Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/996/0 Polska Akademia Nauk, Instytut Historii, Zakład Historii PomorzaPracownia w Szczecinie 1959-1992 0 rozwiń
Protokoły posiedzeń Zakładu Historii Pomorza PAN (1967, 1969-1970, 1979, 1990), plany badań (na lata 1989-1993), korespondencja z Instytutem Historii PAN (1965-1966, 1969), sprawozdania z działalności (za lata 1959-1960, 1962, 1967, 1971-1974, 1978-1990). Liczba jednostek w zespole: 7
65/997/0 Okręgowe Przedsiębiorstwo Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi w Szczecinie 1950-1992 0 rozwiń
1. Organizacja i Zarządzanie - 1955-1992; 32 j.a. 1.1. Zarządzenia wewnętrzne - 1968-1990; 6 j.a. 1.2. Regulaminy wewnętrzne - 1972-1991; 12 j.a. 1.3. Protokoły zebrań i posiedzeń - 1973-1988; 5 j.a. 1.4. Materiały dotyczące organizacji przedsiębiorstwa - 1955-1991; 6 j.a. 1.5. Archiwum - 1988-1992; 2 j.a. 1.6. NSZZ ”Solidarność” - 1989-1992; 1 j.a. 2. Planowanie - 1969-1990; 18 j.a. 2.1. Plany finansowo-gospodarcze - 1973-1990; 10 j.a. 2.2. Plany inwestycyjne - 1969-1983; 4 j.a. 2.3. Plany finansowe - 1974-1986; 3 j.a. 2.4. Plan działania w świetle uchwał KC PZPR - 1976-1976; 1 j.a. 3. Sprawozdawczość - 1958-1992; 65 j.a. 3.1. Analizy z działalności gospodarczej - 1958-1992; 15 j.a. 3.2. Sprawozdania GUS - 1970-1992; 10 j.a. 3.3. Sprawozdania i informacje z działalności przedsiębiorstwa - 1971-1991; 10 j.a. 3.4. Bilanse - 1972-1992; 24 j.a. 3.5. Informacje dotyczące eksportu - 1980-1987; 3 j.a. 3.6. Czyny społeczne - 1972-1990; 2 j.a. 4. Kontrole - 1971-1988; 4 j.a. 5. Akta osobowe - 1950-1959; 23 j.a. Liczba jednostek w zespole: 142
65/998/0 Urząd Miasta i Gminy w Nowym Warpnie 1973-1990 0 rozwiń
1. RADA NARODOWA MIASTA I GMINY NOWE WARPNO 1973-1990; 111 j.a. 1.0. Organizacja Rady Narodowej Miasta i Gminy 1978-1989; 3 j.a. - regulaminy Rady z roku 1978 i 1984, sprawozdania z działalności Rady za lata 1978-1988. 1.1. Sesje Rady Narodowej Miasta i Gminy 1973-1990; 17 j.a. 1.2. Uchwały Rady Narodowej Miasta i Gminy 1973-1990; 24 j.a. - uchwały Rady, sprawozdania z ich realizacji oraz rejestry i księgi uchwał. 1.3. Sprawy osobowe radnych, zespoły radnych 1978-1990; 5 j.a. - kwestionariusze radnych i karty ewidencji pracy radnego, protokoły posiedzeń Zespołu Radnych PZPR z 1984 r. 1.4. Wnioski i interpelacje radnych 1978-1990; 4 j.a. 1.5. Komisje Rady Narodowej Miasta i Gminy - rejestry wniosków, plany pracy 1973-1990; 14 j.a. 1.6. Komisje Rady Narodowej Miasta i Gminy - protokoły posiedzeń 1973-1990; 20 j.a. 1.7. Posiedzenia Prezydium Rady Narodowej Miasta i Gminy 1973-1990; 13 j.a. 1.8. Postanowienia Prezydium Rady Narodowej Miasta i Gminy 1978-1990; 5 j.a. 1.9. Samorząd mieszkańców 1973-1988; 6 j.a. - protokoły zebrań mieszkańców, informacje i sprawozdania z działalności samorządu, protokoły zebrań wiejskich z lat 1976-1980. 2. URZĄD MIASTA I GMINY W NOWYM WARPNIE 1973-1990; 201 j.a. 2.1. Organizacja Urzędu Miasta i Gminy 1973, 1977; 2 j.a. - informacja dotycząca przebiegu wprowadzania na terenie miasta i gminy reformy władz terenowych w 1973 r., statut organizacyjny Urzędu z 1977 r. 2.2. Zarządzenia i decyzje Naczelnika Miasta i Gminy 1973-1990; 19 j.a. 2.3. Plany pracy i programy działania Urzędu 1980-1984; 3 j.a. 2.4. Narady wewnętrzne 1981-1990; 4 j.a. 2.5. Sprawozdania statystyczne 1974-1986; 51 j.a. - sprawozdania dotyczące budownictwa (za lata 1974-1986), czynów społecznych (za lata 1975-1985), gospodarki komunalnej (za lata 1974-1986), z inwestycji i remontów (za lata 1974-1983), rolnictwa (za lata 1974-1977), wypadków na terenie miasta i gminy (za lata 1984-1985) oraz zatrudnienia i dokształcacnia (za lata 1974-1990). 2.6. Narodowy Spis Powszechny 1990; 1 j.a. 2.7. Skargi i wnioski 1975-1990; 9 j.a. 2.8. Wycinki prasowe, archiwum 1983-1989; 3 j.a. 2.9. Kadry Urzędu Miasta i Gminy, szkolenia 1976-1986; 5 j.a. 2.10. Kontrole, inspekcje, lustracje Urzędu Miasta i Gminy 1973-1990; 10 j.a. 2.11. Budżet gminy, jego zmiany 1977-1989; 22 j.a. 2.12. Sprawozdania finansowe 1976-1987; 6 j.a. 2.13. Bilanse roczne 1981, 1985, 1987, 1988; 4 j.a. 2.14. Sprawozdania z wymiaru i poboru podatków 1975-1977, 1980-1981; 2 j.a. 2.15. Plany społeczno-gospodarczego rozwoju miasta i gminy - perspektywiczne 1974-1990; 9 j.a. 2.16. Plany społeczno-gospodarczego rozwoju miasta i gminy - roczne 1973-1989; 17 j.a. 2.17. Sprawozdania z realizacji planów społeczno-gospodarczych 1977-1981; 5 j.a. 2.18. Konkursy 1989; 1 j.a. - materiały dotyczące konkursu "Mistrz Gospodarności" 2.19. Rolnictwo 1980-1989; 6 j.a. - spisy rolne oraz ich oceny, informacje dotyczące nieprawidłowości z wydzierżawianiem i przekazywaniem działek w użytkowanie wieczyste. 2.20. Pomoc społeczna 1974-1976, 1982-1984, 1987; 3 j.a. - plany potrzeb i efektów pomocy społecznej. 2.21. Gospodarka komunalna 1982; 1 j.a. - plan kapitalnych remontów urządzeń komunalnych w Nowym Warpnie. 