Urząd Stanu Cywilnego w Olsztynie

Sygnatura
42/705/0
Daty skrajne
1874-1937, 1960-2013
Liczba serii
0
Liczba skanów
44975

Zawartość:

Księgi urodzeń 1874-1883, 1886-1917 Księgi małżeństw 1882,1885, 1893-1894,1900,1909,1914,1916,1919,1926,1933, 1937 Księgi zgonów 1874-1889, 1893-1894,1899-1909,1914,1916-1919,1923,1929-1937 Rejestry alfabetyczne do księgi urodzeń 1874-1904 skorowidz zgonów 1937 Akta zbiorcze urodzeń 1892-1917, 1960-2013

Dzieje twórcy:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie olsztyńskim utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 07.09.1874r. Powstało wówczas 31 urzędów dla obwodów wiejskich i 2 dla miast: Barczewa i Olsztyna. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Daty skrajne:

1874-1937, 1960-2013

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1937, 1874-1937, 1960-2013, 1960-2013.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt zu Allenstein

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

156

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

156

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

5.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

4.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak