Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
56/361/40 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im. Włodzimierza Lenina w Kalnikowie 1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/361/41 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im. Ludwika Waryńskiego w Stubnie 1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/361/42 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza w Wyszatycach 1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/362/0 Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne powiatu strzyżowskiego - zbiór szczątków zespołów 1953-1959 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 66
56/362/1 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im. 1 Maja w Gwoźnicy Górnej 1954-1959 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
56/362/2 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza "Jedność" w Lutczy 1953-1957 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 52
56/362/3 Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze "Przełom" w Żyznowie 1953-1959 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
56/363/0 Szkoła Podstawowa w Czerminie powiat Mielec 1944-1959 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 16
56/364/0 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Stalowej Woli 1938-1952 0 rozwiń
Akta z okresu II Rzeczypospolitej, 1938-1939, sygn. 1-2 - księga ocen, działalność Komitetu Rodzicielskiego; Akta z okresu okupacji hitlerowskiej 1939-1944, sygn. 3-7 - księgi ocen; Akta z okresu Polski Ludowej 1944-1952, sygn. 8-17 - księgi protokołów Rady Pedagogicznej, sprawy organizacyjne, katalog główny, arkusze ocen, protokoły zebrań kół rodzicielskich. Liczba jednostek w zespole: 17
56/365/0 Szkoła Podstawowa w Ropience powiat Lesko 1934-1963 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 26
56/366/0 Szkoła Podstawowa w Uhercach powiat Lesko 1938-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 9
56/367/0 Szkoła Podstawowa w Kamionce powiat Leżajsk 1918-1950 0 rozwiń
akta z okresu II Rzeczypospolitej: księga protokołów Rady Pedagogicznej 1931-1934, sygn. 1; wykazy klasyfikacyjne 1918/19-1920/21, sygn. 2-4; księgi główne ocen, sprawowania się i postępów w nauce uczniów 1921/22-1923-1931/32, sygn. 5-15; księgi ocen, sprawowania się i postępów w nauce uczniów 1932/33-1938/39, sygn. 16-21; akta z okresu Polski Ludowej: sprawozdania z organizacji szkoły 1946/47, sygn. 22; protokół zdawczo-odbiorczy 1945, sygn. 23; arkusze ocen, sprawowania i postępów w nauce uczniów, którzy ukończyli i nie ukończyli szkoły 1946/47-1949/50, sygn. 24-29. Liczba jednostek w zespole: 29
56/368/0 Szkoła Podstawowa w Kustrowie powiat Leżajsk 1924-1961 0 rozwiń
akta z okresu II Rzeczypospolitej: książka sanitarna 1935-1937, sygn. 1; metryki szkolne 1924/25-1945/46, sygn. 2-3; księga ocen, sprawowania się i postępów w nauce uczniów 1935/36, sygn. 4; akta z okresu Polski Ludowej: projekty organizacji szkoły 1945/46-1949/50, sygn. 5; metryki szkolne 1945/46-1946/47, sygn. 6; lista dzieci w wieku szkolnym 1947/48-1960/61, sygn. 7; arkusze ocen, sprawowania i postępów w nauce uczniów, którzy ukończyli i nie ukończyli szkoły 1946/47-1960/61, sygn. 8-16. Liczba jednostek w zespole: 16
56/369/0 Szkoła Podstawowa w Chodaczowie powiat Leżajsk 1926-1957 0 rozwiń
akta z okresu II Rzeczypospolitej: metryka szkolna 1929/30-1945/46, sygn. 1; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1926/27-1931/32, sygn. 2-7; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce uczniów 1932/33-1938/39, sygn. 8-14; akta z okresu okupacji niemieckiej: księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce uczniów 1940/41-1943/44, sygn. 15-18; akta z okresu Polski Ludowej: księga protokołów Rady Pedagogicznej 1948-1961, sygn. 19; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce uczniów 1944/45-1945/46, sygn. 20-21; arkusze ocen, sprawowania i postępów w nauce uczniów, którzy ukończyli i nie ukończyli szkoły 1947/48-1956/57, sygn. 22-29. Liczba jednostek w zespole: 29
56/370/0 Szkoła Podstawowa w Opaleniskach powiat Leżajsk 1908-1952 0 rozwiń
