Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/158/0 Sąd Obwodowy w Darłowie [1776-1879] 1879-1943 0 rozwiń
1. Księgi wieczyste (Grundbuch), 1819-1941, 6 j.a. Są to składki z księgi wieczystej Darłowa, każda składka dotyczy jednej nieruchomości. Ponadto zachowała się zbiorcza księga wieczysta dla majątków domen, sprzedanych w I połowie XIX wieku. Obejmuje ona dobra z powiatów Sławno, Drawsko, Słupsk, Lębork, Bytów. 2. Akta gruntowe (Grundakten), 1776-1943, 200 j.a. Akta gruntowe zawierają materiały na podstawie, których dokonywano zmian stanu prawnego nieruchomości w księgach wieczystych. Są to umowy kupna, testamenty, dokumenty notarialne, szacunki katastralne, niekiedy z mapą katastralną nieruchomości i inne dokumenty. Zachowane akta podzielono na podgrupy wg klucza geograficznego: 2.1. Akta gruntowe. Darłowo, przedmieście przed Bramą Kamienną (Rügenwalde Vorstadt vor Steintor), 1776-1943, 107 j.a. 2.2. Akta gruntowe. Darłowo przedmieście przed Bramą Nową (Rügenwalde Vorstadt vor Neuem Tor), 1803-1941, 21 j.a. 2.3. Akta gruntowe. Darłowo przedmieście przed Bramą Wieprzańską (Rügenwalde Vorstadt vor Wippertor), 1799-1943, 67 j.a. 2.4. Akta gruntowe. Darłowo - miasto (Grundakten - Rügenwalde Stadt), 1804-1899, 2 j.a. 2.5. Akta gruntowe Królewo (Grundakten Corlow), 1847-1939, 1 j.a. 2.6. Akta gruntowe Wilkowice (Grundakten Wilhelmine), 1901-1940, 2 j.a. 3. Spuścizny (Nachlässe), 1844-1845, 1 j.a. Akta dotyczą regulacji spuścizny po poruczniku Heidenreichu. Liczba jednostek w zespole: 207
65/159/0 Sąd Obwodowy w Sławnie 1671-1945 0 rozwiń
1. Akta procesowe 1835-1927; sygn. 1-14; 14 j.a. 2. Akta sądownictwa dobrowolnego z lat 1813-1926; sygn. 15-16; 2 j.a. - jest to jedna księga ingrosacyjna Sądu Miejskiego w Sławnie z lat 1813-1815 oraz akta dotyczące deklaracji wyznaniowych z lata 1923-1925. 3. Akta hipoteczno-gruntowe 1671-1945; sygn. 17-1551; 1535 j.a. - w tym m.in. księga hipoteczna z XVIII w. i matrykuły z początku XIX w. dla miasta Sławna. 4. Akta opiekuńcze oraz testamentowo-spadkowe 1846-1870; sygn. 1552-1557; 6 j.a. Liczba jednostek w zespole: 1557
65/160/0 vacat- Sąd Obwodowy w Myśliborzu - występuje pod nr 65/131 Sąd Obwodowy w Myśliborzu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
65/161/0 Sąd Obwodowy w Stargardzie Szczecińskim [1638] 1879-1943 0 rozwiń
1. AKTA OGÓLNE 1764-1905; 5 j.a. - teczki perosonalne urzędników Sądu, księga protokołów Sądu Miejskiego w Stargardzie, przepisy wprowadzające cenzurę. 2. SPRAWY PROCESOWE CYWILNE 1742-1866; 3 j.a. - akta procesów cywilnych. 3. SĄDOWNICTWO DOBROWOLNE 1638-1877; 56 j.a. - umowy kupna, sprzedaży, przedłużenie i przekazanie dzierżaw, akta dotyczące depozytów i pozyczek. 4. REJESTR STANU CYWILNEGO 1820-1889; 4 j.a. - rejestr urodzeń Żydów w Dobrzanach z lat 1820-1874, odpisy ksiąg metrykalnych z miejscowości Marianowo, Sulino i Wiechowo, zarządzenia w sprawie akt urodzin, ślubów i zgonów wraz ze spisem urodzeń w powiecie szadzkim. 5. SPRAWY RODZINNE 1790-1914; 6 j.a. - materiały dotyczące opieki nad nieletnimi, przysposobienia dzieci, ksiega kasowa - depozyty nieletnich. 6. REGULACJE SPUŚCIZN 1805-1898; 21 j.a. - znajdują się tu materiały dotyczące wykluczenia poszczególnych członków ze wspólnot majątkowych, pozostawienia w spadku dzierżawy, regulacji pozostawionego spadku po zmarłym, zrzeczenie się dziedziczenia. 7. TESTAMENTY 1747-1885; 244 j.a. - akta dotyczą przechowywania, otwierania i wykonywania testamentów oraz same testamenty ułożone alfabetycznie wg nazwisk. 8. KSIĘGI WIECZYSTE 1673-1943; 42 j.a. - znajdują się tu księgi gruntowe, hipoteczne oraz spisy parcel. 9. AKTA GRUNTOWE 1654-1939; 1343 j.a. - są to ułożone wg alfabetycznie wg miejscowości odpisy ksiąg hipotecznych, regulacje własności, recesy, załączniki do ksiąg ziemskich, listy zastawne. Liczba jednostek w zespole: 1724
65/162/0 Sąd Obwodowy w Szczecinie [1657-1879] 1879-1938 0 rozwiń
1. Administracja ogólna, 5 j.a. z lat 1844-1937 (l.p. 1-5 )., sprawy sądu opiekuńczego, akta personalne. 2. Sprawy karne, 5 j.a. z lat 1872-1873, (l.p. 6-10), sprawy dotyczące spółki Strauss. 3. Testamenty, 8013 j.a. z lat 1657-1938 (l.p. 11-8023), wszystkich klas społecznych Szczecina i okolic, robotników, rzemieślników, urzędników, osób zasłużonych w życiu społecznym, kulturalnych i naukowym jak np. nadburmistrz Szczecina Carl Hering (sygn.3142), nauczyciele Gimnazjum Mariackiego: Heinrich Wilhelm Böhmer (sygn.7892), Ferdinand Calo (sygn. 5699), Hermann Grassmann (sygn.4865), August Ludwig Most (sygn.4015) jak również znany geograf i historyk Heinrich Berghaus (sygn 4165), lekarz Carl Ludwig Schleich (sygn 2546), wydawca Leon Saunier (sygn. 1395). Carl Gotthilf Tilebein i jego żona Sophie Caroline (sygn. 1288 i 7605). Zachowało się też wiele testamentów z przełomu XVIII/XIX wieku przedstawicieli szlacheckich rodzin pomorskich v. Dewiz, von Köller von Maltzahn, von Massow, von der Osten. - Spisy ogólne testamentów, 6 j.a z lat 1788-1875 (l.p. 11-16). - Poszczególne sprawy testamentowe według nazwisk: na literę A, 116 j.a. z lat 1777-1935 (l.p. 17-132), na literę B, 852 j.a. z lat 1657-1937 (l.p. 133-984), na literę C, 113 j.a. z lat 1782-1931 (l.p. 985-1097), na literę D, 275 j.a. z lat 1738-1938 (l.p. 1098-1372), na literę E, 148 j.a. z lat 1790-1937 (l.p. 1373-1520), na literę F, 275 j.a. z lat 1789-1938 (l.p. 1521-1795), na literę G, 406 j.a. z lat 1779-1931 (l.p. 1796-2201), na literę H 565 j.a. z lat 1779-1938 (l.p. 2202-2766), na literę I, 13 j.a. z lat 1807-1907 (l.p. 2767-2679), na literę J, 103 j.a. z lat 1803-1931 (l.p. 2780-2882), na literę K, 766 j.a. z lat 1751-1936 (l.p. 2883-3648), na literę L, 431 j.a. z lat 1730-1933 (l.p. 3649-4079), na literę M, 527 j.a. z lat 1780-1938 (l.p. 4080-4606), na literę N, 155 j.a. z lat 1666-1928 (l.p. 4607-4761), na literę O, 84 j.a. z lat 1797-1927 (l.p. 