2.22. Budownictwo 1973-1974, 1986-1987; 2 j.a. - księga ewidencyjna ruchu budowlanego w gospodarce prywatnej (z lat 1973-1974) oraz opinie i decyzje lokalizacji szczegółowych (z lat 1986-1987). 2.23. Sprawy społeczno-administracyjne 1975-1987; 4 j.a. - sprawozdania z działalności zespołów kontrolnych pożarnictwa, materiały związane z nadzorem nad stowarzyszeniami oraz materiały dotyczące obasdy stanowisk kościelnych. 2.24. Urząd Stanu Cywilnego 1974-1987; 6 j.a. - sprawozdania z działalności USC. 2.25. Kolegium ds Wykroczeń 1976-1986; 5 j.a. - sprawozdania z orzecznictwa Kolegium za lata 1976-1981, informacje dotyczące wyborów do Kolegium. 2.26. Wybory ławników 1982; 1 j.a. - informacje, oceny i uchwały dotyczące wyboru ławników. 2.27. Terenowa Komisja Rozjemcza 1978; 1 j.a. - charakterystyka kandydatów do Terenowej Komisji Rozjemczej. Liczba jednostek w zespole: 312
65/999/0 Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Szczecinie [1953-1973] 1974-1991 [1993] 0 rozwiń
I. Szczecińskie Okręgowe Przedsiębiorstwo Miernicze 1959–1974; 51 j.a. 1. Organizacja i zarządzanie – 12 j.a. - organizacja 1962–1974; 2 j.a. - regulamin organizacyjny, protokół połączenia Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego i Szczecińskiego Okręgowego Przedsiębiorstwa Mierniczego w Szczecinie w Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Szczecinie. - akty normatywne 1964–1973; 2 j.a. - kontrole 1965–1973; 5 j.a. - zatrudnienie 1963–1969; 3 j.a. - sprawozdania o stanie i ruchu zatrudnionych oraz dotyczące dyscypliny pracy. 2. Planowanie – 20 j.a. - plany perspektywiczne i wieloletnie 1964–1972; 3 j.a. - plany techniczno-ekonomiczne 1959–1973; 17 j.a. 3. Sprawozdawczość – 19 j.a. - analizy działalności i ekonomiczne 1966–1973; 8 j.a. - sprawozdania finansowe 1965–1973; 8 j.a. - inne sprawozdania 1966–1973; 3 j.a. -sprawozdania z wykonania zadań gospodarczych i funduszu płac. 4. Rejestr pomiarowy – 1963–1963; 1 j.a. - rejestr pomiarowy wsi Jasienica w pow. Szczecin. II. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Geodezyjne Gospodarki Komunalnej w Szczecinie 1953–1974; 84 j.a. 1. Organizacja i zarządzanie – 25 j.a. - akta rejestracyjne 1959–1974; 1 j.a. - organizacja 1953–1972; 8 j.a. - regulaminy organizacyjne, materiały dotyczące organizacji przedsiębiorstwa. - akty normatywne 1953–1973; 11 j.a. - kontrole 1963–1964; 1 j.a. - zatrudnienie 1962–1967; 2 j.a. - sprawozdania dotyczące zatrudnienia, normy zakładowe. - narady i konferencje 1958–1966; 2 j.a. 2. Planowanie – 19 j.a. - plany techniczno-ekonomiczne1959–1974; 19 j.a. 3. Sprawozdawczość – 34 j.a. - analizy działalności i ekonomiczne 1959–1974; 17 j.a. - sprawozdania finansowe i bilanse 1961–1973; 13 j.a. - inne sprawozdania 1961–1973; 4 j.a. - sprawozdania z wykonania zadań gospodarczych i funduszu płac, sprawozdania z działalności inwestycyjnej. 4. Samorząd pracowniczy 1966–1971; 2 j.a. – protokoły posiedzeń Rady Zakładowej. 5. Dom wypoczynkowy Polaris w Świnoujściu 1964–1967; 4 j.a. - materiały z kontroli DW Polaris, analizy kosztów. III. Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Szczecinie 1974–1991; 171 j.a. 1. Organizacja i zarządzanie – 63 j.a. - akta rejestracyjne 1990–1990; 1 j.a - organizacja 1974–1990; 12 j.a. - regulaminy organizacyjne, materiały dotyczące organizacji przedsiębiorstwa. - akty normatywne 1977–1979; 1 j.a. - instrukcje i regulaminy 1979–1981; 2 j.a. - kontrole 1975–1982; 12 j.a. - zatrudnienie 1974–1990; 8 j.a. - przepisy dotyczące funduszu nagród, funduszu płac, a także zarządzenia, instrukcje, regulaminy dotyczące dyscypliny pracy, system oceny kadry kierowniczej, analiza możliwości motywowania pracowników, regulamin wynagradzania pracowników produkcji bezpośredniej, akta dotyczące zakładowego systemu wynagradzania oraz zwolnień grupowych. - narady i konferencje 1979–1985; 3 j.a. - tworzenie wspólnych przedsiębiorstw państwowych 1985–1988; 1 j.a. - ewidencja nieruchomości 1990–1990; 1 j.a. - zagadnienia dotyczące geodezji i kartografii 1974–1990; 13 j.a. - zarządzenia i korespondencja dotycząca wypożyczania map, protokoły przejęcia Zakładu Terenowego i Składnicy Map w Świnoujściu, przepisy dotyczące dokumentacji i ewidencji, opracowania przepisów dotyczących wybranych zagadnień geodezyjno-kartograficznych oraz broszury dotyczące projekt rozwoju informatyki w OPGK w Szczecinie, materiały dotyczące fotogrametrii i teledetekcji, protokoły zdawczo-odbiorcze, oceny robót geodezyjno-kartograficznych, informacje wewnętrzne Zakładowego Ośrodka Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej. - mapa zasadnicza i mapy tematyczne 1974–1990; 9 j.a. - materiały dotyczą wojewódzkiego programu realizacji mapy zasadniczej, jej aktualizacji, program tworzenia mapy zasadniczej i jej wykonanie oraz program modernizacji. Osobną jednostką stanowią mapy tematyczne w zbiorach szczecińskich. 2. Planowanie – 26 j.a. - plany techniczno-ekonomiczne 1974–1990; 26 j.a. 3. Sprawozdawczość – 45 j.a. - analizy działalności i ekonomiczne 1974–1989; 18 j.a. - sprawozdania finansowe 1974–1989; 22 j.a. - produkcja, zatrudnienie i fundusz płac 1974–1991; 5 j.a. 4. Samorząd pracowniczy i związki zawodowe – 28 j.a. - organizacja1984–1986; 5 j.a. - ordynacje wyborcze do organów samorządu załogi, statut samorządu załogi, statut pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej OPGK w Szczecinie - wybory 1983–1989; 7 j.a. - protokoły z wyborów komisji wyborczych, wybory przedstawicieli do samorządu pracowniczego, protokoły wyboru delegatów na zebranie ogólne, protokoły wyborów do Rady Pracowniczej. - zjazdy i zebrania 1985–1989; 4 j.a. - protokoły posiedzeń 1983–1985; 3 j.a. - wnioski i postulaty pracowników 1980–1981; 2 j.a. - NSZZ Solidarność 1980–1991; 7 j.a. - statut, działalność NSZZ „Solidarność” OPGK w Szczecinie Zakład Terenowy w Świnoujściu, porozumienie między NSZZ „Solidarność” i Radą Pracowniczą, oraz korespondencja. - Rada Pracownicza 1983–1990;9 j.a. - protokoły posiedzeń, uchwały, działalność. 5. AKCESJA nr 2782/2010; 1989-1991 [1993]; 2 j.a. - meldunki o działalności gospodarczej za lata 1991 - luty 1993, skargi pracowników Zakładu Terenowego w Stargardzie Szczec. kierowane do dyrekcji przedsiębiorstwa. Liczba jednostek w zespole: 308
65/1000/0 Zbiór fotografii 1867-2013 0 rozwiń
Zbiór fotografii tworzą fotografie zgromadzone w zestawach tematycznych dotyczących przede wszystkim Szczecina i regionu zachodniopomorskiego. Liczba jednostek w zespole: 6837
65/1001/0 Zbiór plakatów i afiszy 1849-2011 0 rozwiń
1. Plakaty i afisze wyborcze 1952-1994; 203 j.a. - Wybory do Sejmu PRL 1952-1985; 26 j.a. - Wybory do rad narodowych 1980-1985; 37 j.a. - Wybory parlamentarne 1989-1993; 97 j.a. - Wybory samorządowe 1990-1994; 23 j.a. - Wybory prezydenckie 1990; 15 j.a. - Referenda 1987; 5 j.a. 2. Plakaty i afisze propagandowe 1944-1987; 354 j.a. - Umacnianie pozycji Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 1944-1987; 123 j.a. - Walka z opozycją 1979-1985; 96 j.a. - Wyścig zbrojeń 1981-1983; 29 j.a. - Gospodarka narodowa 1981-1985; 27 j.a. - Stan wojenny 1981-1985; 79 j.a. 3. Plakaty i afisze opozycyjne 1980-1981; 36 j.a. 4. Plakaty i afisze odnoszące się do różnorodnych aspektów życia społecznego 1849-2011; 115 j.a. - Obchody świąt państwowych 1956-1986; 49 j.a. - Kształtowanie postaw obywatelskich 1849-1982; 26 j.a. - Zwalczanie patologii społecznych 1981-1983; 6 j.a. - Inne plakaty i afisze dotyczące życia społecznego 1904-2011; 34 j.a. 5. Plakaty i afisze dotyczące życia kulturalnego 1904-2010; 245 j.a. - Wystawy 1957-2009; 49 j.a. - Sesje i konferencje naukowe 1961-2011; 23 j.a. - Plakaty i afisze teatralne 1949-2006; 30 j.a. - Koncerty 1946-1991; 100 j.a. - Dni Morza 1950-2006; 12 j.a. - Inne plakaty i afisze dotyczące życia kulturalnego 1904-2011; 34 j.a. 6. Plakaty i afisze powiązane z obchodami rocznic i jubileuszy 1945-2007; 97 j.a. 7. Plakaty i afisze dotyczące życia religijnego 1983-2010; 4 j.a. 8. Kalendarze 1948-2010; 26 j.a. 9. Plakaty i afisze odnoszące się do pionierskich lat Pomorza Zachodniego 1945-1949; 85 j.a. Liczba jednostek w zespole: 1168
65/1002/0 Zbiór druków ulotnych 1933-2011 0 rozwiń
1. Druki ulotne propagandowe 1970-1982; 58 j.i. - mają one różną postać, są tu zarówno ulotki, broszury, opracowania, biuletyny oraz komunikaty władz (oficjalne i wewnątrzpartyjne), jest tu m.in.: materiał pomocniczy do pracy wyjaśniającej w partii i społeczeństwie z 1980, ulotka KW PZPR i Prezydium WRN nawołująca do zaprzestania strajku i inne. 2. Druki ulotne opozycji demokratycznej 1970-1993; 840 j.i. - ulotki z okresu strajków grudniowych 1970 r.m.in.: List otwarty do I sekretarza KC PZPR tow. E. Gierka strajkującej załogi Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego z 1971, są druki NSZZ „Solidarność” z terenu Pomorza Zachodniego oraz ogniw tego związku zawodowego działających poza Pomorzem Zach. orazteksty wierszy, piosenek, pastiszów i utworów satyrycznych pochodzących z lat 1970–1971 r. np.: Ballada szczecińska, Dla uzupełnienia historycznych dni grudnia 1970 na Wybrzeżu, Grudniowa kolęda na Wybrzeżu, Strajk Stoczniowca, Wczoraj w Szczecinie, Ballada o Walaszku i inne. Poza tym są tu pojedyncze numery różnorodnych opozycyjnych pism ukazujących się na początku lat osiemdziesiątych. 3. Druki ulotne wyborcze 1938-1994; 251 j.i. - ulotki wyborcze różnych partii politycznych, podziemne, opozycyjne druki nawołujące do bojkotu kolejnych wyborów lub instruujące jak należy głosować np. Bojkot wyborów!, 1984, druk nawołujący do bojkotu wyborów w 1985 r., Głosując zgadzasz się, 1985, Bojkot wyborów to głos na „Solidarność”, 1985. Ponadto jest tu również karta do głosowania w referendum z 1938 r. w sprawie włączenia Austrii do III Rzeszy. 