- 1973, sygn. 57-79; Statystyka, 1970, sygn. 80; Kontrola na odcinku realizacji skupu produktów rolnych, 1958-1973, sygn. 81; Ewidencja wykonania uchwał sesji MRN oraz Prezydium MRN, 1954-1973, sygn. 91; Ankiety radnych MRN, 1969, sygn. 95; Wykaz nieruchomości, 1952-1956, sygn. 96-97. NABYTKI: 2612/2004, 2j.a. Liczba jednostek w zespole: 99
4/415/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Mońkach 1954-1975 [1976] 0 rozwiń
Zespół zawiera akta następujących komórek organizacyjnych urzędu: Wydział Organizacyjno-Prawny (1954-1975), 333 j. a. Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego (1954-1975), 97 j. a. Wydział Finansowy (1954-1975), 63 j. a. Wydział Spraw Wewnętrznych (1957-1975), 25 j. a. Wydział Oświaty i Kultury (1961-1975), 39 j. a. Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej (1970-1973), 2 j. a. Wydział Zatrudnienia (1965-1973), 24 j. a. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa (1965-1973), 24 j. a. Wydział Skupu (1962-1973), 13 j. a. Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu (1973-1975), 15 j. a. Wydział Handlu, Przemysłu i Usług (1957-1975), 76 j. a. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (1961-1974), 34 j. a. Wydział Budżetowo-Gospodarczy (1968), 1 j. a. Oddzielną serię stanowią akta dotyczące reformy rolnej i urządzeń rolnych z lat 1954-1969, liczące 59 j. a. Anteriora akt serii pochodzą z lat 1944-1953. Akta zespołu stanowią źródło do dziejów samego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urzędu Powiatowego w Mońkach oraz do problematyki życia gospodarczego i społecznego powiatu. Szczególną wartość przedstawiają akta Wydziału Organizacyjno-Prawnego, a zwłaszcza protokóły sesji Powiatowej Rady Narodowej. Znajdujące się tam załączniki do protokółów o charakterze sprawozdawczo-informacyjnym posiadają wyjątkowo duże znaczenie jako źródło historyczne. Dopływ: kn.2995/2008r. 17 j.a. - 0,25 mb Liczba jednostek w zespole: 809
4/416/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Hajnówce [1944-1953] 1954-1975 [1976-1979] 0 rozwiń
Wydział Organizacyjno-Prawny: -Sesje PRN, 1953-1975, sygn. 1-18; -Komisje, 1961-1972, sygn. 19-116; -Posiedzenia Prezydium PRN, 1954-1975, sygn. 117-174; -Plany pracy, organizacja wydziału, podział terytorialny i administracyjny, analiza skarg i wniosków kontrola i nadzór, 1960-1972, sygn. 175-215; Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego: - Posiedzenie kolegium PKPG, 1954-1965, sygn. 216-223; - Plany wieloletnie i roczne gospodarcze, inwestycje i budownictwo, 1955-1965, sygn. 224-244; -Bilans siły roboczej, 1957-1964, sygn. 245-248; Wydział Finansowy: -Sprawozdanie (finansowe) opisowe sporządzone przez Wydział, statystyka finansowo- budżetowa, 1960-1966, sygn. 249-256; -Budżety jednostkowe i budżety zbiorcze, finansowanie inwestycji, 1961-1966, sygn. 257-276; Plany dochodów i wydatków, zbiorcza sprawozdawczość statystyczna, planowanie rewizji, 1956-1968, sygn. 277-301; Wydział Oświaty i Kultury: -Sprawozdania statystyczne, plany pracy, wizytacje i kontrole, 1964-1966, sygn. 302-312; - Jednostkowe akta szkół, 1946-1965, sygn. 313-333; Wydział Zdrowia i Opieki społecznej: -Plany i sprawozdania (opisowe i statystyczne), protokóły odpraw pielęgniarek, profilaktyka, ochrona macierzyństwa, higiena szkolna, rejestracja kart zgonu, 1960-1966, sygn. 334-363; Wydział Skupu: -Powiatowy Zespół Koordynacyjny Skupu (protokóły posiedzeń), społeczno-organizacyjne, 1963-1965, sygn. 364-375; Sprawozdania w zakresie produkcji roślinnej, zwierzęcej i obowiązkowych dostaw, 1966-1967, sygn. 376-389; -Kontrola zewnętrzną i jednostek podległych, 1962-1967, sygn. 390-420; Wydział Handlu Przemysłu i Usług: -Organizacja sieci handlowej, uprawnienia na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych, 1964-1965, sygn. 421-425; Protokoły sesji Powiatowej Rady Narodowej, 1958-1961, sygn. 426-428; Protokoły posiedzeń Prezydium PRN, 1958, sygn. 429; Materiały z kontroli Prezydium Rad Narodowych niższego stopnia, 1961, sygn. 430; Wizytacje i kontrole w placówkach oświatowych, 1962-1965, sygn. 431-434; Zbiorcza sprawozdawczość statystyczna sporządzona przez Wydział Finansowy, 1962-1967, sygn. 435-438; Plany pracy Inspektoratu Oświaty w Hajnówce, 1960, sygn. 439; Plany pracy referatu Kultury Inspektoratu Oświaty, 1961, 1963, sygn. 440; Plany pracy Inspektoratu Oświaty w Hajnówce, 1961-1962, sygn. 441-442; Plany pracy Wydziału Oświaty i Kultury, 1965-1968, sygn. 443-445; Kontrole jednostek podległych i nadzorowanych, 1965-1968, sygn. 446-448; Projekty organizacji i sprawozdania Liceum Ogólnokształcącego im. M. Curie- Skłodowskiej w Hajnówce, 1963-1977, sygn. 449; Projekty organizacji i sprawozdania Liceum Ogólnokształcącego z białoruskim językiem nauczania, 1965-1974, sygn. 450; Projekty organizacji i sprawozdania Liceum Ogólnokształcącego dla pracujących w Hajnówce, 1968-1975, sygn. 451; Projekty organizacji i sprawozdania Szkoły Podstawowej nr 1 w Hajnówce, 1962-1975, sygn. 452; Projekty organizacji i sprawozdania Szkoły Podstawowej nr 2 w Hajnówce, 1960-1975, sygn. 453; Projekty organizacji i sprawozdania Szkoły Podstawowej nr 3 w Hajnówce, 1960-1975, sygn. 454; Projekty organizacji i sprawozdania Szkoły Podstawowej nr 4 w Hajnówce, 1962-1973, sygn. 455; Projekty organizacji i sprawozdania Szkoły Podstawowej nr 5 w Hajnówce, 1960-1975, sygn. 456; Sprawozdania i wizytacje przedszkoli: nr 1, nr 2, Hajnowskich Zakładów Przemysłu Leśnego, Zakładów Suchej Destylacji Drewna; w Hajnówce, 1956-1975, sygn. 457; Protokoły głosowania i obwieszczenia wyborcze, 1969, sygn. 458. Dopływy: nab.2979/2007r. 1146 j.a. – 11,50 mb nab.2980/2007r. 54 j.a. – 0,70 mb; nab.3089/2008r. 205 j.a. (kartografia); nab.3174/2009r. 1 j.a. - 0,02 mb. Dopływ z dn. 26-06-2009r. nab. 3179/2009r., 1957, 1960; 2 j.a.-0,01 mb. Dopływ z dn. 05-01-2010r. nab. 3228/2010r., 1954-1972; 26 j.a. (kartografia), dopływ z dn. 31-08-2016r. nab.3599/2016r.2 j.a - 1965-1973[1976] - przekazywanie gospodarstw rolnych na Skarb Państwa za rentę. Dopływ z dn. 27.11.2017r.nab.3657/2017r. 3 j.a-0,04 mb - akta formalno-prawne wymiany gruntów, scalenia wsi. Liczba jednostek w zespole: 1897
4/417/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Siemiatyczach [1946-1951] 1952-1975 [1976] 0 rozwiń
Wydział Organizacyjno-Prawny 1954-1975, sygn. 1-395: -sesje PRN analiza rejestry uchwał, spotkanie posłów z wyborcami, interpelacje i postulaty radnych, rejestry i zespoły radnych, nadzór nad Biurem PRN, Komisje stałe, ewidencja Komisji, plany pracy Komisji; - posiedzenia Prezydium PRN, plany pracy prezydium, konferencje i narady członków organów kolegialnych, zarządzenia przewodniczącego, zarządzenia Naczelnika, organizacja prezydium i W. P, podział administracyjny powiatu, sprawozdanie statystyczne, kontrola zewnętrzna oraz jednostek podległych i nadzorowanych; [brak jednostek o sygnaturach: 18, 95, 149, 273, 274, 276, 280, 312, 342] Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego 1953-1975, sygn. 396-469: -posiedzenie Kolegium PKPG, plany gospodarcze rozwoju powiatu oraz inwestycyjne, sprawozdania i analizy z wykonania planu, plany rozwoju miast i gromad, bilans siły roboczej, problemowe opracowanie monograficzne interpelacje i dezyderaty posłów oraz postulaty wyborcze; Wydział Finansowy 1954-1975, sygn. 470-578: -referat budżetowy, referat dochodów państwowych, referat podatków i opłat, referat księgowości i rewizji, referat ogólny; Wydział Oświaty i Kultury 1954-1975, sygn. 579-685: -protokóły posiedzeń Zespołu Pedagogicznego, organizacja szkół, sprawozdanie statystyczne, wizytacje szkół, punkty katechetyczne, analiza skarg i wniosków; -powiatowa Komisja Koordynacyjna do spraw Kultury plany pracy i sprawozdania referatu kultury, organizacja podległych jednostek, nadzór i kontrola placówek kulturalno-oświatowych; [brak jednostek o sygn. 649, 650] Wydział Spraw Wewnętrznych 1965-1975, sygn. 686-747: -plany pracy i sprawozdania, nadzór nad organami EKRL zmiana imion i nazwisk, odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego, statystyka stanu i ruchu ludności, sprawy wywłaszczeniowe, rejestracja stowarzyszeń, kolegium do spraw wykroczeń; Wydział Skupu 1966-1975, sygn. 748-765: -Powiatowy Zespół Koordynacyjny, Powiatowa Komisja Nadzoru Spędów; -analizy ekonomiczne, organizacja pracy, szkolenie pracowników; [brak jednostki o sygn. 766] Wydział Rolnictwa i Leśnictwa 1952-1975, sygn. 767-964: -organizacja wydziałów i zarządzenia kierownika narady i odprawy, kontrola zewnętrzna wydziału, organizacja i ocena pracy gminnej służby rolnej wnioski i odznaczenia państwowe rolników, kadry; -plany i sprawozdania rozwoju rolnictwa, inwestycyjne plany gospodarcze i sprawozdania rozwoju Spółdzielni Produkcyjnych, nasiennictwo, produkcja roślinna, zwierzęca, przemysłowa i ogrodnicza, ochrona roślin, leśnictwo i łowiectwo; -Inspektorat Oświaty Rolniczej; [brak jednostek o sygn.: 799, 801, 802, 803, 835, 912, 913, 965] Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1960-1975, sygn. 966-1013: -plany w zakresie budownictwa i remontów, wnioski i postulaty wyborców, kontrola działalności wydziału i podległych jednostek, Powiatowe Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane i Miejskie; Wydział Handlu, Przemysłu i Usług [1944] 1953-1975, sygn. 1015-1093: -plany i programy gospodarcze rozwoju handlu, przemysłu i usług, wnioski komisji i radnych, sieć handlowa, detaliczna i gastronomiczna (wykazy), organizacja pracy podstawowej, kontrola zewnętrzna i jednostek podległych, nadzorowanych, kontrola społeczna, odpisy kart rzemieślniczych [1944-1953]; [brak jednostek o sygn.: 1014, 1019, 1034, 1043] Wydział Zatrudnienia 1964-1975, sygn. 1094-1111: -bilanse siły roboczej, pośrednictwo pracy, kontrole zewnętrzne; Protokoły sesji PRN, 1958, sygn. 1112; Konwent Seniorów PRN. Protokoły posiedzeń, 1970, sygn. 1113; Komisje stałe PRN. Protokoły narad, przewodniczących komisji PRN. Informacje o działalności PRN, 1964-1970, sygn. 1114; Komisja Pracy i Pomocy społecznej PRN. Protokoły posiedzeń, plany pracy, 1955-1956, sygn. 1115; Rejestr radnych PRN kadencji 1973-1977, 1971-1974, sygn. 1116; Sprawozdania z wizytacji szkół przysposobienia rolniczego, 1967-1972, sygn. 1117; Kontrola i rewizja jednostek podległych, 1972-1975, sygn. 1118 Dopływy: nab.2837/2006r. 15 j.a.-0,22 mb nab.2975/2007r. 42 j.a.-0,17 mb nab.3087/2008r. - 3 j.a. (kartografia); nab.3226/2010r. - 3 j.a. (kartografia) Liczba jednostek w zespole: 1153
4/418/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Dąbrowie Białostockiej [1955] 1956-1975 [1976-1991] 0 rozwiń
Wydział Organizacyjno-Prawny, 1956-1975; sygn. 1-203 (sesje PRN, wybory do rad narodowych, ewidencja radnych, spotkania z wyborcami, interpelacje i wnioski radnych, komisje PRN, posiedzenia Prezydium, realizacja uchwał, programy i zarządzenia, wykazy pracowników, skargi i wnioski, konferencje, samorząd mieszkańców, podział administracyjny). Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego 1956-1975; sygn. 204-248 (sprawy ogólne, plany gospodarcze oraz sprawozdania z ich realizacji, analizy gospodarcze, interwencje i decyzje, lokalizacje inwestycji, bilanse siły roboczej, koordynacja inwestycji i opracowania ekonomiczne). Wydział Finansowy 1956-1975; sygn. 249-304 (organizacja wydziału, sprawozdania, kontrole zewnętrzne, budżety powiatu i ich realizacja, podatki, inspekcje jednostek nadzorowanych). Wydział Oświaty i Kultury, 1956-1975; sygn. 305-431 (konferencje, narady, organizacja oświaty i kultury, plany pracy i sprawozdania, informacje o działalności, sprawozdania punktów katechetycznych, kontrole i inspekcje wydziału, wizytacje szkół i placówek kulturalno-oświatowych, statystyka). Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki 1963-1973; sygn. 432-438. Wydział Oświaty i Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki 1972-1975; sygn. 439-487, 680 (konferencje, narady, organizacja, plany pracy, sprawozdania, informacje, kontrola, plany gospodarcze, budżety, wizytacje, lustracje, statystyka); Wydział Spraw Wewnętrznych 1955-1975; sygn. 488-528 Wydział Skupu 1958-1973; sygn. 529-563 (Powiatowy Zespół Koordynacyjny, organizacja wydziału, plany pracy, sprawozdania, kontrola zewnętrzna wydziału, kontrola punktów skupu). Wydział Rolnictwa i Leśnictwa 1955-1973; sygn. 564-593 (plany gospodarcze, statystyka, oświata, różne). Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu 1974-1975; sygn. 594-596 (skup mleka, oświata rolnicza). Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1956-1974; sygn. 597-652 (Powiatowa Komisja Lokalowa, kontrola zewnętrzna, plany gospodarcze i sprawozdania, inwestycje i remonty, budownictwo, cmentarnictwo, sprawy budowlane, budżety). Wydział Handlu, Przemysłu i Usług 1957-1974; sygn.653-669 (organizacja, kontrola zewnętrzna, plany gospodarcze, ewidencja zakładów, kontrola zakładów) Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 1956-1960; sygn. 670-677 (sprawy zatrudnienia, sprawy socjalne) Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury 1959; sygn. 678-679. dopływ z dn.13-01-2020 - Akta sprzedaży nieruchomości budowlanych 19 j.a-[1955]1956-1975[1976-1991] Liczba jednostek w zespole: 699
4/419/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Dąbrowie Białostockiej 1965-1973 0 rozwiń
Sesje MRN 1970-1973, sygn. 1-4; Komisje MRN 1965-1973, sygn. 5-15; Prezydium MRN 1965-1973, sygn. 16-22; Ankiety radnych 1969, sygn. 23; Miejski Komitet FJN 1965-1973, sygn. 24; Plan gospodarczy miasta 1969, sygn. 25; Spis powszechny 1960, sygn. 26; Kontrola zewnętrzna 1958-1973, sygn. 27-29, 39; Budżety miasta 1965-1972, sygn. 30-38; Liczba jednostek w zespole: 39
4/420/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Butrymowcach powiat Dąbrowa Białostocka 1955-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1956-1958, sygn. 1; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1956-1959, sygn. 2; Protokoły kontroli zalecenia pokontrolne, 1958-1959, sygn. 3; Budżety gromady 1955-1959, sygn. 4-9. Liczba jednostek w zespole: 9
4/421/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Chodorówce Nowej powiat Dąbrowa Białostocka 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1972, sygn. 1-4, 27; Komisje GRN, 1961-1972, sygn. 5-8, 25-26; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1971, sygn. 9-13; Spis powszechny 1960r. Instrukcje, arkusze spisowe, 1960, sygn. 14; Kontrola zewnętrzna, 1960-1972, sygn. 15-16; Budżety gromady, 1955-1961, sygn. 17-23; Ankiety radnych GRN, 1969, sygn. 24; DOPŁYW: Posiedzenia Komisji Finansów GRN w Chodorówce Nowej, 1971, sygn. 28.- kn.2549/2002r Książka meldunkowa wsi Nowe-Stojło, 1957, sygn. 29; nab. 3079/2008r. Dopływ z dn. 2008-10-07; nab. 3092/2008r., 11 j.a. - 0,15 mb. Liczba jednostek w zespole: 40
4/422/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Czerwonce powiat Dąbrowa Białostocka 1951-1963 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954-1959, sygn. 1; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1959, sygn. 2; Zebrania wiejskie. Protokoły 1954-1958, sygn. 3; Wybory sołtysów 1958, sygn. 4; Zeszyt pracy Gromadzkiego Komitetu FJN 1960, sygn. 5; Budżety gromady 1955-1959, sygn. 6-11; Czyny społeczne. Roboty drogowe. 1955, 1957, sygn. 12. Dopływ z dn. 2008-10-07; nab.3093/2008r., 7 j.a. - 0,11 mb. Liczba jednostek w zespole: 19
4/423/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dąbrowie Białostockiej 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954-1972, sygn. 1-7; Komisje GRN 1962-1972, sygn. 8-11; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972, sygn. 12-17; Wybory sołtysów. Protokoły zebrań wyborczych 1971, sygn. 18; Protokoły zebrań wiejskich 1961-1972, sygn. 19-21; Protokoły zebrań wiejskich poświęconych uchwałom IX Plenum KC PZPR w sprawie wzrostu produkcji rolnej 1970, sygn. 22; Plany gospodarcze gromady 1962-1971, sygn. 23-24; Wiejskie programy rozwoju rolnictwa /poszczególnych wsi/ 1971-1972, sygn. 25-26; Kontrola zewnętrzna 1956, 1960-1962, 1969-1972, sygn. 27-28; Budżety gromady 1955-1971, sygn. 29-40, 44; Wykaz nieruchomości w Dąbrowie 1954, sygn. 41; Wnioski o stwierdzenie własności nieruchomości opuszczonej 1958, sygn. 42; Ankiety radnych GRN 1969, sygn. 43. Liczba jednostek w zespole: 44
4/424/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dubaśnie powiat Dąbrowa Białostocka 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954-1969, sygn. 1-4; Komisja Finansowo- Budżetowa GRN 1955-1956, sygn. 5; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1962, sygn. 6-7; Kontrola zewnętrzna 1958-1972, sygn. 8-9; Budżety gromady 1955- 1959, sygn. 10-15; Program rozwoju gromady 1962, sygn. 16; Rolnictwo 1955-1960, sygn. 17-22; Ankiety radnych GRN 1969, sygn. 23; Liczba jednostek w zespole: 23
4/425/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Horodniance powiat Dąbrowa Białostocka 1954-1960 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954-1959, sygn. 1; Komisje GRN 1956-1959, sygn. 2-5; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1959, sygn. 6; Kontrola zewnętrzna 1957-1960, sygn. 7; Budżety gromady 1955-1959, sygn. 8-13; Wykazy gospodarstw rolnych 1957-1959, sygn. 14. Liczba jednostek w zespole: 14
4/426/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kamiennej Starej powiat Dąbrowa Białostocka 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954-1971, sygn. 1-5; Komisje GRN 1965-1971, sygn. 6-9; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1971, sygn. 10-13; Protokoły zebrań wiejskich 1966-1971, sygn. 14; Sołtysi 1964-1971, sygn. 15; Plany gospodarcze 1962-1970, sygn. 16-17; Wiejskie programy rozwoju rolnictwa 1971, sygn. 18; Likwidacja gromady 1971-1972, sygn. 19; Kontrola zewnętrzna 1956-1972, sygn. 20-23; Budżety gromady 1955-1971, sygn. 24-41; Ankiety radnych GRN 1969, sygn. 42. Liczba jednostek w zespole: 42
4/427/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kiersnówce powiat Dąbrowa Białostocka 1955-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1956-1972, sygn. 1-10, 42; Komisje GRN 1955-1969, sygn. 11-15, 43; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972, sygn. 16-22, 44; Plany gospodarcze gromady 1962-1968, sygn. 23; Zadania gospodarcze 1963, 1965, sygn. 24-25; Programy rozwoju gromady i rolnictwa 1961-1967, sygn. 26-28; Wykaz gospodarstw rolnych 1957-1959, sygn. 29; Kontrola zewnętrzna 1956, 1960-1972, sygn. 30-31; Budżety gromady 1955-1962, sygn. 32-40; Ankiety radnych GRN 1969, sygn. 41. Liczba jednostek w zespole: 44
4/428/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Nierośnie powiat Dąbrowa Białostocka 1955-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1956-1972, sygn. 1-9; Komisje GRN, 1955-1970, sygn. 10-15; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1956-1972, sygn. 16-25; Protokoły zebrań wiejskich, 1963-1967, sygn. 26-27; Wybory sołtysów, 1967, sygn. 28; Wybory do rad narodowych i Sejmu, 1969-1970, sygn. 29; Plany gospodarcze gromady, 1962-1971, sygn. 30-31; Kontrola zewnętrzna, 1959-1972, sygn. 32-35; Budżety gromady, 1955-1971, sygn. 36-51; Ankiety radnych GRN, 1969, sygn. 52. Dopływ z dn. 2008-10-01; nab. 3077/2008r., 1 j.a.-0,01 mb. Liczba jednostek w zespole: 53
4/429/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Nowym Dworze powiat Dąbrowa Białostocka 1955-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1956-1972, sygn. 1-3; Komisje GRN, 1955-1958, sygn. 4-6; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1959, sygn. 7-8; Plany gospodarcze gromady, 1962, 1964, sygn. 9-10; Sprawozdania z działalności GRN, 1959, sygn. 11; Protokoły kontroli i kontrola zewnętrzna, 1958-1972, sygn. 12-14; Budżety gromady, 1955-1959, sygn. 15-20; Ankiety radnych GRN, 1969, sygn. 21. Liczba jednostek w zespole: 21
4/430/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ostrowiu powiat Dąbrowa Białostocka 1954-1968 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1968, sygn. 1-6; Komisje GRN, 1955-1968, sygn. 7-15; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1956-1967, sygn. 16-18; Protokoły zebrań wiejskich 1955-1968, sygn. 19-20; Sołtysi, 1964-1967, sygn. 21; Gromadzki Komitet FJN, 1966, sygn. 22; Plany gospodarcze gromady, 1962-1968, sygn. 23; Statystyka, 1960, 1967, sygn. 24-25; Kontrola zewnętrzna, 1958-1971, sygn. 26-27; Budżety gromady, 1955-1966, 1968, sygn. 28-40, 43; Sprawozdania z obowiązkowych dostaw produktów rolnych, 1958-1960, sygn. 41; Programy działalności społeczno- gospodarczej kółek rolniczych na terenie gromady, 1966-1968, sygn. 42. Liczba jednostek w zespole: 43
4/431/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pokośnie powiat Dąbrowa Białostocka 1954-1963 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1960, sygn. 1-3; Komisje GRN, 1956-1961, sygn. 4-7; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1956-1958, sygn. 8-9; Plany pracy Prezydium GRN, 1959-1961, sygn. 10; Programy rozwoju gromady, 1961, sygn. 11; Statystyka, 1960, sygn. 12; Budżety gromady, 1955-1960, sygn. 13-19; Księgi ewidencyjne ruchu budowlanego, 1957-1962, sygn. 20-21. Dopływ z dn. 2008-10-08; nab. 3096/2008r., 6 j.a. - 0,10 mb. Liczba jednostek w zespole: 27
4/432/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Reszkowcach powiat Dąbrowa Białostocka 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1959, sygn. 1; Komisje GRN, 1958-1959, sygn. 2-4; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955- 1959, sygn. 5; Uchwały Prezydium GRN, 1955-1957, sygn. 6; Budżety gromady 1955-1959, sygn. 7-12; Klasyfikacja gruntów (brak dat), sygn. 13. Liczba jednostek w zespole: 13
4/433/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Różanymstoku powiat Dąbrowa Białostocka 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1972, sygn. 1-10; Protokoły posiedzeń komisji GRN, 1967-1968, sygn. 11; Komisje GRN, 1958-1972, sygn. 12-23; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1972, sygn. 24-33; Wybory sołtysów, 1971, sygn. 34; Protokoły zebrań wiejskich, 1971-1972, sygn. 35; Gromadzki Komitet FJN, 1969-1972, sygn. 36; Statystyka, 1954-1960, sygn. 37-39; Plany gospodarcze gromady, 1962-1971, sygn. 40; Wiejskie programy rozwoju rolnictwa, 1971-1972, sygn. 41; Plany pracy i sprawozdania z działalności, 1955-1960, sygn. 42; Kontrola zewnętrzna, 1958-1972, sygn. 43-46; Budżety gromady, 1955-1971, sygn. 47-64; Ankiety radnych GRN, 1969, sygn. 65. Liczba jednostek w zespole: 65
4/434/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Suchodolinie powiat Dąbrowa Białostocka 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1972, sygn. 1-7; Komisje GRN, 1956-1972, sygn. 8-16; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1972, sygn. 17-22; Ankiety radnych GRN, 1969, sygn. 23; Protokoły zebrań wiejskich, 1955-1972, sygn. 24-26; Sołtysi, 1967-1972, sygn. 27-29; Plany gospodarcze gromady, 1962-1971, sygn. 30-31; Zadania gospodarcze poszczególnych wsi gromady, 1965, sygn. 32; Wiejskie programy rozwoju rolnictwa, 1968, sygn. 33; Statystyka, 1958-1971, sygn. 34-37; Kontrola zewnętrzna, 1957-1972, sygn. 38-41; Budżety gromady, 1955-1971, sygn. 42-57; Wykazy gospodarstw rolnych, 1957, 1958, sygn. 58; Rejestry wymiarowe obowiązkowych dostaw żywca, 1959, sygn. 59. Liczba jednostek w zespole: 59
4/435/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Suchowoli powiat Dąbrowa Białostocka 1954-1972 [1973-1981] 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1972, sygn. 1-19, 76; Komisje GRN, 1956-1972, sygn. 20-26; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1972, sygn. 27-42, 77; Skład personalny GRN i jej organów, 1955, sygn. 43; Ankiety radnych GRN, 1969, sygn. 44; Spotkania wyborców z posłami i radnymi, 1965-1972, sygn. 45-46; Sołtysi, 1958-1971, sygn. 47-48; Protokoły zebrań wiejskich, 1967-1971, sygn. 49-52; Program rozwoju gromady, 1961-1965, sygn. 53; Plany gospodarcze gromady, 1962-1971, sygn. 54; Wiejskie programy rozwoju rolnictwa, 1968-1971, sygn. 55-57; Statystyka, 1969, sygn. 58; Kontrola zewnętrzna, 1960-1972, sygn. 59-60, 78; Budżety gromady, 1955-1969, sygn. 61-73; Sprawozdania z realizacji budżetów, 1969-1971, sygn. 74; Wykazy nieruchomości opuszczonych, 1955-1956, sygn. 75. Administracja nieruchomości własnych (mienie gminne), 1972, sygn.79 Dopływ z dn. 2008-09-29; nab. 3067/2008r., 1 j.a. - 0,01 mb. Dopływ z dn. 2008-10-07; nab. 3090/2008r., 16 j.a. - 0,25 mb. Dopływ z dn. 29.01.2020r. nab.3748/2020r. 4 j.a-0,02 mb. Liczba jednostek w zespole: 100
4/436/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wólce powiat Dąbrowa Białostocka 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1972, sygn. 1-8; Komisje GRN, 1956-1971, sygn. 9-15; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1972, sygn. 16-22, 43; Zebrania wiejskie. Protokoły, 1958-1972, sygn. 23; Ankiety radnych GRN, 1969, sygn. 24; Program rozwoju gromady, 1961, sygn. 25; Plany gospodarcze gromady, 1962-1967, sygn. 26; Wiejskie programy rozwoju rolnictwa, 1968-1971, sygn. 27-29; Kontrola zewnętrzna, 1959-1972, sygn. 30-34, 44; Budżety gromady, 1955-1961, sygn. 35-42. Dopływ z dn. 2008-10-07; nab. 3091/2008r., 13 j.a. - 0,15 mb. Liczba jednostek w zespole: 57
4/437/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zwierzyńcu Wielkim powiat Dąbrowa Białostocka 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1972, sygn. 1-5; Komisje GRN, 1955-1972, sygn. 6-13; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1972, sygn. 14-17; Protokoły zebrań wiejskich, 1958, 1964-1968, sygn. 18; Ankiety radnych GRN, 1969, sygn. 19; Plany gospodarcze gromady, 1961-1967, sygn. 20-21; Programy rozwoju rolnictwa poszczególnych wsi gromady, 1966, sygn. 22; Spis rolny, 1972, sygn. 23; Kontrola zewnętrzna, 1957-1972, sygn. 24-27; Budżety gromady, 1955-1971, sygn. 28-41; Programy działalności społeczno- gospodarczej kółek rolniczych, 1966-1967, sygn. 42-45; Księga ewidencyjna ruchu budowlanego w gospodarce prywatnej, 1959-1960, sygn. 46; Wykaz gospodarstw rolnych, 1957, sygn. 47. Liczba jednostek w zespole: 47
4/438/0 Terenowy Zespół Usług Projektowych w Bielsku Podlaskim [1969-1970] 1973-1975 0 rozwiń
Dokumentacja geologiczna różnych terenów budowy, [1969-1970] 1973-1975; sygn. 1-22 Liczba jednostek w zespole: 22
4/439/0 Białostockie Zakłady Przemysłu Bawełnianego "Fasty" w Białymstoku 1953-1997 [1998-1999] 0 rozwiń
Materiały występujące w zespole dzielą się na trzy grupy: sprawy organizacyjne, planowanie i sprawozdawczość oraz akta dotyczące spraw pracowniczych. Wyodrębniają się serie planów produkcji, bilansów rocznych i analiz ekonomicznych, sprawozdań z wykonania planu produkcji, zatrudnienia i funduszu płac, sprawozdania GUS, dokumentacja z działalności Konferencji Samorządu Robotniczego i Rady Pracowniczej. Znajdują się również akta dotyczące strajków w 1980 r., wprowadzenia stanu wojennego oraz gazety zakładowej „Fasty”, sprawy strajku 1976 r., projekty racjonalizatorskie, kroniki, albumy i księgi pamiątkowe, dyplomy i odznaczenia nadane zakładowi, plany i projekty, sprawozdania, zarządzenia i polecenia dyrektora zakładu, sprawozdania GUS i sprawozdania cenowe 1953-1997 [1998-1999]; sygn. 1-463 Liczba jednostek w zespole: 463
4/440/0 Komitet Powiatowy Bielski Ochrony przed Cholerą 1831-1833 0 rozwiń
Zarządzenia, raporty o zachorowalności, sprawy powołania komitetu do walki z cholerą, organizacja służby sanitarnej, zaopatrzenie w leki, opieka nad sierotami pozostałymi po ofiarach cholery 1831-1833, sygn. 1-10. Liczba jednostek w zespole: 10
4/441/0 Szpital Publiczny Żydowski w Białymstoku 1913 0 rozwiń
Księgi kasowe 1913, sygn. 1-2. Liczba jednostek w zespole: 2
4/442/0 Szpital Miejski w Sokółce 1899-1912 0 rozwiń
Księga protokołów Rady Szpitala z lat 1899-1908, dane dotyczące utrzymania personelu 1899-1912, sygn. 1-2. Liczba jednostek w zespole: 2
4/443/0 Izba Obwodowa Sądu Karnego w Białymstoku 1833-1839 0 rozwiń
Sprawy osobowe pracowników Izby 1834, 1835, 1839, sygn. 1-3. Rewizje wyroków sądów niższego szczebla 1834-1837, sygn. 4-8. Korespondencja dotycząca odbywania kary przez skazanych 1833-1839, sygn. 9-13. Liczba jednostek w zespole: 13
4/444/0 Zjazd Sędziów Pokoju Okręgu Białostocko-Sokólskiego 1884-1886 0 rozwiń
Odwołanie od decyzji sędziego pokoju w sprawie cywilnej 1884-1886, sygn. 1 Liczba jednostek w zespole: 1
4/445/0 Sędzia Pokoju 2 Rejonu Okręgu Białostocko-Sokólskiego 1876-1878 0 rozwiń
Sprawy karne 1876, 1878, sygn. 1-2. Liczba jednostek w zespole: 2
4/446/0 Sędzia Pokoju 3 Rejonu Okręgu Białostocko-Sokólskiego 1882 0 rozwiń
Sprawa karna 1882, sygn. 1. Liczba jednostek w zespole: 1
4/447/0 Sędzia Pokoju 4 Rejonu Okręgu Białostocko-Sokólskiego 1878-1881 0 rozwiń
Sprawa karna 1878-1881, sygn. 1-2. Liczba jednostek w zespole: 2
Wyświetlanie 451 do 495 z 1 751 wpisów.