Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
56/292/0 Szkoła Podstawowa w Tarnawie Dolnej powiat Lesko 1911-1960 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 26
56/293/0 Szkoła Podstawowa w Brzózie Królewskiej powiat Leżajsk 1900-1961 0 rozwiń
Zbiór zarządzeń i okólników: Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego we Lwowie 1923-1939, sygn. 1; Rady Szkolnej Powiatowej w Łańcucie 1922-1933, sygn. 2-3; Inspektoratu Szkolnego w Łańcucie 1924-1925, sygn. 4; Inspektora Szkolnego w Jarosławiu 1933-1939, sygn. 5-6; Starostwa Powiatowego w Łańcucie 1921-1939, sygn. 7; Tymczasowego Wydziału Powiatowego w Łańcucie 1932-1934, sygn. 8; Zarządu Głównego Towarzystwa Szkoły Ludowej w Krakowie 1932-1933, sygn. 9; Głównego Towarzystwa Szkoły Ludowej we Lwowie 1934-1936, sygn. 10; Ligi Morskiej i Kolonialnej w Łańcucie 1932-1935, sygn. 11; Organizacji, Stowarzyszeń i Komitetów 1921-1939, sygn. 12; Ministerstwa Oświaty 1945-1950, sygn. 13; Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego w Lublinie 1945-1947, sygn. 14; Inspektoratu Szkolnego w Biłgoraju 1945-1949, sygn. 15; Kuratorium Okręgu Szkolnego w Rzeszowie 1948-1950, sygn. 16; Inspektoratu w Łańcucie 1945-1950, sygn. 17; Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Łańcucie 1950, sygn. 18; Organizacji, Stowarzyszeń i Komitetów 1945-1950; Szkoła Podstawowa w Brzózie Królewskiej akta z lat 1900-1918: kronika szkolna 1906-1961, sygn. 20; książka spostrzeżeń powizytacyjnych 1906-1954, sygn. 21; katalogi główne wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1900/01-1917/18, sygn. 22-38; akta z okresu II Rzeczypospolitej: protokół zdawczo-odbiorczy inwentarza 1937, sygn. 39; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1918/19-1931/32, sygn. 40-53; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce uczniów 1932/33-1938/39, sygn. 54-60; akta z okresu okupacji niemieckiej: księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce uczniów 1939/40-1943/44, sygn. 61-65; akta z okresu Polski Ludowej: księga protokołów Rady Pedagogicznej 1945-1949, sygn. 66; protokół zdawczo-odbiorczy inwentarza 1944-1946, sygn. 67; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce uczniów 1944/45-1946/47, sygn. 68-70; arkusze ocen, sprawowania i postępów w nauce uczniów, którzy ukończyli i nie ukończyli szkoły 1946/57-1952/53, sygn. 71-83. Liczba jednostek w zespole: 83
56/294/0 Szkoła Podstawowa w Bystrem powiat Leżajsk 1916-1953 0 rozwiń
akta z lat 1913-1918: księga główna ocen i postępów ucznia w naukach 1916/17, sygn. 1; akta z okresu II Rzeczypospolitej: projekty organizacji szkoły 1932-1940, sygn. 2; sprawozdania z organizacji szkoły 1932-1939, sygn. 3; wykaz dzieci urodzonych w latach 1913-1925 z miejscowości Bystre i Sigiełki [1926], sygn. 4; drugi spis ludności – wyciągi z arkuszy spisu dzieci rocznika 1918-1931 z miejscowości Bystre i Sigiełki [1931], sygn. 5; księgi główne ocen i postępów uczniów w nauce 1922/23-1931/32, sygn. 6-13; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce uczniów 1932/33-1937/38, sygn. 14-19; akta z okresu okupacji niemieckiej: księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce uczniów 1939/40-1942/43, sygn. 20-23; akta z okresu Polski Ludowej: projekt organizacji szkoły 1945-1950, sygn. 24; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce uczniów 1944/45-1945/46, sygn. 25-26; arkusze ocen, sprawowania i postępów w nauce uczniów, którzy ukończyli i nie ukończyli szkoły 1947/48-1952/53. Liczba jednostek w zespole: 31
56/295/0 Szkoła Podstawowa w Dębnie Chałupkach powiat Leżajsk 1938-1958 0 rozwiń
akta z okresu II Rzeczypospolitej: księgi ocen, sprawowania się i postępów w nauce uczniów 1938/39, sygn. 1; akta z okresu okupacji niemieckiej: kronika szkolna 1939-1960, sygn. 2; księgi ocen, sprawowania się i postępów w nauce uczniów 1940/41-1943/44, sygn. 2-5; akta z okresu Polski Ludowej: sprawozdania z organizacji szkoły 1945/36-1946/47, sygn. 6; księgi ocen, sprawowania się i postępów w nauce uczniów 1944/45-1946/47, sygn. 6-9; arkusze ocen, sprawowania i postępów w nauce uczniów, którzy ukończyli i nie ukończyli szkoły 1948/49-1957/58, sygn. 10-24. Liczba jednostek w zespole: 24
56/296/0 Szkoła Podstawowa w Giedlarowej powiat Leżajsk 1887-1952 0 rozwiń
akta z lat 1887-1918: księga konferencyjna Rady Pedagogicznej 1911-1927, sygn. 1; książka wizytacji szkoły 1887-1953, sygn. 2; metryka szkolna 1894-1911, sygn. 3; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1887/88-1909/10, sygn. 4-10; księga ocen, sprawowania się i postępów w nauce uczniów 1910/11-1911/12, sygn. 11; katalog klasowy wraz z wykazem klasyfikacyjnym 1912/13-1915/16; akta z okresu II Rzeczypospolitej: księga protokołów Grona Nauczycielskiego 1927-1935, sygn. 13; metryka szkolna 1935/36-1941/42, sygn. 14; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1917/18-1931/32, sygn. 15-19; księgi ocen, sprawowania się i postępów w nauce uczniów 1932/33-1938/39, sygn. 20-21; akta z okresu okupacji niemieckiej: księgi protokołów Rady Pedagogicznej 1939-1952, sygn. 23-24; księgi ocen, sprawowania się i postępów w nauce uczniów 1941/42-1945/46, sygn. 25-27; akta z okresu Polski Ludowej: księga ocen, sprawowania się i postępów w nauce uczniów 1946/47-1948/49, sygn. 28; Komitet Rodzicielski: książka protokołów i zebrań Komitetu Rodzicielskiego 1931-1952, sygn. 29. Liczba jednostek w zespole: 29
56/297/0 Szkoła Podstawowa w Jastrzębcu powiat Leżajsk 1947-1962 0 rozwiń
akta z okresu Polski Ludowej: kronika szkolna 1947-1961, sygn. 1; projekty organizacji szkoły 1947/48-1950/51, sygn. 2; lista dzieci w wieku szkolnym 1947/48-1961/62, sygn. 3; arkusze ocen, sprawowania i postępów w nauce uczniów, którzy ukończyli i nie ukończyli szkoły 1947/48-1956/57, sygn. 4-14. Liczba jednostek w zespole: 14
56/298/0 Szkoła Podstawowa w Krzeszowie powiat Leżajsk 1940-1953 0 rozwiń
akta z okresu okupacji niemieckiej: księgi ocen, sprawowania się i postępów w nauce uczniów 1940/41-1941/42, sygn. 2-3; akta z okresu Polski Ludowej: zeszyt protokołów Rady Pedagogicznej 1944-1948, sygn. 3; projekty organizacji szkoły 1944/45-1950/51, sygn. 4; sprawozdania z organizacji szkoły 1945/46-1946/47, sygn. 5; plany pracy 1948-1950, sygn. 6; zestawienie klasowe ruchu uczniów i wyników rocznej klasyfikacji 1948/49-1949/50, sygn. 7; listy dzieci w wieku szkolnym 1946/47-1949/50, sygn. 8; księgi ocen, sprawowania się i postępów w nauce uczniów 1944/45-1945/46, sygn. 9-10; arkusze ocen, sprawowania i postępów w nauce uczniów, którzy ukończyli i nie ukończyli szkoły 1946/47-1949/50, sygn. 11-18. Liczba jednostek w zespole: 18