4762-4845), na literę P, 349 j.a. z lat 1771-1938 (l.p. 4846-5194), na literę Q, 16 j.a. z lat 1793-1920 (l.p. 5195-5210), na literę R, 503 j.a. z lat 1774-1933 (l.p. 5211-5713), na literę S, 1261 j.a. z lat 1696-1938 (l.p. 5714-6974), na literę T, 226 j.a. z lat 1796-1936 (l.p. 6975-7200), na literę U, 41 j.a. z lat 1800-1927 (l.p. 7201-7241), na literę V, 103 j.a. z lat 1785-1928 (l.p. 7242-7344), na literę W 526 j.a. z lat 1766-1937 (l.p. 7345-7870), na literę Z 153 j.a. z lat 1784-1936 (l.p. 7871-8023). 4. Hipoteka, 44 j.a. z lat 1711-1934 (l.p. 8024-8067), akta hipoteczno-gruntowe oraz listy hipoteczne. 5. Rejestry, 19 j.a. z lat 1856-1912 (l. p. 8068-8086). -Rejestry towarzystw i innych instytucji, 4 j.a. z lat 1882-1912 (L. p. 8068-8071), rejestr Stettiner Koncert i Vereinshaus (sygn. 8048-8050) oraz Bellevue-Theather (sygn. 8063). -Rejestry statków, 15 j.a. z lat 1856-1912 (l.p. 8072-8086), rejestry statków parowych i jachtów: „Albert Köppen” (sygn.8057), „Fortuna” (sygn. 8052), „Filia Maris” (sygn. 8060) „Franz” (sygn. 8054), „Friedrich” (sygn. 8062), „ Friedrich. Liczba jednostek w zespole: 8086
65/163/0 Sąd Obwodowy w Słupsku 1615-1945 [1947] 0 rozwiń
1. AKCESJA nr 168/1956 i 2773/2010; 1615-1945 [1947]; 5230 j.a. - akta hipoteczno-gruntowe z obszaru działania sądu. Liczba jednostek w zespole: 5230
65/164/0 Sąd Obwodowy w Świnoujściu [1771-1878] 1879-1945 0 rozwiń
1. Sprawy procesowe cywilne - 4 j.a. z lat 1811-1853 - dotyczą sporów o własność, przywileje, granice. 2. Sądownictwo dobrowolne - 64 j.a. z lat 1796-1880 - zawiera umowy kupna, sprzedaży, przedłużenie i przekazania dzierżaw, akta dotyczące pożyczki, depozytu. 3. Rejestry - 4 j.a. z lat 1862-1879 - sprawy rejestrowych przedsiębiorstw i spółek. 4. Sprawy spadkowe i opiekuńcze - 66 j.a. z lat 1781-1898 4.1. Testamenty - 30 j.a. z lat 1781-1896 4.2. Regulacje spuścizn - 19 j.a. z lat 1840-1898 4.3. Sprawy opiekuńcze - 3 j.a. z lat 1838-1871 4.4. Recesy - 14 j.a. z lat 1852-1881 5. Księgi wieczyste - 28 j.a. z lat 1771-1994 5.1. Alt Sallenthin z lat 1928 – 1943, 1 j.a 5.2. Benz z lat 1904 -1944, 2 j.a. 5.3. Kaseburg [Karsibór] z lat 1877 – 1940, 1 j.a. 5.4. Neppermin z lat 1782 – 1944, 2 j.a. 5.5. Neu Sallenthin z lat 1909 – 1938, 1 j.a. 5.6. Ostwine [Warszów] z lat 1904 – 1943, 8 j.a. 5.7.Pritter [Przytór] z lat 1853 – 1942, 2 j.a. 5.8. Stoben z lat 1905 – 1944, 1 j.a. 5.9. Swinemünde [Świnoujście] z lat 1771 – 1944, 9 j.a. 5.10. Usedom z lat 1892 – 1944, 1 j.a. 6. Akta gruntowe - 50 j.a. z lat 1778-1945 - są to odpisy ksiąg hipotecznych, regulacje własności, recesy, załączniki do ksiąg ziemskich oraz listy zastawne. 6.1. Misdroy [Międzyzdroje] - 2 j.a. z lat 1906-1944 6.2. Swinemünde [Świnoujście] - 48 j.a. z lat 1778-1945 Liczba jednostek w zespole: 216
65/165/0 Sąd Obwodowy w Trzebiatowie [1776] 1879-1945 0 rozwiń
1. Księgi gruntowe miasta Trzebiatowa 1766-1848; 11 j.a. - zostały założone w 1776 r. i prowadzone do lat 40-tych XIX w. Zawierają one zestawienie parcel miejskich wraz z zabudową według numeru. Każda działka opisana jest w 12 punktach (11 kart), z których część jest bardzo rozbudowana opisowo, np. Titulus possessionis, Eingetragene Schulden. Przy wielu parcelach księgi zawierają także dane dla okresu wcześniejszego – od początku XVIII w, a wpisane zostały podczas zakładania takiej księgi. 2. Księgi gruntowe dóbr miejskich Trzebiatowa 1801-1849; 4 j.a. - księgi hipoteczne dla Chomętowa, Kłodkowa, Modlimowa, Trzeszyna. 3. Księgi gruntowe dóbr szlacheckich 1825-1849; 5 j.a. - księgi hipoteczne wsi - dóbr w Czaplinie Wielkim oraz Węgorzynie. 4. Księgi gruntowe dóbr domenalnych 1830-1831; 6 j.a. - księgi dla Bieczyna, Hohenholz, Osieku, Trzebiatowa. 5. Księgi gruntowe dóbr Kapituły w Kamieniu Pom. 1805-1833; 4 j.a. 6. Akcesja 2007 Księgi gruntowe 1802-1945; 68 ja. 7. Akcesja 2343/2007 Sąd Zagród Dziedzicznych 1934-1944; 5 j.a. 8. Akcesja nr 3440/2014; 1912-1941; 2 j.a. - księgi gruntowe Liczba jednostek w zespole: 105
65/166/0 Sąd Obwodowy w Bad Freienwalde 1905-1935 0 rozwiń
1. Rejestr statków z lat 1905-1935. Liczba jednostek w zespole: 1
65/167/0 Prokuratura przy Wyższym Sądzie Krajowym w Szczecinie 1844-1940 0 rozwiń
Administracja ogólna, zakłady karne, nadzór nad zakładem karnym w Goleniowie i pracownikami tegoż więzienia. Liczba jednostek w zespole: 28
65/168/0 Prokuratura przy Sądzie Krajowym w Stargardzie Szczecińskim 1880-1937 0 rozwiń
1. Administracja ogólna 1880-1937; 6 j.a. - personalia, zatrudnienie, urlopy, uposażenia, kontakty z urzędami państwowymi, żandarmerią i sądami. 2. Postępowania karne 1929-1934; 26 j.a. - zakłócanie porządku publicznego, obrona republiki i obraza państwa. 3. Wykonywanie kar oraz ułaskawienia 1886–1907; 5 j.a. Liczba jednostek w zespole: 37
65/169/0 Prokuratura przy Sądzie Krajowym w Sianowie 1854-1938 0 rozwiń
Postępowania karne. Liczba jednostek w zespole: 17
65/170/0 Akta notariusza Karla Friedricha Brauna w Szczecinie 1932-1942 0 rozwiń
Są tu: umowy kupna-sprzedaży, uwierzytelnienia podpisu w aktach, udzielanie pełnomocnictw i upoważnień, potwierdzenia tożsamości, sprawy testamentowe i spadkowe, wystąpienia o sporządzenie wpisu w księgach gruntowych, protokoły walnych zebrań spółek akcyjnych, oraz sprawy przyznania opieki nad niepełnoletnimi dziećmi. Ponadto występują także wypisy i odpisy aktów notarialnych. Liczba jednostek w zespole: 13
65/171/0 Akta notariusza Bruna Rentzmanna w Barlinku 1886-1897 0 rozwiń
1. Akta notarialne, 6 j.a. z lat 1896-1897. 2. Pomoce ewidencyjne, 2 j.a. z lat 1886-1893. Obejmują one akta notarialne, na które składają się: umowy kupna-sprzedaży, uwierzytelnienia podpisów, udzielanie pełnomocnictw i upoważnień, potwierdzenia tożsamości, sprawy testamentowe i spadkowe, wystąpienia o sporządzenie wpisu w księgach gruntowych, protokoły walnych zebrań spółek akcyjnych oraz sprawy przyznania opieki nad niepełnoletnimi dziećmi. Ponadto występują także pomoce ewidencyjne w postaci rejestru notarialnego wg numerów spraw oraz alfabetyczny spis nazwisk stron czynności prawnych. Liczba jednostek w zespole: 8