4. Druki ulotne dotyczące różnych aspektów życia społecznego 1933-2011; 81 j.i. - jest tu karta biblioteczna ze Szczecina z 1944 r., bilet miesięczny ze znaczkami upoważniający do przejazdów tramwajami w Szczecinie z 1944 r., ponadto są tu materiały odnoszące się zarówno do działalności partii politycznych, jak i związków zawodowych po 1989 r. Prezentują także działalność społeczno-polityczną zarówno stowarzyszeń, jak i konkretnych osób. Informują także o uroczystych obchodach rocznic i jubileuszy. Są tu także nieliczne, lecz ciekawe i ważne, druki promocyjne i reklamowe (najstarszy z 1933 r.). Tu także znajdują się bloczki biletów uprawniających do przejazdów Gryficką Koleją Wąskotorową, są ulotki zachęcające do zadeklarowania w Narodowym Spisie Powszechnym przynależności do narodowości kaszubskiej. 5. Druki ulotne dotyczące życia kulturalnego i naukowego 1984-2011; 51 j.i. - stanowią najbardziej barwną i ciekawą, ze względu na swoją szatę graficzną, grupę materiałów archiwalnych. Są to druki informujące o koncertach, przedstawieniach teatralnych, promocjach ukazujących się publikacji, ekspozycjach i innych przedsięwzięciach kulturalnych. Są tu równiez zaproszenia, informujące o sesjach i konferencjach naukowych. 6. Druki ulotne odnoszące się do pionierskich lat Pomorza Zachodniego 1945-1949; 17 j.i. - są to ważne często unikatowe druki odnoszące się do pionierskich lat Pomorza Zachodniego. Są to głównie obwieszczenia władz dotyczące różnych zarządzeń kreujących powojenną rzeczywistość, na tzw. Ziemiach Odzyskanych, skierowane zarówno do ludności niemieckiej, jak i napływającej na te ziemie ludności polskiej. 7. Foldery turystyczno-krajoznawcze 58 j.i. - foldery turystyczno-krajoznawcze promujące region zachodniopomorski. Liczba jednostek w zespole: 1356
65/1003/0 Zbiór nagrań dźwiękowych 1945-2012 0 rozwiń
ZBIÓR NAGRAŃ 116 j.i.; łączny czas 106:31:51 I. AKCESJE nr 809/1987, 837/1988, 1582/2001; 88 j.i.; ok. 92 godzin nagrań 1. Nagrania przekazane przez Polskie Radio Rozgłośnia w Warszawie i w Szczecinie 1945-1986 - łączny czas: 19 godz. 23 min. Tematyka tych nagrań dzieli się na: – wywiady z głównymi organizatorami i twórcami życia politycznego i społecznego na Pomorzu w latach pionierskich, m.in. Z Leonardem Borkowiczem-pierwszym wojewodą szczecińskim, sporządzone w latach osiemdziesiątych podczas jego wizyt w Szczecinie; wywiady z Piotrem Zarembą-pierwszym prezydentem Szczecina w latach 1945–1950; Alfredem Wielopolskim-potomkiem znanego arystokratycznego rodu uwikłanego w historię Polski połowy XIX wieku, pracownikiem Archiwum Państwowego w Szczecinie, a później profesorem Politechniki Szczecińskiej; Stanisławem Helsztyńskim-pierwszym kuratorem oświaty na Pomorzu Zachodnim – anglistą, pisarzem, przedwojennym profesorem szkół warszawskich, a po powrocie do Warszawy – profesorem Uniwersytetu Warszawskiego; – transmisje przemówień przedstawicieli władz centralnych i szczecińskich wygłaszane w trakcie różnorodnych okoliczności i manifestacji polityczno-patriotycznych (m.in. Bolesława Bieruta wygłoszone w 1947 r. w Szczecinie podczas Święta Morza); – nagrania z taśmoteki Polskiego Radia w Szczecinie odnoszące się do różnorodnych wydarzeń i uroczystości tak politycznych, jak również kulturalnych; – nagranie studyjne audycji np. „Pierwszy szczeciński rok 1945” z 1978 r., na które składają się wspomnienia i refleksje twórców życia społecznego w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim, reportaże realizowane przez PR Szczecin, m.in. Reportaż z Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Szczecinie z 13 marca 1958 r., gdzie wypowiadają się ówczesny dyrektor H. Lesiński i prof. Alfred Wielopolski; – wspomnienia autochtonów i działaczy polonijnych. Warto tutaj wymienić niezwykle ważną dla Szczecina (tak przedwojennego, jak i powojennego) postać Witolda Kmiecika. – wspomnienia nt. Grudnia ’70 i Stycznia ’71. Kilkugodzinna audycja nagrana została w latach osiemdziesiątych z udziałem bezpośrednich uczestników strajków i „szczecińskiej rewolty” przełomu 1970 i 1971 r. 2. Wspomnienia pionierów ziemi szczecińskiej - nagrania powstałe w latach 1960–1988, a dotyczą lat 1945-1988. Łączny czas ok. 62 godz. 42 min. Są to wspomnienia zarówno władz, jak i osadników reprezentujących różne grupy zawodowe, w tym pionierów kultury na ziemi szczecińskiej, m.in.: pionierów ziemi pyrzyckiej (sygn. 3); pionierów ziemi wolińskiej (sygn. 11, 12, 13); pionierów miasta Trzebiatów (sygn. 14–17); wspomnienia pierwszego polskiego prezydenta Szczecina Piotra Zaremby powstałe w trakcie licznych spotkań w Archiwum Państwowym w Szczecinie i sesji naukowych (sygn. 8–10); wspomnienia Leonarda Borkowicza, pierwszego wojewody szczecińskiego, także nagrywane w szczecińskim archiwum (sygn. 46); pionierów oświaty szczecińskiej, np. Lucjana Zygmunta, Józefa Ciepiela; materiały z sesji Towarzystwa Przyjaciół Szczecina (sygn. 2, 5); pionierów szczecińskich elektrowni (sygn. 7); pionierów kolejnictwa, zaopatrzenia żeglugi w szczecińskim porcie (sygn. 18); przedstawicieli władz nt. początków administracji państwowej i samorządowej; artystów, plastyków, literatów, muzyków np. Henyka Boehlke, Kazimierza Żelichowskiego (muzyk), Aleksandra Rodziewicza (dyr. Teatrów Dramatycznych Szczecina), Lucjana Cieślika (pionier życia muzycznego), Włodzimierza Dobromilskiego (dyr. Teatru Lalek w Szczecinie), Z. Relskiego (aktor), Stanisława Telegi (literat), Edwarda Newady (artysta śpiewak), hrabiego JackaNieżychowski – organizatora Operetki Szczecińskiej, a przede wszystkim pomysłodawcy i twórcy najsłynniejszego w Polsce w latach 60-tych festiwalu piosenki pt. Szukamy Młodych Talentów, który odbywając się w Szczecinie wypromował takie sławy polskiego big-beatu jak Czesław Wydrzycki – znany bardziej jako Niemen, Helena Majdaniec, Karin Stanek i Kasia Sobczyk; twórców życia sportowego w Szczecinie, np. L. Naczulskiego; żołnierzy polskich, którzy w różnych okolicznościach znaleźli się w czasie wojny w armii radzieckiej i przeszli z nią szlak bojowy od Moskwy do Berlina (sygn. 48), a po jej zakończeniu osiedlili się w ramach osadnictwa wojskowego na pograniczu zachodniopomorskim. 3. Nagrania dotyczące różnej tematyki nierzadko pokrywających się z przedstawionymi wcześniej, pochodzi z darów osób prywatnych, a dotyczą m.in.: - Grudnia ’70 w Szczecinie-materiały te zostały przekazane przez Zenona Rzepeckiego na początku 2001 r.; jest tu też przemówienie Władysława Gomułki wygłoszone na VIII Plenum PZPR, 20 października 1956 r.; nagranie związane z postacią Lechosława Goździka, legendarnego przywódcy robotników w październiku 1956 r. w FSO na Żeraniu. Łączny czas nagrań ok. 10 godzin. 4. AKCESJA nr 2375-2376/2007; 8 j.i., 5:28 godzin - sygn. 89-93 - materiały dot. wydarzeń 1956 r.; - sygn. 94 - materiały dot. wydarzeń 1968 r.; - sygn. 95 - audycja "Noc z radiem" - 60 lat Archiwum Państwowego w Szczecinie; - sygn. 96 - wprowadzenie do wystawy "Jak ptaki z rozbitych gniazd…" organizowanej przez Archiwum. 5. AKCESJA nr 2616/2009; 7 j.i.; 1:04:35 - sygn. 97-102 - cykl sześciu felietonów "Archiwum trzech państw" przygotowanych przez Małgorzatę Furdę i Annę Kolmer poświęconych działalności i zasobowi Archiwum Państwowego w Szczecinie przekazanych przez Polskie Rado Szczecin, nośnik - płyta CD, czas nagrania 0:35:00; - sygn. 103 - audycja radiowa "Solo i na dwa głosy" - wywiad z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych dr Sławomirem Radoniem, przekazane przez Polskie Radio Szczecin, nośnik - płyta CD, czas nagrania 0:29:35. 6. AKCESJA nr 2735/2010; 1 j.i. - Rozmowa z oficerem Sassinem na temat Fritza Gräbego w Łodzi w mieszkaniu Bronisławy Waszczyńskiej, 18–19 lipca 1995 r., 2 taśmy magnetofonowe, (sygn. 104). 7. AKCESJA nr 2736/2010; 1 j.i. -I Zjazd Wojewódzki Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Województwa Zachodniopomorskiego, 24 kwietnia 1999 r., 7 taśm magnetofonowych, (sygn. 105). 8. AKCESJA nr 2737/2010; 1 j.i. - sygn. 106/1 - I część audycji „Dobry wieczór” poświęconej XX. rocznicy wyborów kontraktowych z 4 czerwca 1989 r., 4 czerwca 2009 r., płyta CD, czas: 50 min. 04 sek. - sygn. 106/2 - II część audycji „Dobry wieczór” poświęconej XX. rocznicy wyborów kontraktowych z 4 czerwca 1989 r., 4 czerwca 2009 r., płyta CD, czas: 36 min. 37 sek. 9. AKCESJA nr 2738/2010; 5 j.i. - sygn. 107 - Sprawozdanie z procesu Adama Doboszyńskiego – oskarżonego o szpiegostwo na rzecz Niemiec – toczącego się przed Rejonowym Sądem Wojskowym w Warszawie (fragmenty). Zeznania mjr Tadeusza Nowińskiego (kopia nagrania z zasobu NAC sygn. 33-T-738), data wydarzenia 18 czerwca do 11 lipca 1949 r., miejsce: czas nagrania: 46 min.; producent nagrania: Rozgłośnia Centralna Polskiego Radia; nośnik 10 płyt CD; przekazane przez NAC - sygn. 108 - Fragmenty transmisji z 4-tego dnia procesu Adama Doboszyńskiego – oskarżonego o szpiegostwo na rzecz III Rzeszy oraz w służbie wywiadu amerykańskiego, przed Rejonowym Sądem Wojskowym w Warszawie. Zeznania oskarżonego (kopia nagrania z zasobu NAC sygn. 33-P-1436); data wydarzenia: 22 czerwca 1949 r., miejsce: Warszawa; czas nagrania: 34 min.; producent nagrania: Rozgłośnia Centralna Polskiego Radia; nośnik 1 płyta CD; przekazane przez NAC - sygn. 109 - Sprawozdanie dla Radia Francuskiego z procesu przed Rejonowym Sądem Wojskowym w Szczecinie przeciw Andre Robineau – urzędnikowi konsulatu francuskiego i towarzyszom, oskarżonym o szpiegostwo na rzecz Francji. Sprawozdawca: Francis Cremieux z „Le Soir” (kopia nagrania z zasobu NAC sygn. 33-P-1489); data wydarzenia: 8–11 lutego 1950 r.; miejsce: Szczecin; czas nagrania: 48 min., producent nagrania: Rozgłośnia Centralna Polskiego Radia; nośnik: płyta CD; przekazane przez NAC - sygn. 110 - Sprawozdanie z procesu przed Rejonowym Sądem Wojskowym w Szczecinie przeciw Andre Robineau – urzędnikowi konsulatu francuskiego oraz towarzyszom Gastonowi Druet; Zbigniewowi Blaustein-Borkowskiemu; Stefanowi Pielackiemu i Kazimierzowi Rachtanowi, oskarżonym o szpiegostwo na rzecz Francji. Zeznania Robineau i Druet w j. francuskim i w tłumaczeniu polskim. Brak całości sprawozdania (kopia nagrania z zasobu NAC sygn. 33-P-1488); data wydarzenia: 6–14 lutego 1950 r.; miejsce: Szczecin; czas nagrania: 180 min.; producent nagrania: Rozgłośnia Centralna Polskiego Radia; nośnik: 5 płyt CD; przekazane przez NAC - sygn. 111 - Fragmenty przemówienia księdza Bolesława Kominka – arcybiskupa Wrocławia – na temat Milenium Chrztu Polski oraz kościoła na Ziemiach Odzyskanych – wygłoszonego do Polonii austriackiej w Wiedniu dniu 12 czerwca 1965 r. (kopia nagrania z zasobu NAC), czas nagrania: 19 min. 55 sek.; Nagranie Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa; nośnik: płyta CD; przekazane przez NAC 10. AKCESJA nr 2814/2010, 2901/2011; 3 j.i. - sygn. 112, 113, 114 - Trzy słuchowiska z cyklu "Szczecińska Trylogia Grudnia 70", produkcja: Polskie Radio Szczecin, Szczecin 2007; nośnik płyta CD; przekazane przez Polskie Radio Szczecin; łączny czas nagrań 1:04:40. 11. AKCESJA nr 2902/2011; 1 j.i. - sygn. 115 - Audycja z cyklu "Dobry wieczór" z 18.11.2010 r. składa sie z dwóch części. W pierwszej jest rozmowa z prof. dr. hab. W. Stepniakiem i prof. dr. hab. K. Kozłowskim o działalności polsko-rosyjskiej grupy ds trudnych. W drugiej części pracownicy AP w Szczecinie omawiają zasób Archiwum, rodzaje posiadanej dokumentacji i oraz problemy i kierunki prac w przyszłości (digitalizacja, dokumentacja elektroniczna). 12. AKCESJA nr 3335/2013; 1 j.i. - sygn. 116 - Audycja z cyklu "Kraj za miastem" poświęcona jublieuszowi 70. rocznicy urodzin prof. Kazimierza Kozłowskiego wyemitowana w Polskim Radiu Szczecin 02.12.2012 r. AKCESJA nr 3570/2014; 2 j.i. - sygn. 117 i 118 - dwie audycje promujące wystawę "Sąsiedzi w Europie" Liczba jednostek w zespole: 122
65/1004/0 Zbiór relacji i wspomnień [1901] 1960-2015 0 rozwiń
1. Relacje i wspomnienia z okresu drugiej wojny światowej 1960-2014; 88 j.i 1.1 Relacje i wspomnienia z okresu drugiej wojny światowej 1960-2013; 17 j.i. - są to m.in. wspomnienia Kazimierza Banaczka dotyczące głównie ruchu oporu na Kielecczyźnie i służby w Wojsku Polskim w okresie 1945-1946; Józefa Felsztukiera; Józefa Garczyńskiego; Tadeusza Gdaka; Józefa Iwańskiego; Kazimierza Kaźmierczyka; Bronisława Klundera; Józefa Rzetelskiego, Jeremiasza Sowiakowskiego dotyczące okresu 1944-1948 na Lubelszczyźnie; Michała Trubiłko; Henryki Zielińskiej; są relacje członków Związku Bojowników o Wolność i Demokrację przekazane przez Komisję Historyczną Zarządu Wojewódzkiego ZBoWiD w Szczecinie oraz koła ZBoWiD działające przy zakładach pracy 1.2. Relacje i wspomnienia byłych robotników przymusowych III Rzeszy 2001-2015; 71 j.i. - Archiwum Państwowe w Szczecinie wraz z Uniwersytetem Szczecińskim realizowało projekt polegający na przeprowadzaniu wywiadów z polskimi robotnikami przymusowymi z okresu II wojny światowej. Poza zapisem cyfrowym rozmów, gromadzone były także fotografie i skany dokumentów. Łączny czas nagrań to 134 h 32 min 17 sek. filmu oraz 125 min i 59 sek.nagrań dźwiękowych (427,59 GB), przejęto również 227 fotografii (2,105 GB) i 804 skany dokumentów (14,37 GB). 2. Relacje i wspomnienia z okresu pionierskiego na Pomorzu Zachodnim 1945-1994 24 j.i. - są tu wspomnienia: Jerzego Kędzierskiego, Władysława Madurowicza (jednego z najbliższych współpracowników Leonarda Borkowicza z okresu do 30 czerwca 1945 r., Kazimierza Szopy o Leonardzie Borkowiczu, są zapisy rozmów przeprowadzonych przez Z. Chmielewskiego i K. Kozłowskiego w 1981 r. oraz J. Mieczkowskiego w 1986 r. z pełnomocnikiem rządu na okręg Pomorze Zachodnie i pierwszym wojewodą zachodniopomorskim L. Borkowiczem, są wspomnienia Franciszka Jamrożego obejmujące okres od 30 kwietnia do 5 lipca 1945 r., pełniącego w tym czasie funkcję wiceprezydenta Szczecina, Romana Łyczywka – pierwszego prawnika (adwokata) na terenie miasta, który kierował pracami Wydziału Prawnego Zarządu Miasta Szczecina, a zarazem syndyka instytucji samorządowych czy Heleny Kurcyusz. Ponadto są tu biografie 245 nauczycieli pracujących tu w latach 1945-1948 oraz wspomnienia Wiktora Kędzierskiego dotyczące jego pracy w zawodzie nauczyciela. 3. Inne wspomnienia 1970-2015; 23 j.i. - znajdujące się tu wspomnienia dotyczą wydarzeń grudnia 1970 r. w tym akcji strajkowej w Szczecińskich Zakładach Graficznych, jest tu list Józefa Witolda Grudy, reżysera, dyrektora teatru w Szczecinie, do władz partyjnych na temat sytuacji społeczno-politycznej Pomorza Zachodniego, głównie Szczecina, po wydarzeniach grudniowych, są relacje nadesłane na konkurs „Dzieje szczecińskich rodzin”, są materiały z sesji naukowych, są materiały dot. NSZZ "Solidarność" (zapis rozmowy z Józefem Lebenbaumem), są wspomnienia ks. dr. Kazimierza Świetlińskiego pt. "Wspomnienia i przeżycia – kwiecień-grudzień 1945 r." oraz "Od Szczecina - do Szczecina. Kronika odnowy życia polskiego i Kościoła rzymskokatolickiego w Szczecinie" przekazane przez Archiwum Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, jest Kronika parafialna parafii rzymskokatolickiej św. Jana Chrzciciela w Szczecinie, za lata 1945-1963, 1964-1966, 1967-1973, tom 1-3, przekazane przez parafię rzymskokatolicką pw. św. Jana Chrzciciela w Szczecinie, jest wywiad przeprowadzony przez profesora Kazimierza Kozłowskiego z gen. Jerzym Stańczykiem, byłym Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie, a następnie Komendantem Głównym Policji, są wspomnienia przekazane przez Jadwigę Woźniak - córkę pierwszego dyrektora powojennego Archiwum Państwowego w Szczecinie - dotyczące wspomnień o ojcu oraz o mężu Antonim Woźniaku. Antoni Woźniak był członkiem oddziału partyzanckiego pn. "Ścigacz" prowadzącego walki po zakończeniu drugiej wojny światowej na terenach powiatu bocheńskiego (w lasach bratucickich), są też wspomnienia Marka Karczewskiego wnuka Aleksandra Czołowskiego, który był Dyrektorem Archiwum Miasta Lwowa oraz organizatorem i dyrektorem Muzeum Historycznego Miasta Lwowa. Liczba jednostek w zespole: 135
65/1005/0 vacat - Pomorskie Towarzystwo Sztuk Pięknych w Szczecinie - włączono do zespołu nr 65/306 Pomorskie Towarzystwo Sztuki i Rzemiosła Artystycznego w Szczecinie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
65/1006/0 Instytut Turystyki, Oddział w Szczecinie 1967-1978 0 rozwiń
1. Sprawy ogólno-organizacyjne 1967-1978; sygn. 1-12; 12 j.a. - statuty, regulaminy, wykazy osób i instytucji zajmujących się zagadnieniami turystyki, zarządzenia władz zwierzchnich, organizacja szczecińskiego oddziału IT. 2. Posiedzenia Instytutu Turystyki w Warszawie, jego organów pomocniczych i komórek organizacyjnych 1968-1977; sygn. 13-28; 16 j.a. - posiedzenia z udziałem kierownictwa GKKFiT, posiedzenia Kolegium Instytutu, materiały Rady Zakładowej Związku Zawodowego Pracowników Państwowych i Społecznych. 3. Sympozja naukowe, konferencje, zjazdy i seminaria problemowe 1968-1974; sygn. 29-51; 23 j.a. 4. Plany pracy i działalności naukowo-badawczej 1967-1978; sygn. 52-73; 22 j.a. - wieloletnie i roczne plany IT w Warszawie, perspektywiczne, wieloletnie i roczne plany oddziału szczecińskiego. 5. Sprawozdania z działalności i wykonania planów pracy IT w Warszawie i oddziału szczecińskiego 1968-1978; sygn. 74-102; 29 j.a. - sprawozdania opisowe i statystyczne, sprawozdania finansowe oddziału szczecińskiego. 6. Opracowania i wydawnictwa własne 1967-1976; sygn. 103-143; 41 j.a. - wykazy publikacji i opracowań, własne opracowania, opinie wydawnicze i notatki przesłane do wydawnictw. 7. Protokoły kontroli 1971, 1974, 1977; sygn. 144-146; 3 j.a. 8. Akta kat. B - listy płac, korespondencja w sprawach osobowych i finansowych. Liczba jednostek w zespole: 146
65/1007/0 Zbiór akt wymiaru sprawiedliwości okresu stalinowskiego 1945-2004 0 rozwiń
I. Akta spraw sądowych, skorowidze alfabetyczne osadzonych w zakładach karnych (1946-1955), księgi zmarłych więźniów (1947-1948), akta więźniów. W 2003 r. 516 j.a. akt zespołu przekazano w depozyt do Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu. W 2006 r. akta te z Poznania przewieziono do nowoutworzonego Oddziału IPN w Szczecinie. II. AKCESJA NR2291/2007; 1946-1955; 21 j.a. - repertoria Sr Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie (1946-1955) i Zamiejscowego Wydziału WSR w Koszalinie (1946-1947), skorowidze do repertorium S (1946-1955). III. PRZES. Nr 138/2008; 1948-1955; 1 j.a. - Książka przechowywanych przedmiotów IV. PRZES.460/2014; 109 j.a. - z zespołu wydzielono jednostki Wydziału IV Karnego Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie i włączono je do zespołu 65/351 Sąd Wojewódzki w Szczecinie. Liczba jednostek w zespole: 501
65/1008/0 Biuro Konstrukcyjno-Projektowe "Wuteh" w Szczecinie 1956-1980 0 rozwiń
Organizacja (1956-1969); udział w Międzynarodowych Targach w Lipsku (w NRD) (1963-1964); protokoły Rady Techniczno-Ekonomicznej (1963-1965); protokoły narad (1961-1968); zarządzenia wewnętrzne (1961-1968); protokoły kontroli (1963-1967); współzawodnictwo pracy (1962-1967); sprawozdania Rady Zakładowej (1964-1969); sprawozdania z zatrudnienia (1956-1966); bilanse i analizy gospodarcze (1956-1980); plan 5-cio letni na lata 1961-1965; roczne plany techniczno-ekonomiczno-finansowe (1956-1978); fotografie (1964). Liczba jednostek w zespole: 87
65/1009/0 Urząd Katastralny we Wkryujściu [1807] 1865-1945 0 rozwiń