akta z okresu do roku 1918: kronika szkoły 1909-1938, 1946, sygn. 1; katalogi główne 1908/09, 1917,18, sygn. 2-3; akta z okresu II Rzeczypospolitej: kronika szkoły w Zmysłówce, protokoły konferencji nauczycieli w Opaleniskach 1908-1928, sygn. 4; protokół z konferencji wizytacyjnej 1929, sygn. 5; katalogi główne 1918/19-1931/32, sygn. 6-16; katalogi ocen 1934/35-1938/39, sygn. 17-20; akta z okresu Polski Ludowej: projekty organizacji szkoły 1946-1950, sygn. 21; sprawozdania z organizacji szkoły ora formularze sprawozdawczo-statystyczne 1946-1950, sygn. 22; plany wychowawczo-dydaktyczne 1948-1950, sygn. 23; listy dzieci w wieku szkolnym 1943-1952. Liczba jednostek w zespole: 24
56/371/0 Państwowe Szkoły Budownictwa. Szkoły Miernicze w Jarosławiu 1939, 1946-1950 0 rozwiń
1. Państwowa Szkoła Budownictwa (prośba wraz z załącznikami o dopuszczenie Kreta Franciszka do egzaminu eksternisty), 1939, sygn. 1; 2. Państwowe Szkoły Budownictwa (protokoły powizytacyjne oraz zarządzenia pokontrolne, protokoły przekazania budynków, sprawozdania i statystyka, preliminarz budżetowy, katalog główny, katalogi klasyfikacyjne okresowe półroczne i roczne, wydział mierniczy) 1948-1950, sygn. 2–8; 3. Państwowe Liceum Miernicze (formularze sprawozdawczo-statystyczne),1950, sygn. 9; 4. Państwowe Technikum Miernicze (formularze sprawozdawczo-statystyczne, protokoły zdawczo-odbiorcze), 1950, sygn. 10–11 Liczba jednostek w zespole: 11
56/372/0 Szkoła Podstawowa w Leżachowie-Osadzie powiat Jarosław 1929-1952 0 rozwiń
Publiczna Szkoła Powszechna: projekty organizacji szkoły 1946-1950, sygn. 1; Publiczna Szkoła Powszechna 1-klasowa im. Witolda ks. Czartoryskiego: katalog klasowy wraz z wykazem klasyfikacyjnym 1931/32, sygn. 2; 1-klasowa Publiczna Szkoła Powszechna im. Witolda ks. Czartoryskiego z polskim językiem nauczania: księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1933/34, 1938/39, 1940/41, 1945/46, sygn. 3-6; Publiczna Szkoła Podstawowa: arkusze ocen sprawowania i postępów w nauce uczniów 1946-1950, sygn. 7; metryka szkolna 1929-1952, sygn. 8; sprawozdania z wizytacji 1939-1947, sygn. 9. Liczba jednostek w zespole: 9
56/373/0 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jarosławiu 1896-1952 0 rozwiń
Szkoła Ludowa 4-klasowa męska w Jarosławiu: katalogi egzaminów prywatnych 1901-1916, sygn. 1-3; protokoły egzaminów nadzwyczajnych 1917-1925, sygn. 4; katalogi główne wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1896/97-1912/13, sygn. 5-21; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1913/14-193/34, sygn. 22-41; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1934/35-1945/46, sygn. 42-53; arkusze ocen sprawowania i postępów w nauce uczniów 1946-1951, sygn. 54-59; protokoły konferencyjne 1904-1921, sygn. 60-61; księgi protokołów Rady Pedagogicznej 1928-1952, sygn. 62-64. Liczba jednostek w zespole: 64
56/374/0 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Piotra Skargi w Jarosławiu 1884-1952 0 rozwiń
Szkoła Etatowa 4-klasowa im. ks. Piotra Skargi: spisy uczniów (katalogi główne) 1884/85-1890/91, sygn. 1-7; Szkoła Ludowa 6-klasowa męska im. ks. Piotra Skargi: katalog klasyfikacyjny 1891/92, sygn. 8; katalogi główne wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1892/93-1896, sygn. 9-13; Szkoła Wydziałowa męska 7-klasowa: katalog główny wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1897/98, sygn. 14; Szkoła Wydziałowa 3-klasowa: katalog główny wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1898/9, sygn. 15; Szkoła Ludowa 4-klasowa męska połączona ze Szkołą Wydziałową 3-klasową: katalog główny wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1899/1900, sygn. 16; Szkoła Wydziałowa: katalog główny wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1900/01, sygn. 17; Szkoła Ludowa 7-klasowa połączona ze Szkołą Wydziałową 3-klasową męską: katalog główny wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1901/02, sygn. 18; Szkoła Ludowa 4-klasowa połączona z ze Szkołą Ludową 7-klasową męską i z 4-klasową Wydziałową: katalog główny wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1902/03, sygn. 19; Szkoła Wydziałowa 3-klasowa męska: katalog główny wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1903/94, sygn. 20; Szkoła Ludowa 4-klasowa męska połączona ze Szkołą Wydziałową: katalog główny wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1904/05-1908/09, sygn. 21-25; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1910/11-1913/14, sygn. 26-29; Szkoła Ludowa 4-klasowa męska i ze Szkoła Wydziałowa męska 3-klasowa im. ks. Piotra Skargi: katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1915/16-1918/19, sygn. 30-33; Publiczna Szkoła Powszechna 7-klasowa męska katalog klasowy wraz z wykazem klasyfikacyjnym 1919/20, sygn. 34; Szkoła Ludowa 4-klasowa męska i Wydziałowa męska: katalog klasowy wraz z wykazem klasyfikacyjnym 1920/21, sygn. 35; Szkoła Ludowa 4-klasowa męska im. Tadeusza Czackiego w Jarosławiu: katalogi główne wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1906/07-1915/16, sygn. 36-44; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1916/17-1924/25, sygn. 45-53; protokół egzaminu prywatnego 1907-1921, sygn. 54; protokół egzaminu nadzwyczajnego 1909-1919, sygn. 55; Szkoła Powszechna 7-klasowa im. ks. piotra Skargi: katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1921/22-1927/28, sygn. 56-62; Publiczna Szkoła Powszechna 7-klasowa męska: katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1928/29-1931/32, sygn. 63-67; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1932/33-1938/39, sygn. 68-74; Polska Publiczna Szkoła Powszechna: księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1939/40-1942/43, sygn. 75-78; 7-klasowa Publiczna Szkoła Powszechna im. ks. Piotra Skargi: księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1943/44-1945/46, sygn. 79-81; Publiczna Szkoła Powszechna im. ks. Piotra Skargi w Jarosławiu: arkusze ocen sprawowania i postępów w nauce uczniów 1946/47-1949/50, sygn. 82-86; Publiczna Szkoła Powszechna nr 3: arkusze ocen sprawowania i postępów w nauce uczniów 1946-1952, sygn. 87; protokoły egzaminów prywatnych i nadzwyczajnych 1903-1945, sygn. 88; metryki szkolne 1935-1945, sygn. 89-90; listy dzieci w wieku szkolnym 1938-1949, sygn. 91-93; księga protokołów Rady Pedagogicznej 1940-1948, sygn. 94; protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej 1948-1952, sygn. 95. Liczba jednostek w zespole: 95
56/375/0 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Anny Ostrogskiej w Jarosławiu 1901-1955 0 rozwiń
Szkoła Ludowa 4-klasowa żeńska im. Anny ks. Ostrogskiej połączona z Wydziałową: katalog główny wraz z wykazem klasyfikacyjnym 1901/02, sygn. 1; katalog uczennic zdających egzamin prywatny 1901/02-1916/17, sygn. 2; Szkoła Ludowa 4-klasowa żeńska im. Anny ks. Ostrogskiej: katalogi główne wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1902/03-1910/11, sygn. 3-12; Szkoła Ludowa 4-klasowa żeńska połączona z Wydziałową: protokół egzaminu prywatnego 1910-1919, sygn. 13; katalog klasowy wraz z wykazem klasyfikacyjnym 1911/12, sygn. 14; Szkoła Ludowa 4-klasowa: katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1912/13-1917/18, sygn. 15-37; Szkoła Wydziałowa żeńska im. Anny ks. Ostrogskiej: katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1910/11-1917/18, sygn. 38-54; Szkoła Ludowa 4-klasowa żeńska i Szkoła Wydziałowa: katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1918/19-1920/21, sygn. 55-57; protokoły egzaminów prywatnych 1917-1924, sygn. 58-61; protokoły egzaminów nadzwyczajnych 1919-1922, sygn. 62; Szkoła Powszechna 7-klasowa im. Anny ks. Ostrogskiej katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1921/22-1926/27, sygn. 63-76; Publiczna Szkoła Powszechna 1-klasowa żeńska im. Anny ks. Ostrogskiej: 1927/28-1931/32, sygn. 77-90; 7-klasowa Publiczna Szkoła Powszechna im. Anny Ostrogskiejz polskim językiem nauczania: księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1932/33-1938/39, sygn. 91-97; arkusze ocen sprawowania i postępów w nauce uczniów 1946-1955, sygn. 98-104; metryka wpisowa 1930/31, sygn. 105; protokoły konferencyjne 1902-1921, sygn. 106-107; księga protokołów Rady Pedagogicznej 1927-1951, sygn. 108-112; budżet szkolny 1938, sygn. 113; książka sanitarna 1934-1948, sygn. 114; książka zarządzeń kierownika szkoły 1930-1936, sygn. 115. Liczba jednostek w zespole: 115
Wyświetlanie 461 do 480 z 2 781 wpisów.