Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
56/766/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lisich Jamach powiat Lubaczów 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1954-1970, sygn. 1-7; rejestry uchwał GRN 1957-1972, sygn. 8-15; komisja dróg i urządzeń gromadzkich – protokoły, plany pracy, regulamin 1955-1971, sygn. 16; komisja finansów – protokoły, plany pracy, regulamin 1956-1964, sygn. 17; komisja budżetu i planowania gospodarczego – protokoły, plany pracy, regulamin 1965-1972, sygn. 18; komisja mandatowa – protokoły, plany pracy, regulamin 1965-1972, sygn. 19; komisja mienia gromadzkiego – protokoły, plany pracy, regulamin 1959-1967, sygn. 20; komisja oświaty, kultury i spraw socjalnych – 1955-1972, sygn. 21; komisja rolnictwa i zaopatrzenia ludności – protokoły, plany pracy, regulamin 1955-1972, sygn. 22; protokoły z narad zespołu ds.……………………………… Rolnictwa 1971-1972, sygn. 23; sprawy organizacyjne 1964, 1971, sygn. 24; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972, sygn. 25-29; rejestry uchwał Prezydium GRN 1957-1972, sygn. 30-36; protokoły z narad sołtysów 1966, 1971-1972, sygn. 37; zebrania wiejskie – protokoły 1955-1972, sygn. 38-39; plan gospodarczy gromady 1966-1971, sygn. 40-44; plan gospodarczy wsi Bałaje 1971, sygn. 45; plan gospodarczy wsi Borowa Góra 1971, sygn. 46; plan gospodarczy wsi Dąbrowa 1971, sygn. 47; plan gospodarczy wsi Karolówka 1971, sygn. 48; plan gospodarczy wsi Lisie Jamy 1971, sygn. 49; plan gospodarczy wsi Młodów 1971, sygn. 50; plan gospodarczy wsi Załuże 1971, sygn. 51; plan gospodarczy wsi Bałaje 1972, sygn. 52; plan gospodarczy wsi Borowa Góra 1972, sygn. 53; plan gospodarczy wsi Dąbrowa 1972, sygn. 54; plan gospodarczy wsi Karolówka 1972, sygn. 55; plan gospodarczy wsi Lisie Jamy 1972, sygn. 56; plan gospodarczy wsi Młodów 1972, sygn. 57; wiejskie programy rozwoju rolnictwa 1968-1970, sygn. 58; spis powszechny 1960, 1970, sygn. 59; spisy rolne 1961-1972, sygn. 60-61; sprawozdawczość gospodarcza ogólna 1967-1971, sygn. 62; sprawozdania z obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych, mleka, ziemniaków i zbóż 1955-1961, sygn. 63; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1955-1972, sygn. 64-65; plany finansowe 1966-1968, sygn. 66; budżet gromady 1955-1971, sygn. 67-84; sprawozdania finansowe 1958-1972, sygn. 85. Kat. B do dalszego przechowania: testamenty 1972, 1 j.a. - 0,01 m.b. Liczba jednostek w zespole: 85
56/767/0 Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy. Komitet Wojewódzki w Rzeszowie 1946-1966 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 160
56/768/0 Sąd Powiatowy w Łańcucie [1905-1918] 1919-1928 [1929-1938] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 490
56/769/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ostrowie powiat Jarosław 1955-1962 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1955-1961, sygn. 1-2; komisje radzieckie – protokoły 1958-1961, sygn. 3; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1961, sygn. 4-6; rejestry uchwał Prezydium GRN 1961, sygn. 7; protokoły zebrań wiejskich 1957-1961, sygn. 8; plan gospodarczy gromady 1960, sygn. 9; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1958-1960, sygn. 10; budżet gromady 1955-1961, sygn. 11-18; sprawozdania finansowe 1962, sygn. 19. Liczba jednostek w zespole: 19
56/770/0 Akta notariusza Ludwika Summer-Brasona w Gorlicach 1922-1928 0 rozwiń
Akta notarialne (m.in. kontrakty kupna-sprzedaży, umowy dzierżawne, zapisy przedślubne, testamenty, protokoły legalizacji, skrypty dłużne, zapisy przedślubne, pełnomocnictwa) 1922-1928, sygn. 1-40, 46; repertoria 1922-1928, sygn. 41-45 Liczba jednostek w zespole: 46
56/771/0 Akta notariusza Stefana Klimczyka w Bieczu 1927-1944 0 rozwiń
Akta notarialne (m.in. kontrakty kupna-sprzedaży, umowy dzierżawne, zapisy przedślubne, testamenty, protokoły legalizacji, skrypty dłużne, zapisy przedślubne, pełnomocnictwa) 1927-1934, sygn. 1-38; repertoria 1927-1933, sygn. 39-42; skorowidz 1927-1933, sygn. 43; testamenty m. Biecza przekazane przez Sąd Powiatowy w Bieczu 1934-1944, sygn. 44 Liczba jednostek w zespole: 44
56/772/0 Akta notariusza Mikołaja Hałasa w Dynowie 1934 0 rozwiń
Akta notarialne (m.in. kontrakty kupna-sprzedaży, umowy dzierżawne, zapisy przedślubne, testamenty, protokoły legalizacji, skrypty dłużne, zapisy przedślubne, pełnomocnictwa) 1934, sygn. 1; skorowidz 1934, sygn. 2 Liczba jednostek w zespole: 2
56/774/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Młodowie powiat Lubaczów 1960-1961 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1960-1961, sygn. 1; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1960-1961, sygn. 2; plan gospodarczy gromady 1960, sygn. 3; sprawozdania z obowiązkowych dostaw 1960-1961, sygn. 4; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1960-1961, sygn. 5; budżet gromady 1960-1961, sygn. 6-7; sprawozdania finansowe 1961, syn. 8. Liczba jednostek w zespole: 8
56/775/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rudzie Różanieckiej powiat Lubaczów 1955-1974 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1955-1969, sygn. 1-15; księga uchwał sesji GRN 1962, sygn. 16; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1969, sygn. 17-31; uchwały Prezydium GRN 1959-1961, 1968, sygn. 32-33; komisja budżetu i planu gospodarczego 1971, sygn. 34; komisja dróg i urządzeń gromadzkich 1965-1972, sygn. 35; komisja mandatowa 1964-1972, sygn. 36; komisja oświaty, kultury i spraw socjalnych 1965-1972, sygn. 37; komisja rolnictwa i zaopatrzenia ludności 1961-1972, sygn. 38; zebrania wiejskie – protokoły 1955-1967, sygn. 39; program rozwoju gromady 1961-1965, sygn. 40; plan gospodarczy gromady 1960-1968, sygn. 41-48; plan gospodarczy wsi Ruda Różaniecka 1972, sygn. 49-50; spisy rolne 1962, 1964-1967, 1972, sygn. 51-56; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1959-1971, sygn. 57-63; plan finansowy zakładów budżetowych 1966, sygn. 64; budżet gromady 1955-1968, sygn. 65-78; sprawozdania finansowe 1955-1968, sygn. 79-83. Dopływ: Rejestry mieszkańców miejscowości: Ruda Różaniecka, Huta Różaniecka. Liczba jednostek w zespole: 87
56/776/0 Bank Emisyjny w Polsce Oddział Przemyśl 1941-1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 22
56/777/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Skołoszowie powiat Jarosław 1955-1972 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1955-1972, sygn. 1-9; rejestr uchwał GRN 1955-1959, sygn. 10; księgi uchwał GRN 1960-1970, sygn. 11-16; komisja dróg i urządzeń gromady – protokoły, plany pracy, regulamin 1955-1971, sygn. 17; komisja finansowo-budżetowa – protokoły, plany pracy, regulamin 1955-1971, sygn. 18; komisja kultury, oświaty i spraw socjalnych – protokoły, plany pracy, regulamin 1955-1969, sygn. 19; komisja mandatowa – protokoły, plany pracy, regulamin 1958-1969, sygn. 20; komisja rolnictwa, leśnictwa i zaopatrzenia ludności – protokoły, plany pracy, regulamin 1955-1972, sygn. 21; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972, sygn. 22-28; rejestry uchwał Prezydium GRN 1955-1959, sygn. 29-30; księgi uchwał Prezydium GRN 1961-1972, sygn. 31-36; protokoły z narad sołtysów 1955-1972, sygn. 37; protokoły zebrań wiejskich 1955-1972, sygn. 38-39; programy rozwoju gromady na lata 1061-1970, sygn. 40-41; plany gospodarcze gromady 1962-1972, sygn. 42-45; wiejski program rozwoju rolnictwa 1966-1970, sygn. 46; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1955-1971, sygn. 47-48; budżet gromady 1955-1972, sygn. 49-66; sprawozdania finansowe 1961-1962, 1968, sygn. 67. Liczba jednostek w zespole: 67
56/778/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Birczy powiat Przemyśl 1955-1972 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1955-1972, sygn. 1-18; rejestry uchwał GRN 1957-1972, sygn. 19-28; realizacja uchwał GRN 1971-1972, sygn. 29-30; plany pracy GRN 1955-1964, sygn. 51; spotkania posłów i radnych z wyborcami 1971-1972, sygn. 32-33; komisja budżetu i planu gospodarczego – protokoły, plany pracy 1955-1972, sygn. 34; komisja dróg i mienia gromadzkiego – protokoły, plany pracy 1955-1957, 1966-1971, sygn. 35; komisja mandatowa – protokoły, plany pracy, sprawozdania, oceny 1964-1971, sygn. 36; komisja oświaty, kultury i spraw socjalnych – protokoły, plany pracy 1955-1971, sygn. 37; komisja rolnictwa, leśnictwa i zaopatrzenia ludności – protokoły, plany pracy 1955-1972, sygn. 38; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972, sygn. 39-56; rejestry uchwał Prezydium GRN 1957-1972, sygn. 57-66; realizacja uchwał Prezydium GRN 1971, sygn. 67; plany pracy Prezydium GRN 1955-1964, sygn. 68; zarządzenia przewodniczącego GRN 1967, sygn. 69; zarządzenia własne 1971-1972, sygn. 70-71; protokoły zebrań wiejskich 1955-1972, sygn. 72-78; protokoły z wyborów sołtysów 1958-1971, sygn. 79; rejestr odpraw sołtysów 1963, sygn. 80; książka narad sołtysów 1964-1971, sygn. 81; regulamin pracy pracowników Prezydium GRN w pow. Przemyskim 1970, sygn. 82; program rozwoju gromady na lata 1961-1970, sygn. 83-84; plany gospodarcze gromad 1961-1972, sygn. 85-94a; spis powszechny 1960, sygn. 95; spisy rolne 1963-1972, sygn. 96-101; sprawozdawczość gospodarcza ogólna 1971-1972, sygn. 102-103; sprawozdawczość i statystyka 1968-1970, sygn. 104-106; sprawozdawczość skupu 1965, 1970-1972, sygn. 107-109; sprawozdania z obowiązkowych dostaw 1963-1966, sygn. 110-112; sprawozdania z działalności młyna gospodarczego 1963-1967, sygn. 113; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1961-1972, sygn. 114-118; mienie gromadzkie 1971, sygn. 119; budżet gromady 1955-1970, sygn. 120-136; planowanie budżetu 1972, sygn. 137; sprawozdania budżetowe 1955-1972, sygn. 138-141; historia Prezydium GRN w Birczy za okres 1955-1962, sygn. 142.. Kat. B do dalszego przechowania: sprawy notarialne 1971-1972, 1 j.a. - 0,01 m.b. Liczba jednostek w zespole: 142
56/779/0 Sąd Powiatowy w Mielcu [1901-1918] 1919-1928 [1929-1944] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 419
56/780/0 Sąd Powiatowy w Radomyślu Wielkim [1918] 1919-1926 [1929-1932] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 24
56/781/0 Sąd Powiatowy w Sanoku [1909-1918] 1919-1928 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 191
56/782/0 Sąd Powiatowy w Bukowsku [1917-1918] 1920-1928 [1929-1944] 0 rozwiń
Akta spraw spadkowych, 1921-1928 [1929-1944], sygn. 1-120; Dekrety przyznania spadku, 1920-1922, sygn. 121; Testamenty, [1917-1918], 1920-1924, sygn. 122-129. Liczba jednostek w zespole: 129
56/783/0 Sąd Okręgowy w Jaśle. Wydział Zamiejscowy w Sanoku [1929-1934] 1934-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
56/784/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Drohobyczce powiat Przemyśl 1955-1962 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1955-1961, sygn. 1-7; plany pracy GRN 1955-1961, sygn. 8; rejestry uchwał GRN 1955-1961, sygn. 9-11; komisje: drogowo-osiedlowa, finansowo-budżetowa, kontroli gospodarki narodowej i społecznej, kultury, oświaty i zdrowia; rolna – protokoły 1955-1960, sygn. 12; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1962, sygn. 13-19; plany pracy Prezydium GRN 1959-1961, sygn. 20; rejestry uchwał Prezydium GRN 1955-1956, sygn. 21-22; protokoły zebrań wiejskich 1957-1960, sygn. 23; plan gospodarczy gromady 1960, sygn. 24; spis powszechny 1960, sygn. 25; budżet gromady 1955-1959, sygn. 26-31; sprawozdawczość finansowa 1955-1959, sygn. 32. Liczba jednostek w zespole: 32
56/785/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dubiecku powiat Przemyśl 1955-1972 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1955-1972, sygn. 1-18; komisja dróg i mienia gromadzkiego – protokoły 1966-1969, sygn. 19; komisja planów i mienia społecznego – protokoły 1957-1963, sygn. 20; komisja gospodarki narodowej i społecznej – protokoły 1958-1960, sygn. 21; komisja mandatowa 1962-1963, 1967, sygn. 22; komisja oświaty, kultury i spraw socjalnych – protokoły 1962-1968, sygn. 23; komisja planu gospodarczego i budżetu – protokoły 1964-1968, sygn. 24; komisja rolna – protokoły 1955-1961, sygn. 25-26; komisja rolnictwa, leśnictwa i zaopatrzenia ludności – protokoły 1963-1969, sygn. 27; plany pracy komisji GRN 1955-1960, sygn. 28; ankiety członków komisji stałych GRN 1965, sygn. 29; protokoły z posiedzeń Prezydium 1955-1972, sygn. 30-47; protokoły zebrań wiejskich 1955-1965, sygn. 48-53; protokoły z wyborów sołtysów 1961-1972, sygn. 54-55; program rozwoju gromady na lata 1961-1965, sygn. 56; plan gospodarczy gromady 1961-1971, sygn. 57-60; spis powszechny 1960, sygn. 61; spis rolny 1955-1958, sygn. 62; sprawozdawczość i statystyka 1968-1969, sygn. 63; książka kontroli Prezydium GRN 1955-1960, sygn. 64; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1959-1968, sygn. 65; budżet gromady 1955-1963, sygn. 66-74; sprawozdania finansowe 1955-1960, sygn. 75-76; ankiety zniszczeń wojennych 1959, sygn.77; wykaz gospodarstw rolnych 1957, 1960, 1965, sygn. 78-81. Liczba jednostek w zespole: 81
56/786/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Piątkowej powiat Przemyśl 1955-1961 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1955-1961, sygn. 1-7; rejestry uchwał GRN 1955-1959, sygn. 8-10; plany pracy GRN 1955-1961, sygn. 11; komisja drogowo-osiedlowa – protokoły, plany pracy 1955-1957, sygn. 12; komisja finansowo-budżetowa – protokoły, plany pracy 1955-1961, sygn. 13; komisja kontroli gospodarki narodowej i społecznej – protokoły, plany pracy 1958-1961, sygn. 14; komisja mienia gromadzkiego – plany pracy 1961, sygn. 15; komisja oświaty, kultury i spraw socjalnych – protokoły, plany pracy 1955-1961, sygn. 16; komisja rolna – protokoły, plany pracy 1955-1961, sygn. 17; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1961, sygn. 18-24; rejestry uchwał Prezydium GRN 1955-1956, 1960, sygn. 25-27; plany pracy Prezydium GRN 1955-1961, sygn. 28; protokoły zebrań wiejskich 1955-1961, sygn. 29; spis powszechny 1960, sygn. 30; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1959-1961, sygn. 31; budżet gromady 1955-1961, sygn. 32-39; sprawozdania budżetowe 1956-1961, sygn. 40; ankiety zniszczeń wojennych 1959, sygn. 41.. Liczba jednostek w zespole: 41
Wyświetlanie 1 121 do 1 140 z 2 781 wpisów.