Kościół ewangelicki w Kruklankach - diecezja węgorzewska

Sygnatura
42/101/0
Daty skrajne
1720-1876
Liczba serii
0
Liczba skanów
5621

Zawartość:

Registratura kościelna: zarządzenia i obwieszczenia 1827-1837, rejestr parafian 1838-1866, rachunki kasy kościelnej 1720-1859, wykazy dziesięcin 1832-1876 sygn.1-73 Registratura szkolna: wykaz dzieci szkolnych 1839, rachunki kasy szkolnej 1750-1873 sygn. 74-97 Registratura kasy ubogich: rachunki kasy ubogich 1780-1859 sygn. 98-105 Pomoce kancelaryjne: akta registratury kościelnej i szkolnej 1827-1832 sygn. 106

Dzieje twórcy:

Parafia w Kruklankach istniała już w 1479 r., ponieważ wtedy na wniosek Martina z Leca mianowano proboszczem Jacoba Engelbrechta. Po 1525 r. nastąpiła luteranizacja parafii. Według recesów wizytacyjnych z 1574 i 1581 r. zbudowano w Kruklankach nowy kościół. Pierwszy znany z nazwiska pastor wystąpił w 1557 r. W latach 1581-1819 parafia miała także diakonów. W 1912 r. parafia liczyła 4107 wiernych, w tym zaledwie 100 Mazurów. Na jej obszarze działało 9 szkół.

Daty skrajne:

1720-1876

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1720-1876.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Evangelische Kirche zu Kruglanken ( Diözese Angerburg )

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

106

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

106

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak