Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/1290/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (terenowa) w Niechorzu 1959-1987 0 rozwiń
1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1960-1963, 1966, 1969-1970, 1972, 1974, 1977, 1979; 1 j.a. 2. Zebrania ogólne i posiedzenia egzekutywy 1959-1974, 1977-1980, 1983-1984, 1986-1987; 3 j.a. Liczba jednostek w zespole: 4
65/1291/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (wiejska) w Pobierowie 1970-1979 0 rozwiń
1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1974, 1979; 1 j.a. 2. Zebrania ogólne i egzekutywy 1970-1971, 1973-1974, 1977-1979; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 2
65/1292/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (wiejska) w Binowie 1964-1976 0 rozwiń
1. Zebrania Podstawowej Organizacji Partyjnej 1964-1976; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 1
65/1293/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zootechnicznym Zakładzie Doświadczalnym w Kołbaczu 1972-1976 0 rozwiń
1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1972, 1974; 1 j.a. 2. Zebrania ogólne 1972-1976; 1 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1972-1976; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 3
65/1294/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Urzędzie Gminy w Stepnicy 1977-1979 0 rozwiń
1. Zebrania Podstawowej Organizacji Partyjnej 1977-1979; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 1
65/1295/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Szkole Podstawowej w Stepnicy 1963-1979 0 rozwiń
1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1963, 1966-1972, 1974-1975, 1977, 1979; 1 j.a. 2. Zebrania ogólne 1964-1978; 2 j.a. Liczba jednostek w zespole: 3
65/1296/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kombinacie Państwowych Gospodarstw Rolnych w Stuchowie 1972-1977 0 rozwiń
1. Zebrania Podstawowej Organizacji Partyjnej 1972-1977; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 1
65/1297/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania w Szczecinie 1948-1955 0 rozwiń
1. Zebrania Podstawowej Organizacji Partyjnej 1948-1955; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 1
65/1298/0 vacat - Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR Zakłady Mechaniczne nr 2 "Ursus" w Szczecinie - akta włączono do zespołu 65/1502 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Fabryce Mechanizmów Samochodowych "Polmo" w Szczecinie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
65/1299/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Cementowni "Stołczyn" w Szczecinie 1948-1950 0 rozwiń
1. Zebrania Podstawowej Organizacji Partyjnej 1948-1950; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 1
65/1300/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Szczecińskiej Stoczni Jachtowej w Szczecinie 1961-1962 0 rozwiń
1. Zebrania Podstawowej Organizacji Partyjnej 1961-1962; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 1
65/1301/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kombinacie Państwowych Gospodarstw Rolnych w Kamieniu Pomorskim 1986-1989 0 rozwiń
1. Konferencje sprawozdawczo-wyborcze 1986; 1 j.a. 2. Posiedzenia plenarne i egzekutywy 1986-1989; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 2
65/1302/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Krajowej Państwowej Komunikacji Samochodowej w Szczecinie 1975-1990 0 rozwiń
1. Konferencje sprawozdawczo-wyborcze 1981-1983, 1985-1986, 1989; 1 j.a. 2. Posiedzenia plenarne i egzekutywy 1975-1990; 2 j.a. Liczba jednostek w zespole: 3
65/1303/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Przedsiębiorstwie Produkcji Sprzętu Komunalnego "Prokom" w Świnoujściu 1983-1989 0 rozwiń
1. Zebrania Podstawowej Organizacji Partyjnej 1983-1989; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 1
65/1304/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Związku Literatów Polskich, Oddział w Szczecinie 1979-1984 0 rozwiń
1. Zebrania Podstawowej Organizacji Partyjnej 1979-1984; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 1
65/1305/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Przedsiębiorstwie Handlu Zagranicznego "Baltona", Biuro Handlowe w Świnoujściu 1955-1986 0 rozwiń
1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1966, 1968, 1974, 1977, 1981; 2 j.a. 2. Zebrania ogólne 1955-1986; 4 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1971-1978; 1 j.a. 4. Informacje i sprawozdania 1955-1981; 2 j.a. - spisy członków i kandydatów PZPR, dzienniki zespołu szkoleniowego, rejestr wniosków i postulatów zgłoszonych na zebraniach, broszury i instrukcje wydawane przez instancje nadrzędne. Liczba jednostek w zespole: 9
65/1306/0 Rejonowy Ośrodek Pracy Partyjnej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Łobzie 1984-1985 0 rozwiń
1. Protokoły narad ROPP 1984-1985; 1 j.a. 2. Informacje bieżące o sytuacji społeczno-politycznej 1985; 1 j.a. - są to teleksowe informacje bieżące o sytuacji społeczno-politycznej z terenu działania ROPP w Łobzie. 3. Szkolenia partyjne 1984-1985; 1 j.a. 4. Informacje władz nadrzędnych 1985; 1 j.a. - uchwały, wytyczne i zalecenia wojewódzkich i centralnych władz partyjnych Liczba jednostek w zespole: 4
65/1307/0 Rejonowy Ośrodek Pracy Partyjnej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Chojnie 1983-1986 0 rozwiń
1. Protokoły narad ROPP 1984-1986; 1 j.a. 2. Informacje bieżące o sytuacji społeczno-politycznej 1984-1986; 3 j.a. - są to teleksowe informacje bieżące o sytuacji społeczno-politycznej z terenu działania ROPP w Chojnie. 3. Szkolenie partyjne 1983-1986; 2 j.a. 4. Informacje władz nadrzędnych 1983-1986; 1 j.a. - uchwały, wytyczne i zalecenia wojewódzkich i centralnych władz partyjnych. 5. Materiały opozycji 1984; 1 j.a. - plakaty, ulotki, czasopisma i inne materiały opozycji politycznej. Liczba jednostek w zespole: 8
65/1308/0 Rejonowy Ośrodek Pracy Partyjnej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gryfinie 1982-1986 0 rozwiń
1. Protokoły narad ROPP 1983-1986; 1 j.a. 2. Informacje bieżące o sytuacji społeczno-politycznej 1982-1986; 1 j.a. - są to teleksowe informacje bieżące o sytuacji społeczno-politycznej z terenu działania ROPP w Gryfinie. 3. Szkolenie partyjne 1983-1986; 2 j.a. 4. Informacje władz nadrzędnych 1983-1986; 1 j.a. - uchwały, wytyczne i zalecenia wojewódzkich i centralnych władz partyjnych. Liczba jednostek w zespole: 5
65/1309/0 Rejonowy Ośrodek Pracy Partyjnej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Stargardzie Szczecińskim 1982-1989 0 rozwiń
1. Protokoły narad ROPP 1982-1989; 4 j.a. 2. Informacje bieżące o sytuacji społeczno-politycznej 1983-1988; 2 j.a. - są to teleksowe informacje bieżące o sytuacji społeczno-politycznej z terenu działania ROPP w Stargardzie Szczecińskim. 3. Szkolenie partyjne 1982-1989; 2 j.a. 4. Informacje władz nadrzędnych 1983-1988; 1 j.a. - uchwały, wytyczne i zalecenia wojewódzkich i centralnych władz partyjnych. 5. Informacje, sprawozdania 1983-1988; 1 j.a. - materiały dotyczące związków zawodowych, Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej, Obywatelskiegio Komitetu Odrodzenia Narodowego Liczba jednostek w zespole: 10
Wyświetlanie 1 301 do 1 320 z 1 753 wpisów.