Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
56/393/4 Stowarzyszenie Rękodzielników Wyrobu Drzewa i Metalu w Zaleszczykach 1843-1901 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/393/5 List pasterski metropolity obrządku greckokatolickiego Józefa Sembratowicza 1876 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/393/6 Towarzystwo imienia Mikołaja Kaczkowskiego we Lwowie 1889 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/393/7 Komitet dla obchodu 300-letniego jubileuszu Unii Brzeskiej we Lwowie 1895 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/393/8 C.K. Starostwo Powiatowe w Tarnopolu 1899 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/393/9 Spis mieszkańców gminy Zagrobel powiat Tarnopol 1850-1900 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/393/10 Filia Towarzystwa "Proświta" w Sokalu 1904 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/393/11 Komitet Polskiej Pielgrzymki Uczniów do Rzymu we Lwowie 1905 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/393/12 C.K. Dyrekcja Lasów i Dóbr Państwowych we Lwowie 1906 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/393/13 Szpital Powszechny w Drohobyczu 1911 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/393/14 Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń "Dnistr" we Lwowie 1900-1930 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/393/15 Tymczasowy Komitet Rządzący we Lwowie 1918 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/393/16 Muzeum Narodowe we Lwowie 1926 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/393/17 Zarząd Dóbr Pacyków w Olesiowie koło Stanisławowa 1926-1938 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/393/18 Sekretariat Główny Partii Sel-Rob Jedność we Lwowie 1928-1929 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/393/19 Państwowy Zakład Wychowawczo-Poprawczy w Przedzielnicy powiat Dobromil 1929-1930 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/393/20 Akta dotyczące parcelacji majątku Nowe Miasto powiat Dobromil 1930-1935 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/393/21 Małopolski Związek Straży Pożarnych we Lwowie 1932-1933 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/393/22 Koło Związku Rezerwistów w Borysławiu 1934 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/393/23 Zarząd Główny Towarzystwa Szkoły Ludowej Sekcja Wschodnia we Lwowie 1934 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
Wyświetlanie 501 do 520 z 2 781 wpisów.