Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
56/455/8 Spółdzielnia Spożywców "Zorza" w Odrzykoniu 1935-1949 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
56/455/9 Spółdzielnia Spożywców "Rolnik" w Podniebylu 1941-1949 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
56/455/10 Spółdzielnia Spożywców "Świt Rolników" w Różance 1946-1948 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/455/11 Spółdzielnia Spożywców "Jedność" w Turaszówce 1938-1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
56/455/12 Spółdzielnia Spożywców "Przyszłość" w Żarnowcu 1941-1948 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
56/456/0 Spółdzielnia Spożywców "Jedność" w Brzózie Królewskiej powiat Łańcut 1939-1948 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
56/457/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Huwnikach powiat Przemyśl 1965-1972 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1969-1972, sygn. 1-4; komisja budżetu i planu gospodarczego – protokoły, plany pracy 1969-1971, sygn. 5-6; komisja dróg i urządzeń minia gromadzkiego – protokoły, plany pracy 1969-1971, sygn. 7-8; komisja dróg mienia gromadzkiego, ładu i porządku publicznego – protokoły, plany pracy 1972, sygn. 9; komisja mandatowa – protokoły, plany pracy 1970, sygn. 10; komisja oświaty, kultury i spraw socjalnych 1969-1971, sygn. 11-12; komisja rolnictwa i zaopatrzenia ludności – protokoły, plany pracy 1969-1972, sygn. 13-14; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1969-1972, sygn. 15-18; protokoły zebrań wiejskich 1969-1971, sygn. 19-21; wiejski program rozwoju rolnictwa i plan gospodarczy gromady 1965-1969, sygn. 22; plan gospodarczy gromady 1971, sygn. 23; spis rolny 1969-1971, sygn. 24-25; statystyka 1969-1970, sygn. 26; sprawozdania podatkowe 1970, sygn. 27; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1969-1972, sygn. 28-31; budżet gromady 1969-1971, sygn. 32-35; sprawozdawczość finansowa 1970, sygn. 36. Liczba jednostek w zespole: 36
56/458/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kalnikowie powiat Przemyśl 1955-1973 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1955-1972, sygn. 1-17; księga uchwał GRN 1969-1973, sygn. 18; plany pracy GRN 1962, sygn. 19; komisja finansowo-budżetowa – protokoły, plany pracy, sprawozdania 1955-1965, sygn. 20; komisja mandatowa– regulamin, protokoły, plany pracy 1961, 1969-1970, sygn. 21; komisja mienia gromadzkiego – protokoły, plany pracy, regulamin 1955-1971, sygn. 22; komisja oświaty, kultury i spraw socjalnych– protokoły, regulamin, lista obecności, plany pracy 1955, 1961-1971, sygn. 23; komisja planowania gospodarczego i budżetu – protokoły, plany pracy, regulamin, opinia 1965-1971, sygn. 24; komisja rolnictwa, leśnictwa, zaopatrzenia ludności – protokoły, plany pracy, regulamin, opinia 1962-1971, sygn. 25; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972, sygn. 26-42; plany pracy Prezydium GRN 1962, sygn. 43; protokoły zebrań wiejskich 1964-1971, sygn. 44-48; program rozwoju gromady na lata 1961-1970, sygn. 49-50; plan gospodarczy gromady 1962-1975, sygn. 51-53; wiejski program rozwoju rolnictwa 1967-1969, sygn. 54; spis rolny 1958-1972, sygn. 55-58; sprawozdawczość gospodarcza GUS 1968-1971, sygn. 59; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1965-1972, sygn. 60-65; budżet gromady 1955-1971, sygn. 66-79; sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków budżetowych 1961-1972, sygn. 80-81. Liczba jednostek w zespole: 81
56/459/0 Narodowy Bank Polski Oddział w Jarosławiu 1950-1975 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 371