56/299/0 Szkoła Podstawowa w Kulnie powiat Leżajsk 1947-1960 0 rozwiń
akta z okresu Polski Ludowej: projekty organizacji szkoły 1948/49-1950/51, sygn. 1; arkusze ocen, sprawowania i postępów w nauce uczniów, którzy ukończyli i nie ukończyli szkoły 1947/48-1959/60, sygn. 2-5. Liczba jednostek w zespole: 5
56/300/0 Szkoła Podstawowa w Łazowie powiat Leżajsk 1934-1952 0 rozwiń
akta z okresu II Rzeczypospolitej: księga ocen, sprawowania się i postępów w nauce uczniów 1934/35, sygn. 1; akta z okresu Polski Ludowej: projekty organizacji szkoły 1945-1948, sygn. 2; sprawozdania z organizacji szkoły 1945, sygn. 3; formularz sprawozdawczo-statystyczny 1947, sygn. 4; organizacja roku szkolnego 1947, sygn. 5; organizacje uczniowskie 1947, sygn. 6; administracja – budynek szkolny 1947, sygn. 7; program nauczania 1945, sygn. 8; nauczyciele – urlopy i uposażenie 1946-1947, sygn. 9; udział szkoły w akcjach społecznych 1947, 1950, sygn. 10; opieka zdrowotna i społeczna 1947, sygn. 11; księga ocen, sprawowania się i postępów w nauce uczniów 1945/46, sygn. 12; arkusze ocen, sprawowania i postępów w nauce uczniów, którzy ukończyli i nie ukończyli szkoły 1948-1949, sygn. 13-14; analfabetyzm – instrukcje, protokoły, wykazy uczestników kursów, korespondencja 1949-1952. Liczba jednostek w zespole: 15
56/301/0 Szkoła Podstawowa w Ożannie powiat Leżajsk 1946-1954 0 rozwiń
akta z okresu Polski Ludowej: listy dzieci w wieku szkolnym 1946/47-1953/54, sygn. 1; rocznik ocen, sprawowania i postępów w nauce uczniów, którzy nie ukończyli nauki w roku szkolnym 1947/48, sygn. 2; arkusze ocen, sprawowania i postępów w nauce uczniów, którzy ukończyli i nie ukończyli szkoły 1947/48-1950/51, sygn. 3-4; dzienniki lekcyjne 1943/44, sygn. 5-6. Liczba jednostek w zespole: 6
56/302/0 Szkoła Podstawowa w Przychojcu powiat Leżajsk 1898-1961 0 rozwiń
akta z okresu do roku 1918: wizytacje szkoły 1913, sygn.1; książka inwentarzowa 1901/02-1909/10, sygn. 2; sprawy administracyjne – budynek, grunt, opał, druki 1912, sygn. 3; nauczyciele – zatrudnienie, płace, nagrody i odznaczenia 1912-1913, sygn. 4; biblioteka i pomoce szkolne 1912-1913, sygn. 5; opieka zdrowotna i społeczna 1912-1913, sygn. 6; księga charakterystyki uczniów i uczennic wyjątkowych 1912, sygn. 7; metryki szkolne 1898/99-1927/28, sygn. 8; wykaz dzieci urodzonych – rocznik 1901-1908, sygn. 9; wykaz dzieci urodzonych IX 1903-VIII 1904, sygn. 10; katalogi główne wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1901/02-1909/10, sygn. 11-19; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1910/11-1917/18, sygn. 20-26; akta z okresu II Rzeczypospolitej: materiały dotyczące historii szkoły 1922, 1925, 1930, sygn. 27; sprawy organizacyjne 1929, 1932, sygn. 28; projekty organizacji szkoły 1932-1939, sygn. 29; sprawozdania z organizacji szkoły 1932-1939, sygn. 30; wizytacje szkoły 1927, sygn. 31; nauczyciele – zatrudnienie, płace, nagrody i odznaczenia 1922-1938, sygn. 32; konferencje rejonowe – protokoły i korespondencja 1926-1931, sygn. 33; konferencje nauczycielskie – protokoły i korespondencja 1922-1931, sygn. 34; protokoły Rady Pedagogicznej 1922-1935, sygn. 35; konferencje rodzicielskie – protokoły i korespondencja 1926-1937, sygn. 36; sprawy administracyjne – budynek, opał, grunt, druki 1922-1938, sygn. 37; sprawy finansowe 1928-1937, sygn. 38; współpraca z innymi instytucjami i organizacjami 1926-1932, sygn. 39; oświata pozaszkolna 1922-1939, sygn. 40; program nauczania i jego realizacja 1922-1935, sygn. 41; biblioteka i pomoce szkolne 1925-1938, sygn. 42; organizacja roku szkolnego 1924-1938, sygn. 43; uroczystości szkolne 1925-1935, sygn. 44; udział szkoły w akcjach społecznych 1922-1931, sygn. 45; opieka zdrowotna i społeczna 1922-1938, sygn. 46; organizacje uczniowskie 1929-1938, sygn. 47; statystyka uczniów 1922-1938, sygn. 48; spis szkolny (wykaz dzieci urodzonych w latach 1913-1925) 1926, sygn. 49; metryki szkolne 1921/22-1952/53, sygn. 50-51; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1918/19-1931/32, sygn. 52-65; księgi ocen, sprawowania się i postępów w nauce uczniów 1932/33-1938/39, sygn. 66-72; akta z okresu okupacji niemieckiej: sprawozdanie opisowe 1939/40, sygn. 73; katalog klasowy wraz z wykazem klasyfikacyjnym 1939/40, sygn. 74; księgi ocen, sprawowania się i postępów w nauce uczniów 1940/41-1943/44, sygn. 75-78; akta z okresu Polski Ludowej: projekt organizacji szkoły podstawowej 1946/47-1952/53, sygn. 79; sprawozdania z organizacji szkoły 1946/47, sygn. 80; protokoły kontroli szkoły przez władze gminy Kuryłówka 1949, sygn. 81; księga ocen, sprawowania się i postępów w nauce uczniów 1944/45, sygn. 82; tymczasowa księga ocen 1945/46, sygn. 83; arkusze ocen, sprawowania i postępów w nauce 1939/40-1960/61, sygn. 84; walka z analfabetyzmem (dorosłych) 1949-1953, sygn. 85; dziennik lekcyjny – kursu zespołu nauki początkowej dla dorosłych 1949/50. Liczba jednostek w zespole: 86
56/303/0 Szkoła Podstawowa w Rudzie Łańcuckiej powiat Leżajsk 1915-1952 0 rozwiń
akta z okresu do roku 1918: katalogi klasowe 1915/16-1916/17, sygn. 1-2; akta z okresu II Rzeczypospolitej: projekty organizacji szkoły 1934-1939, sygn. 3; sprawozdanie roczne kierownika szkoły 1938, sygn. 4; sprawy administracyjne szkoły 1937, sygn. 5; katalogi klasowe 1921/22-1931/32, sygn. 6-16; księgi ocen 1932/33-1938/39, sygn. 17-23; księga protokołów zebrań Komitetu Rodzicielskiego 1935-1946, sygn. 24; akta z okresu okupacji niemieckiej: księgi ocen 1939/40-1943/44, sygn. 25-29; akta z okresu Polski Ludowej: projekty organizacji szkoły 1946-1950, sygn. 30; sprawozdania z organizacji szkoły i formularze sprawozdawczo-statystyczne 1945-1950, sygn. 31; orzeczenia organizacyjne szkoły – ustalenia rejonu szkolnego 1946-1949, sygn. 32; wizytacje szkoły – sprawozdania powizytacyjne 1946-1950, sygn. 33; plany pracy szkoły 1949, sygn. 34; księga protokołów Rady Pedagogicznej 1947-1952, sygn. 35; księgi ocen 1944/45-1946/47, sygn. 36-38; arkusze ocen 1939/40-1951/52, sygn. 41; księga protokołów posiedzeń Komitetu Rodzicielskiego 1948-1951. Liczba jednostek w zespole: 42
56/304/0 Szkoła Podstawowa w Tarnawcu powiat Leżajsk 1911-1961 0 rozwiń