65/172/0 Akta notariusza Botha Genee w Białogardzie 1926-1926 0 rozwiń
Obejmują one akta notarialne, na które składają się: umowy kupna-sprzedaży, uwierzytelnienia podpisów, udzielanie pełnomocnictw i upoważnień, potwierdzenia tożsamości, sprawy testamentowe i spadkowe, wystąpienia o sporządzenie wpisu w księgach gruntowych, protokoły walnych zebrań spółek akcyjnych oraz sprawy przyznania opieki nad niepełnoletnimi dziećmi. Liczba jednostek w zespole: 1
65/173/0 Akta notariusza Karla Augusta Juliusa Placka w Bobolicach 1914-1914 0 rozwiń
Są tu akta notarialne, na które składają się: umowy kupna-sprzedaży, uwierzytelnienia podpisów, udzielanie pełnomocnictw i upoważnień, potwierdzenia tożsamości, sprawy testamentowe i spadkowe, wystąpienia o sporządzenie wpisu w księgach gruntowych, protokoły walnych zebrań spółek akcyjnych oraz sprawy przyznania opieki nad niepełnoletnimi dziećmi. Liczba jednostek w zespole: 1
65/174/0 Akta notariusza Gustava Florentina Eugena Fitzana w Bytowie 1861-1885 0 rozwiń
Zachowane tu materiały zawierają akta notarialne, na które składają się: umowy kupna-sprzedaży, uwierzytelnienia podpisów, udzielanie pełnomocnictw i upoważnień, potwierdzenia tożsamości, sprawy testamentowe i spadkowe, wystąpienia o sporządzenie wpisu w księgach gruntowych, protokoły walnych zebrań spółek akcyjnych oraz sprawy przyznania opieki nad niepełnoletnimi dziećmi. Ponadto znajdują się tam także odpisy aktów notarialnych. Liczba jednostek w zespole: 21
65/175/0 Akta notariusza Maxa Punckera w Goleniowie 1927-1930 0 rozwiń
Jest to rejestr notarialny wg numerów spraw, alfabetyczny spis nazwisk klientów. Liczba jednostek w zespole: 1
65/176/0 Akta notariusza Friedricha Emila Maksymiliana Ksawerego Küstera w Miastku 1861-1861 0 rozwiń
Zachowane tu materiały zawierają akta notarialne, na które składają się: umowy kupna-sprzedaży, uwierzytelnienia podpisów, udzielanie pełnomocnictw i upoważnień, potwierdzenia tożsamości, sprawy testamentowe i spadkowe, wystąpienia o sporządzenie wpisu w księgach gruntowych, protokoły zebrań spółek akcyjnych oraz spis spraw wg numerów spraw. Liczba jednostek w zespole: 1
65/177/0 Akta notariusza Gustava Harbartha w Myśliborzu 1849-1854 0 rozwiń
Sa tu akta notarialne, na które składają się: umowy kupna-sprzedaży, uwierzytelnienia podpisów, udzielanie pełnomocnictw i upoważnień, potwierdzenia tożsamości, sprawy testamentowe i spadkowe, wystąpienia o sporządzenie wpisu w księgach gruntowych, protokoły walnych zebrań spółek akcyjnych oraz sprawy przyznania opieki nad niepełnoletnimi dziećmi. Ponadto znajdują się tam także odpisy aktów notarialnych. Liczba jednostek w zespole: 5
Wyświetlanie 161 do 180 z 1 753 wpisów.