56/460/0 Narodowy Bank Polski Oddział w Lubaczowie 1951-1962, 1977 0 rozwiń
Wydział Kredytów – Pion A 1951-1961, sygn. 1-259: Limity oraz sprawozdania z wykonania planu kredytu normatywnego 1953-1954, Sprawozdania z wykonania planu kasowego 1959-1962, Sprawozdania z posiedzeń Komisji ds. planu kasowego 1955, 1959-1961, Inspekcje w zakresie gospodarki kasowej 1960 r., Plany kasowe 1956-1961, Plan kredytowania na rok 1961, Plany, sprawozdania roczne, bilanse oraz sprawozdania z kontroli jednostek kredytowanych przez Oddział Banku 1951-1962, Plany, bilanse i sprawozdania roczne oraz protokoły z kontroli gminnych kas spółdzielczych kredytowanych przez Oddział Banku 1951-1958; Wydział Operacyjno-Rachunkowy – pion B 1955-1962, sygn. 260-268: Bilanse roczne Oddziału; Stanowisko Administracyjno-Gospodarcze – pion C 1951-1961, sygn. 269-280: Plany pracy Oddziału 1955-1956, Protokoły i sprawozdania z rewizji Oddziału 1953-1961, Plany okresowej kontroli wewnętrznej 1960-1961, Programy działania ekonomicznego 1960-1961, Akta dotyczące przejęcia agend oraz aktywów i pasywów Oddziału Banku Rolnego w Lubaczowie 1951-1953, Protokoły zdawczo-odbiorcze przekazania agend z Oddziału 1957-1961, Roczne preliminarze budżetowe Oddziału 1951-1961, Roczne plany kosztów, etatów i osobowego funduszu płac 1956-1961. Liczba jednostek w zespole: 281
56/461/0 Narodowy Bank Polski Oddział w Przemyślu [1949] 1950-1975 0 rozwiń
Wydział Kredytów – Pion A [1949] 1950-1974, sygn. 1-1087 akta finansowe (bilanse wraz z załącznikami, plany techniczno-ekonomiczne, sprawozdania, oceny działalności, inspekcje, plany roczne (instytucji kredytowanych przez NBP m.in. Przemyska Wytwórnia Win, Fabryka Maszyn i Odlewnia Żeliwa „Polna”, Zakłady Rybne, Zakłady Mięsne, Zakłady Płyt Pilśniowych, Zakład Mleczarski, PKS Ekspozytura w Przemyślu, MPGK, Rejon Dróg Wodnych, MPK, Rejon Lasów Państwowych, tartaki, państwowe gospodarstwa rolne, gminne kasy spółdzielcze, spółdzielnie pracy, powiatowe związki GS „Samopomoc Chłopska”); Wydział Rachunkowości – Pion B [1951] 1952-1971 [1972], sygn. 1088-1205 bilanse Oddziału wraz z załącznikami, roczne sprawozdania finansowe, roczne bilanse obrotów i sald, sprawy obsługi repatriantów, protokoły zdawczo-odbiorcze, sprawozdania roczne PPRN – Wydział Finansowy w Przemyślu i innych instytucji; Zespół Administracyjno-Gospodarczy – Pion C 1951-1975, sygn. 1206-1245 organizacja Oddziału, korespondencja, organizacja oddziałów operacyjnych, protokoły z narad roboczych, rewizje pełne i odcinkowe, preliminarze budżetowe, ewidencja etatów i funduszów płac, kontrola wykorzystania rocznego planu etatów, sprawozdania budżetu banku oraz korespondencja. Liczba jednostek w zespole: 1247
56/462/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Żohatynie powiat Przemyśl 1960-1972 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1962-1972, sygn. 1-6; komisja dróg i mienia gromadzkiego – protokoły, plany pracy, regulamin 1963-1972, sygn. 7; komisja budżetu i planowania gospodarczego – protokoły, plany pracy, regulamin 1962-1972, sygn. 8; komisja oświaty, kultury i spraw socjalnych – protokoły, plany pracy, regulamin 1963-1972, sygn. 9; komisja mandatowa – protokoły, plany pracy, ocena działalności 1964, 1968-1972, sygn. 10; komisja rolnictwa i zaopatrzenia ludności – protokoły, plany pracy, regulamin 1962-1964, 1968-1972, sygn. 11; sprawozdania dotyczące struktury i działalności GRN 1970-1971, sygn. 12; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1962-1972, sygn. 13-17; protokoły zebrań wiejskich 1962-1972, sygn. 18-19; protokoły