Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
6/205/53 Akta gminy Ujazd [1890]1905-1927 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
6/205/54 Akta gminy Gąbin 1911-1928 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/205/55 Akta obszaru dworskiego Łachowo 1894-1927 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
6/205/56 Akta gminy Mąkoszyn 1904-1928[1942] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/205/57 Akta gminy Smolniki 1861-1931[1944] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
6/205/58 Akta gminu Zazdrość 1904-1927 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/205/59 Akta gminy Żędowo 1911-1928[1944] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
6/206/0 Wójtostwo w Świcie, pow. Tuchola 1899-1927 0 rozwiń
Zezwolenia budowlane. Liczba jednostek w zespole: 1
6/207/0 Akta gminy Mrocza, pow. Wyrzysk [1820] 1923-1939 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjno-administracyjne: spisy wyborców, budżety, dziennik podawczy 2. Sprawy policyjne: nadzór nad bezpieczeństwem publicznym, wydalanie obcokrajowców, spisy optantów na rzecz Niemiec, przepisy policji budowlanej i przeciwpożarowej, żmudy szkolne, spory wodne 3. Ewidencja ludności: spisy ludności, spisy wyborców do Sejmu 4. Opieka społeczna: statut Polskiej Kasy Pożyczek Bezprocentowych, pomoc dla bezrobotnych, ubezpieczenia, meldunki Liczba jednostek w zespole: 26
6/208/0 Akta gminy Nakło, pow. Wyrzysk 1869-1939[1945] 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne i administracyjne: zarządzenia, uchwały Rady Gminnej, wybory gminne, preliminarze i budżety gminy, pobór podatków, kontrole, biblioteka gminna, obchody swiąt, wykaz akt 2. Porządek i bezpieczeństwo publiczne: działalność stowarzyszeń, związków i towarzystw, doniesienia o wypadkach w pracy, rejestry skazanych sądownie 3. Zdrowie publiczne, opieka społeczna, bezrobocie: ewidencja bezrobotnych, świadczenia i pomoc 4. Sprawy dróg, rolne, leśne, wodne i łowieckie: statystyka rolna, spisy osadników 5. Sprawy budowlane: zezwolenia, plany zabudowy 6. Ewidencja ludności: kontrola ludności, statystyka, obywatelstwo, obcokrajowcy, wizy i paszporty 7. Sprawy przemysłowe i rzemieślnicze: statystyka przedsiębiorstw 8. Sprawy pożarowe: gminna straż pożarna 9. Sprawy kościelne: cmentarze Liczba jednostek w zespole: 197
6/209/0 Akta gminy Wyrzysk 1930-1939 0 rozwiń
Sprawozdania rachunkowe, ewidencja i kontrola ruchu ludności, budownictwo, gospodarka gminna, opieka społeczna, sprawy wojskowe, pobór, sprawy osobowe. Liczba jednostek w zespole: 11
6/210/0 Akta wsi Łęgnowo, pow. Bydgoszcz 1662-1863 0 rozwiń
Akta majątkowe, umowy kupna-sprzedaży, dzierżawy, budowa dróg, sprawy sądowe, szkolne i kościelne, grunty, pomiary, gospodarze, osadnictwo „olęderskie”, kuźnia, dezercje, kontrybucje, prom przez Wisłę. Liczba jednostek w zespole: 31
6/211/0 Akta wsi Otorowo, pow. Bydgoszcz 1643-1869 0 rozwiń
Przywileje królewskie na osadnictwo holenderskie, sprawy majątkowe, umowy dzierżawne, handlowe, utrzymanie strug i brzegów Wisły, sprawy szkolne i kościelne. Liczba jednostek w zespole: 31
6/212/0 Akta wsi Przyłubie, pow. Bydgoszcz 1813, 1831, 1835, 1843-1866 0 rozwiń
Sprawy majątkowe, gruntowe, szkolne. Liczba jednostek w zespole: 5
6/213/0 Dekanat Fordoński w Fordonie, pow. Bydgoszcz 1838-1877 0 rozwiń
1. Listy dusz 2. Listy komunikantów Liczba jednostek w zespole: 3
6/214/0 Dekanat Nakielski w Nakle, pow. Wyrzysk 1718-1939 0 rozwiń
1. Sprawy ogólne: zarządzenia, orędzia, listy pasterskie, protokoły rewizji kościołów 2. Sprawy parafii: Dębowo, Krostkowo, Miasteczko Kraj., Morzewo, Nakło, Sadki, Śmiłowo, Wysoka, Wyrzysk: administracja, działalność duszpasterska księży i kościołów, uposażenie parafii, działalność szkół elementarnych w parafiach, personalia księży Liczba jednostek w zespole: 195
6/215/0 Parafia Św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy 1585-1935 0 rozwiń
Odpisy dokumentów dotyczących parafii; archiwalia - wizytacje arcybiskupie, listy pasterskie i rozporządzenia papieskie i arcybiskupie, akta dotyczące obsady proboszczów i wikariuszy, udziału w egzaminach w katolickim seminarium nauczycielskim, zawiadomienia o osobach zwolnionych z wiezień i prztyłków wymagających pomocy Liczba jednostek w zespole: 6
6/216/0 Parafia w Przysiersku, pow. Świecie 1671-1709 0 rozwiń
Rejestr dochodów. Liczba jednostek w zespole: 1
6/217/0 Parafia w Niewieścinie, pow. Świecie 1738-1738 0 rozwiń
Rejestr dochodów. Liczba jednostek w zespole: 1
6/218/0 Parafia w Chomętowie, pow. Szubin 1819-1939 0 rozwiń
1. Parafia: administracja 2. Plebania: budowa, ubezpieczenie p/pożarowe 3. Szkoła elementarna Liczba jednostek w zespole: 46
6/219/0 Parafia w Szubinie 1766-1777 0 rozwiń
Statut parafii. Liczba jednostek w zespole: 1
6/220/0 Parafia w Łabiszynie, pow. Szubin 1835-1934 0 rozwiń
Wizytacje, inwentura, nominacje księży. Liczba jednostek w zespole: 3
6/221/0 Parafia w Glesnie, pow. Wyrzysk 1610-1939 0 rozwiń
1. Parafia: administracja 2. Kościół: wizytacje, budowa, wyposażenie 3. Legaty, ordynacje, budynki, rachunki, budżety 4. Szkoła elementarna Liczba jednostek w zespole: 140
6/222/0 Parafia w Mroczy, pow. Wyrzysk 1785-1938 0 rozwiń
1. Parafia: administracja 2. Kościół: wizytacje, inwentarze, budowa 3. Plebania: legaty, kapitały, nieruchomości Liczba jednostek w zespole: 178
6/223/0 Parafia w Orlu, pow. Wyrzysk 1846-1939 0 rozwiń
1. Parafia: administracja 2. Kościół: inwentarze, rachunki 3. Plebania: legaty, majątek nieruchomy 4. Szkoła elementarna Liczba jednostek w zespole: 39
6/224/0 Żydowska Gmina Wyznaniowa w Bydgoszczy 1874-1939 0 rozwiń
1. Zarząd Gminy Wyznaniowej w Bydgoszczy: protokoły posiedzeń, korespondencja 2. Komisja Wyborcza: protokoły, listy głosowania w wyborach zarządu 3. Komisja Administracyjno-Gospodarcza: korespondencja w sprawach gospodarczych i organizacyjno-administracyjnych 4. Komisja Ekonomiczno-Prawna: sprzedaż, dzierżawa, najem, sprawy sporne dotyczące majątku gminy 5. Komisja Legatów i Gmin Okolicznych: legaty, fundacje, zapisy, wizytacje majątku 6. Komisja Szacunkowa: spisy właścicieli przedsiębiorstw 7. Komisja Reklamacyjna: indywidualne reklamacje w sprawach podatkowych 8. Komisja Finansowo-Budżetowa: protokoły zdawczo-odbiorcze, budżety, listy repartycji i podatników, księgi i kartoteki 9. Komisja Rewizyjna: protokoły posiedzeń 10. Komisja do Walki z Antysemityzmem: protokoły szkód, ulotka KPP potępiająca ekscesy 11. Komisja Opieki Społecznej: protokoły posiedzeń, listy ofiarodawców, subwencje 12. Komisja Szkolna: prowadzenie przedszkoli i szkół, działalność oświatowa 13. Komisja Religijna: wykazy miejsc w synagodze 14. Komisja Cmentarna: protokoły posiedzeń, utrzymanie cmentarza, zezwolenia na ustawianie nagrobków 15. Komitet Wykupu Patentów i Świadectw Przemysłowych: akcja pomocy przy wykupie 16. Komitet dla Spraw Rzemiosła: interwencje w sprawach ograniczeń 17. Komitet Niesienia Pomocy Uchodźcom Żydowskim z Niemiec: listy, wnioski o zapomogi 18. Żydowski Klub Towarzyski: protokoły posiedzeń, deklaracje Liczba jednostek w zespole: 285
6/225/0 Akta metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Barcinie, pow. Szubin 1824-1830 76 rozwiń
Akta chrztów ślubów i zgonów z lat 1824-1830 Liczba jednostek w zespole: 1
6/226/0 vacat - Akta metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Bądkowie, pow. Aleksandrów Kuj. - przekazany do AP w Toruniu Oddział we Włocławku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/227/0 vacat - Akta metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Błędowie, pow. Aleksandrów Kuj. - przekazany do AP w Toruniu Oddział we Włocławku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/228/0 vacat - Akta metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Bobrownikach, pow. Lipno - przekazany do AP w Toruniu Oddział we Włocławku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/229/0 vacat - Akta metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Bobrowie, pow. Brodnica - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/230/0 vacat - Akta metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Boniewie - Lubominie, pow. Włocławek - przekazany do AP w Toruniu Oddział we Włocławku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/231/0 vacat - Akta metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Borzyszkowych, pow. Chojnice - przekazany do Archiwum Diecezjalnego w Pelplinie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/232/0 vacat - Akta metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Brodnicy - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/233/0 vacat - Akta metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Broniewie, pow. Radziejów - przekazany do AP w Toruniu Oddział we Włocławku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/234/0 vacat - Akta metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Bronisławiu, pow. Aleksandrów Kuj. - przekazany do AP w Toruniu Oddział we Włocławku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/235/0 vacat - Akta metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Broniszewie, pow. Radziejów - przekazany do AP w Toruniu Oddział we Włocławku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/236/0 vacat - Akta metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Brzoziu Polskim, pow. Brodnica - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/237/0 vacat - Akta metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Brześciu Kujawskim, pow. Włocławek - przekazany do AP w Toruniu Oddział we Włocławku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/238/0 vacat - Akta metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Byczynie, pow. Radziejów - przekazany do AP w Toruniu Oddział we Włocławku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/239/0 vacat - Akta metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Bytoniu, pow. Radziejów - przekazany do AP w Toruniu Oddział we Włocławku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/240/0 Akta metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Bydgoszczy 1808-1874 0 rozwiń
Akta chrztów z lat 1808-1812, 1815-1817, 1843-1874; akta ślubów z lat 1808-1817, 1821-1839, 1843-1874; akta zgonów z lat 1808, 1815-1817, 1821-1874. Liczba jednostek w zespole: 41
6/241/0 vacat - Akta metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Cekcynie, pow. Tuchola - przekazany do Archiwum Diecezjalnego w Pelplinie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/242/0 vacat - Akta metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Chełmicy, pow. Lipno - przekazany do AP w Toruniu Oddział we Włocławku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/243/0 vacat - Akta metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Chełmnie - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/244/0 vacat - Akta metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Choceniu, pow. Włocławek - przekazany do AP w Toruniu Oddział we Włocławku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/245/0 vacat - Akta metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Chodczu, pow. Włocławek - przekazany do AP w Toruniu Oddział we Włocławku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/246/0 Akta metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Chojnicach 1810-1844, 1847-1849 81 rozwiń
Akta chrztów, ślubów i zgonów z lat 1810-1844, 1847-1849. Liczba jednostek w zespole: 3
6/247/0 Akta metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Chomętowie, pow. Szubin 1835-1874 140 rozwiń
Akta urodzeń, ślubów i zgonów z lat 1835-1863, 1865-1866, 1868-1869, 1871-1874. Liczba jednostek w zespole: 3
6/248/0 vacat - Akta metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Chrostkowie, pow. Rypin - przekazany do AP w Toruniu Oddział we Włocławku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/249/0 vacat - Akta metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Ciechocinie, pow. Lipno - przekazany do AP w Toruniu Oddział we Włocławku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/250/0 vacat - Akta metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Czarnem, pow. Lipno - przekazany do AP w Toruniu Oddział we Włocławku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/251/0 vacat - Akta metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Czernikowie, pow. Lipno - przekazany do AP w Toruniu Oddział we Włocławku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/252/0 Akta metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Czersku, pow. Chojnice 1832-1848 327 rozwiń
Akta urodzeń, ślubów i zgonów z lat 1832-1848. Liczba jednostek w zespole: 1
6/253/0 vacat - Akta metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Czersku Lipnowskim - przekazany do AP w Toruniu Oddział we Włocławku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/254/0 vacat - Akta metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Dąbiu, pow. Włocławek - przekazany do AP w Toruniu Oddział we Włocławku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/255/0 vacat - Akta metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Dobrzejewicach, pow. Lipno - przekazany do AP w Toruniu Oddział we Włocławku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/256/0 vacat - Akta metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Dobrzyniu, pow. Lipno - przekazany do AP w Toruniu Oddział we Włocławku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/257/0 Akta metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Dobrczu, pow. Bydgoszcz 1818-1919 879 rozwiń
Akta urodzeń, ślubów i zgonów z lat 1818-1874; akta zbiorowe z lat 1897-1919. Liczba jednostek w zespole: 5
6/258/0 vacat - Akta metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Działyniu, pow. Lipno - przekazany do AP w Toruniu Oddział we Włocławku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
Wyświetlanie 301 do 360 z 3 847 wpisów.