akta z okresu do roku 1918: kronika szkolna 1911-1961; akta z okresu II Rzeczypospolitej: katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1919/20-1931/32, sygn. 2-14; księgi ocen, sprawowania się i postępów w nauce uczniów 1932/33-1938/39, sygn. 15-21; akta z okresu okupacji niemieckiej: księgi ocen, sprawowania się i postępów w nauce uczniów 1939/40-1941/42, sygn. 22-24; akta z okresu Polski Ludowej: materiały dotyczące historii szkoły i wsi 1945-1947, sygn. 27; sprawy organizacyjne – ustalenie obwodu szkolnego 1947-1948, sygn. 28; projekty organizacji szkoły 1944-1950, sygn. 29; formularz sprawozdawczo-statystyczny dla szkół powszechnych 1945-1949, sygn. 30; sprawozdanie z organizacji powszechnej szkoły publicznej 1944-1949, sygn. 31; sprawozdanie miesięczne o stanie szkoły i nauczycieli 1947-1948, sygn. sprawozdanie roczne o stanie szkoły i nauczycieli 1950, sygn. 33; wizytacje szkoły 1948, sygn. 34; nauczyciele – zatrudnienie, plan, sygn. 35; sprawy administracyjne – budynek, opał, grunt, wyposażenie, remonty 1945-1950, sygn. 36; sprawy finansowe 1945-1949, sygn. 37; biblioteka i pomoce szkolne 1945-1950, sygn. 38; organizacja roku szkolnego – rozkłady lekcji 1945/46-1948/49, sygn. 39; uroczystości szkolne 1947-1950, sygn. 40; udział szkoły w akcjach społecznych 1946-1950, sygn. 41; opieka społeczna 1946-1950, sygn. 42; organizacje uczniowskie 1946-1950, sygn. 43; statystyka uczniów 1945-1950, sygn. 44; księga ocen, sprawowania się i postępów w nauce uczniów 1944/45, sygn. 45; arkusze ocen, sprawowania i postępów w nauce uczniów, którzy ukończyli i nie ukończyli szkoły 1945/45-1953/54, sygn. 46-52. Liczba jednostek w zespole: 50
56/305/0 Szkoła Podstawowa w Wierzawicach powiat Leżajsk 1916-1961 0 rozwiń
akta z okresu do roku 1918: metryka szkolna 1919/29-1938/39, sygn. 1; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1916/17-1917/18, sygn. 2-3; akta z okresu II Rzeczypospolitej: księga protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej 1927-1947, sygn. 4; protokół czynności 1929-1936, sygn. 5; metryka szkolna 1935/36-1945/46, sygn. 6; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1918/19-1931/32, sygn. 7-20; księgi ocen, sprawowania się i postępów w nauce uczniów 1932/33-1938/39, sygn. 21-27; akta z okresu okupacji niemieckiej: klasyfikacja – wyniki ogólne 1940/41, sygn. 28; księgi ocen, sprawowania się i postępów w nauce uczniów 1941/42-1943/44, sygn. 29-31; akta z okresu Polski Ludowej: księga protokołów Rady Pedagogicznej 1947-1954, sygn. 32; zestawienie klasowe ruchu uczniów w roku szkolnym 1953/54-1958/59, sygn. 33; listy dzieci w wieku szkolnym 1946/47-1960/61, sygn. 34; księgi ocen, sprawowania się i postępów w nauce uczniów 1944/45-1945/46, sygn. 35-36; arkusze ocen, sprawowania i postępów w nauce uczniów , którzy ukończyli i nie ukończyli nauki 1946/47-1960/61, sygn. 37-66; analfabetyzm – wykazy, protokoły komisji, zobowiązania indywidualnego nauczania, zwolnienia z kursu 1949-1953, sygn. 67; dzienniki lekcyjne szkoły (kursu) dla dorosłych 1949/50-1950/51, sygn. 68-70. Liczba jednostek w zespole: 70
56/306/0 Szkoła Podstawowa w Woli Zarczyckiej powiat Leżajsk 1913-1950 0 rozwiń