zebrań wiejskich, na których dokonano wyborów sołtysów 1964-1971, sygn. 20; programy rozwoju gromady na lata 1961-1970, sygn. 21-23; plany gospodarcze gromady 1962-1970, sygn. 24-33; spis powszechny 1970, sygn. 34; spisy rolne 1960-1972, sygn. 35-36; sprawozdawczość i statystyka 1968-1971, sygn. 37; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1962-1972, sygn. 38-39; budżet gromady 1962-1971, sygn. 40-41; sprawozdania budżetowe 1971-1972, sygn. 42; zarządzenia wewnętrzne w sprawach organizacyjnych 1964, sygn. 43; program działalności społeczno-gospodarczej kółek rolniczych gromady 1966-1967. Liczba jednostek w zespole: 44
56/464/0 Kasa Stefczyka w Krośnie Białobrzegach powiat Krosno 1910-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 24
56/465/0 Kasa Stefczyka w Iwoniczu powiat Krosno 1934-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
56/466/0 Kasa Stefczyka w Komborni powiat Krosno 1908-1952 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 25
56/467/0 Kasa Stefczyka w Korczynie powiat Krosno 1921-1952 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 27
56/468/0 Kasa Stefczyka w Krościenku Niżnym powiat Krosno 1907-1949 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 27
56/469/0 Kasa Stefczyka w Krościenku Wyżnym powiat Krosno 1912-1951 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 30
56/470/0 Studium Nauczycielskie w Przemyślu [1925-1928, 1948-1958] 1959-1977 [1978-1980] 0 rozwiń
I. Studium Nauczycielskie akta organizacyjne 1959-1975 [1978], sygn. 1-9 (m.in. zarządzenia, okólniki, projekty organizacji SN, protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej), plany pracy dydaktyczno-wychowawczej i sprawozdania z wykonania 1961-1975, sygn. 10-52 (plany pracy i sprawozdania, protokoły posiedzeń rad poszczególnych wydziałów, protokoły z seminariów); działalność organizacji studenckich 1959-1974, sygn. 53-60 (plany pracy, sprawozdania z działalności); sprawy administracyjno-gospodarcze 1961-1975, sygn. 61-63 (preliminarze budżetowe, bilans z roku 1962); księgi immatrykulacyjne 1959-1973, sygn. 64-67; protokoły egzaminu dyplomowego oraz dyplomy, 1961-1975, sygn. 68-133; arkusze ocen i zaliczeń, karty przebiegu studiów, 1960-1975, sygn. 134-185; protokoły egzaminów i kolokwiów, 1968-1975, sygn. 186-193; prace kontrolne, 1969-1971, sygn. 194-196; nieodebrane dokumenty, [1925-1928, 1948-1958] 1959-1975, sygn. 197-198; placówki działające przy Studium Nauczycielskim, 1962-1968, sygn. 199-202 (katalog klasyfikacyjny, plany zajęć Kursu Pedagogicznego dla Wychowawczyń Przedszkoli i Studium Kulturalno-Oświatowego); II. Zaoczne Studium Nauczycielskie akta organizacyjne, 1960-1973, sygn. 203-210, (książka zarządzeń, protokoły Rady Pedagogicznej); praca dydaktyczno-wychowawcza w ZSN, 1960-1971, sygn. 211-213; protokoły egzaminów dyplomowych oraz dyplomy, 1963-1977, sygn. 214-306; arkusze ocen i zaliczeń, karty przebiegu studiów, 1960-1976, sygn. 307-384; protokoły egzaminów i kolokwiów, 1961-1971, sygn. 385-398; prace kontrolne, 1961-1967,sygn. 399-404; III. Centrum Doskonalenia Nauczycieli sprawy organizacyjne, 1975-1977, sygn. 405-406 (informacje o działalności, plany zajęć słuchaczy); protokoły egzaminów dyplomowych oraz dyplomy, 1975-1977, sygn. 407-409; karty przebiegu studiów, 1975-1977, sygn. 410-412; kwalifikacje zawodowe nauczycieli, 1974-1980, sygn. 413 (ankiety systemu informacyjnego „Magister”). Liczba jednostek w zespole: 413
56/471/0 Kasa Stefczyka w Lubatowej powiat Krosno 1913-1952 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 16
Wyświetlanie 721 do 740 z 2 781 wpisów.