I. Recesy separacyjne, księgi parcel obejmujące grunty gmin, księgi podatku budynkowego, alfabetyczne spisy właścicieli nieruchomości, akta pomiarów uzupełniających, księgi polowe, szkice podstawowe, wykazy zmian własności dla obrębów katastralnych: Bobolin (Boblin), Brzózki (Althagen), Buk (Boeck), Dębostrów (Damuster), Dobra Szczecińska (Daber), Dołuje (Neuenkirchen), Drogoradz (Hammer), Duchowo (Duchow), Glasow, Grzepnica (Armenheide), Jasienica (Jasenitz), Kasekow, Kołpin (Langenstücken), Kościno (Köstin), Łęgi (Laack), Niekłończyca (Königsfelde), Nowe Warpno (Neuwarp), Rzędziny (Nassenheide), Tanowo (Falkenwalde), Tatynia (Hagen), Trzebież (Ziegenort), Trzeszczyn (Trestin), Uniemyśl (Wilhelmsdorf), Warnołęka (Wahrlang), Wąwelnica (Wamlitz) oraz Wieńkowo (Wenkendorf). II. Akcesja 2007r.; [1860] 1865-1945; 48 j.a.- Akta gruntowo-hipoteczne 14 miejscowości powiatu. Są to recesy, matrykuły ziemskie, akta podatku budynkowego, księgi parcel, akta zmian właścicieli oraz pomiary uzupełniające. Liczba jednostek w zespole: 300
65/1010/0 vacat - Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie - materiały kartograficzne włączono do zespołu nr 65/46 Zbiór kartograficzny Archiwum Państwowego w Szczecinie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
65/1011/0 Szczecińskie Zakłady Nawozów Fosforowych "Superfosfat" S.A. 1946-2000 [2001] 0 rozwiń
1. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 1946-2000 [2001]; 138 j.a. - statuty i schematy organizacyjne 1948-1994; 7 j.a. - odbudowa i rozbudowa fabryki 1946-1958; 12 j.a. - dokumenty prawne, komercjalizacja 1949-2000 [2001]; 3 j.a. - zarządzenia wewnętrzne 1948-2000; 61 j.a. - narady i konferencje 1950-1974; 11 j.a. - regulaminy zakładowe 1951-1988; 8 j.a. - organizacja pracy, systemy wynagradzania, umowy zbiorowe 1956-1989; 3 j.a. - współzawodnictwo pracy 1948-1955; 2 j.a. - kontrole 1950-1981; 7 j.a. - BHP, akcje socjalne i sport 1956-1997; 7 j.a. - KSR, Rada Zakładowa i Rada Pracownicza 1949-1998; 17 j.a. 2. PLANOWANIE 1949-1989; 70 j.a. - plany wieloletnie 1956-1988; 19 j.a. - plany finansowe, techniczno-przemysłowo-ekonomiczne i gospodarcze1949-1989; 43 j.a. - plany zatrudnienia i wynagrodzenia 1950-1977; 5 j.a. - plany produkcji 1950-1964; 3 j.a. 3. SPRAWOZDAWCZOŚĆ 1946-1992; 125 j.a. - sprawozdania z wykonania planów wieloletnich 1956; 1961; 2 j.a. - sprawozdania finansowe 1946-1992; 45 j.a. - analizy ekonomiczne i działalności gospodarczej 1954-1978; 33 j.a. - analizy ze zbytu i sprzedaży 1957-1978; 4 j.a. - analizy kosztów produkcji 1951-1975; 8 j.a. - sprawozdania z wykonania planu produkcji 1951-1978; 17 j.a. - analizy i informacje z zatrudnienia i wynagrodzenia 1961-1977; 9 j.a. - sprawozdania z inwestycji, postępu technicznego i wynalazczości 1949-1975; 7 j.a. AKCESJA nr 3664/2015; 1948-1963; 4543 j.a.; akta osobowe pracowników zwolnionych - sygn. II/1 - II/4543. Liczba jednostek w zespole: 4876
65/1012/0 Urząd Gminy w Starym Czarnowie [1963] 1973-1990 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 1089/1994 i 2508/2009; [1963] 1973-1990; 94 j.a. 1. Gminna Rada Narodowa w Starym Czarnowie 60 j.a. - protokoły sesji (1973-1989), protokoły posiedzeń Prezydium (1974-1989), realizacja postanowień Prezydium (1978-1988), uchwały GRN i ich realizacja (1978-1988), rejestry uchwał (1973-1984), postanowień Prezydium (1984-1988), skarg i wniosków (1984-1988), interpelacji i wniosków radnych (1978-1983), wniosków komisji (1978-1982), protokoły posiedzeń komisji Rady (1973-1989), wnioski i postulaty radnych (1985-1988), plany pracy Rady i jej organów (1981-1986), informacje, programy i raporty przesyłane do Rady (1978-1990), odznaczenia państwowe, resortowe i reginalne (1975-1989), sprawozdania z działalności Rady (1984-1988), wybory ławników (1986), spotkania radnych z wyborcami (1984-1988), kontrola Rady (1989), skargi i wnioski (1988-1989), samorząd mieszkańców (1984-1988). 2. Urząd Gminy w Starym Czarnowie 34 j.a. - organizacja UG (1974-1989), zarządzenia i decyzje Naczelnika (1977-1989), zebrania wiejskie (1977-1984), podział administracyjny gminy (1985-1986), narady pracownicze (1982-1983), protokoły kontroli (1974-1989), plany społeczno-gospodarcze gminy (na lata 1975-1989), plany wieloletnie, budżet gminy (na lata 1973-1984), budżet i sprawozdania finansowe (za lata 1988-1990), czyny społeczne (1985-1988), skargi i wnioski (1987-1989), sprawozdania z gospodarki ziemią (1976-1980), nadzór nad USC (1973-1983), pieczęcie urzędowe (1976-1981), sprawozdania o stanie i ruchu zatrudnionych (1973-1983), sprawozdania z działalności Kolegium ds. Wykroczeń (1976-1982), analizy potrzeb pomocy społecznej (1976-1981), nadzór nad kościołem rzymskokatolickim (1976-1978). Liczba jednostek w zespole: 94
65/1013/0 Urząd Stanu Cywilnego w Barnimiu 1875-1875 30 rozwiń
1. Księgi zgonów; 1875; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 1
65/1014/0 Urząd Stanu Cywilnego w Dolicach 1874-1875 84 rozwiń
1. Księgi urodzeń 1874; 2. Księgi małżeństw 1874-1875; 3. Księgi zgonów 1874-1875; Liczba jednostek w zespole: 5
65/1015/0 Urząd Stanu Cywilnego w Przywodziu 1875-1875 0 rozwiń
1. Księgi urodzeń 1875; Liczba jednostek w zespole: 1
Wyświetlanie 1 001 do 1 020 z 1 758 wpisów.