Zbiór dokumentów pergaminowych

Sygnatura
1/1/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
3657

Zawartość:

Archiwum Koronne Krakowskie (większość zasobu dawnego archwum dokumentowego I Rzeczypospolitej), archiwum dokumentowe Wielkiego Księstwa Litewskiego (przejęte z Archiwum Radziwiłłów), dokumenty miast (przejmowane z dawnych archiwów miejskich), dokumenty kościołów i klasztorów (przejmowane z dawnych archiwów kościelnych i klasztornych w XIX w.), dokumenty z archiwum dawnej Nuncjatury Stolicy Apostolskiej w Polsce, dokumenty pergaminowe z archiwów, bibliotek i zbiorów prywatnych (Radziwiłłowie, Tyzenhauzowie, Zamoyscy, Przezdzieccy, Braniccy, Muzeum Narodowe itd.), varia dokumentowe, pojedyncze dokumenty dotyczące osób prywatnych, nie tworzące większych całości, weszłe do zasobu głównie w drodze nabytków lub darowizn.

Dzieje twórcy:

Rozmaici wystawcy dokumentów pergaminowych sprawiają, że nie można wyróżnić jednego aktotwórcy. Byli nimi królowie i książęta polscy, władcy innych krajów europejskich (Cesarstwo Rzymskie, królestwa Czech, Węgier, Szwecji Danii itd.), instytucje kościelne (Kuria rzymska, kościoły, klasztory), kancelarie sądów ziemskich i grodzkich, kancelarie miejskie, a także osoby prywatne.

Daty skrajne:

1155-1939

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1155-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

8892

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

8892

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

100.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

100.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inne pomoce Nie indeks chronologiczny
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

zespół zmikrofilmowany wybiórczo-ponad 4000 j.a, liczne dokumenty pochodzace z Archiwum Koronnego Krakowskiego, archiwów klasztornych w: Bibl. Czartoryskich, Bibl. Jagiellońskiej, Bibl. PAU, AP w Krakowie, AP w Poznaniu, Bibl. PAN w Kórniku,