akta z okresu do roku 1918: metryki szkolne 1918-1946, sygn. 1; katalogi klasowe 1913/14, 1917/18, sygn. 3-4; akta z okresu II Rzeczypospolitej: katalogi klasowe 1919/20-1932/33, sygn. 5-15; księgi ocen 1933/34-1938/39, sygn. 16-21; akta z okresu okupacji niemieckiej: księgi ocen 1939/40-1943/44, sygn. 22-26; akta z okresu Polski Ludowej: projekt organizacji szkoły 1947-1949, sygn. 27; orzeczenia organizacyjne 1948-1949, sygn. 28; sprawozdania powizytacyjne szkoły 1948/49, sygn. 29; księgi ocen 1944/45-1947/48, sygn. 30-33; lista dzieci w wieku szkolnym 1941/42-1949/50, sygn. 34; arkusze ocen, sprawowania i postępów w nauce uczniów, którzy ukończyli i nie ukończyli szkoły 1946/47-1949/50, sygn. 35-41. Liczba jednostek w zespole: 41
56/307/0 Szkoła Podstawowa w Wólce Grodziskiej powiat Leżajsk 1920-1951 0 rozwiń
akta z okresu II Rzeczypospolitej: księga protokołów Szkolnej Rady Pedagogicznej 1928/29-1947/48, sygn. 1; metryki szkolne 1920/21-1948/49, sygn. 2-3; katalogi klasowe 1925/26-1931/32, sygn. 4-10; księgi ocen 1932/33-1938/39, sygn. 11-17; akta z okresu okupacji niemieckiej: arkusz statystyczny 1940/41, sygn. 18; księgi ocen 1939/40-1943/44, sygn. 19-23; akta z okresu Polski Ludowej: protokoły z posiedzeń Szkolnej Rady Pedagogicznej 1948-1950, sygn. 24; sprawozdania z organizacji roku szkolnego, projekty organizacji szkoły, orzeczenia organizacyjne 1944/45-1949/50, sygn. 25; sprawozdania z wizytacji szkoły z zarządzeniami powizytacyjnymi 1948/49, sygn. 26; sprawozdania roczne 1945-1949, sygn. 27; księgi ocen 1944/45-1945/46, sygn. 28-29; arkusze ocen 1940/41-1950/51, sygn. 30-33. Liczba jednostek w zespole: 33
56/308/0 Szkoła Podstawowa w Cewkowie powiat Lubaczów 1875-1954 0 rozwiń
Szkoła Ludowa w Cewkowie: kronika szkoły 1906-1936, sygn. 1; księga protokołów Rady Pedagogicznej 1915-1934, sygn. 2; spisy uczniów 1880-1885, 1891, 1893, sygn. 3-5; katalogi główne kl. I-IV 1875-1878, 1894-1909/10, sygn. 3, 6-27; katalogi klasowe 1910/11-1921/22 sygn. 28-37; Publiczna Szkoła Powszechna w Cewkowie: księga protokołów Rady Pedagogicznej 1934-1940, sygn. 38; katalogi klasowe kl. I-IV 1922/23-1928/29 sygn. 39-45; katalogi klasyfikacyjne kl. I-V 1929/30-1931/32, sygn. 46-48; księgi ocen kl. I-V 1932/33-1934/35, sygn. 9-51; Szkoła Podstawowa w Cewkowie: księga protokołów Rady Pedagogicznej 1948/49, sygn. 52; arkusz ocen 1946/47-1949/50, sygn. 53-56. Liczba jednostek w zespole: 56
56/309/0 Szkoła Podstawowa w Cieszanowie powiat Lubaczów 1944-1952 0 rozwiń
Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej 1947-1950, sygn. 1; akta organizacji szkoły 1949/50, sygn. 2; księga ocen kl. I-VI 1944/45, sygn. 3; arkusz ocen uczniów spoza obwodu szkolnego 1945/46-1951/52, sygn. 4; arkusz ocen uczniów 1945/46-1951/52, sygn. 5-11. Liczba jednostek w zespole: 11
56/310/0 Szkoła Podstawowa w Chlewiskach powiat Lubaczów 1944-1958 0 rozwiń
katalogi klasyfikacyjne 1945/46-1946/47, sygn. 1; arkusz ocen 1947-1957, sygn. 2; lista dzieci w wieku szkolnym 1944-1958, sygn. 3; katalogi klasyfikacyjne z Kursu oświaty dorosłych III stopnia 1945-1949, sygn. 4. Liczba jednostek w zespole: 4
56/311/0 Szkoła Podstawowa w Dachnowie powiat Lubaczów 1946-1950 0 rozwiń
zeszyty klasyfikacyjne kl. I-VI, sygn. 1; dzienniki lekcyjne kl. I-VI 1947/48-1949/50, sygn. 2-4. Liczba jednostek w zespole: 4
Wyświetlanie 301 do 320 z 2 782 wpisów.