Urząd Stanu Cywilnego w Skowronach pow. pasłęcki

Sygnatura
42/362/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
408

Zawartość:

Księgi urodzeń 1894, 1903, 1932 Księgi małżeństw 1878, 1897-1898, 1901 Księgi zgonów 1878, 1883, 1904

Dzieje twórcy:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie pasłęckim zostały utworzone zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z 09.09.1874r. Powstały wówczas 32 urzędy dla obwodów wiejskich i 2 dla miast : Pasłęk, Młynary. Urzędy Stanu Cywilnego rozpoczęły swoją działalność 01.10.1874r. Do ich podstawowych zadań należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Daty skrajne:

1878-1932

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1878-1932, 1878-1932, 1878-1932, 1878-1932.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt zu Schmauch

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

10

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

10

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak