Urząd Stanu Cywilnego w Gietrzwałdzie pow. olsztyński

Sygnatura
42/701/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
1568

Zawartość:

Księgi urodzeń 1876, 1890, 1895,1897 Księgi małżeństw 1880-1883, 1886, 1888,1890, 1894,1898, 1902, 1905, 1912-1914, 1916-1920 Księgi zgonów 1876, 1878-1879, 1883, 1887, 1890-1891, 1893, 1896,1899,1906,1934-1937 Akta zbiorowe małżeństw 1917

Dzieje twórcy:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie olsztyńskim utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 07.09.1874r. Powstało wówczas 31 urzędów dla obwodów wiejskich i 2 dla miast: Barczewa i Olsztyna. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Daty skrajne:

1876-1902, 1905-1906, 1912-1914, 1916-1937

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1876-1902, 1905-1906, 1912-1914, 1916-1937.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt zu Dietrichswalde

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

26

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

26

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak