Akta gminy Staw

Sygnatura
36/38/0
Daty skrajne
1900-1954
Liczba serii
6
Liczba skanów
0

Zawartość:

akta sprzed 1918 r. - 1900, 1909-1915 (sygn. 1-5, 14a-14l); działy: Ogólno-Organizacyjny z lat 1936, 1944-1954 (sygn. 6, 15-107); Finansowo-Budżetowy z lat 1945-1954 (sygn. 7-11, 108-254); Gospodarki Gminnej z lat 1913-1919, 1945-1954 (sygn. 12, 255-282); Administracji Społecznej z lat 1947-1954 (sygn. 283-295); Administracyjny (sprawy poruczone) z lat 1944-1954 (sygn. 13-14, 296-384)

Dzieje twórcy:

Zarząd Gminy Stołpie, powiat chełmski, funkcjonował w latach 1867-1870. Najprawdopodobniej ok. 1870 r. gmina zmieniła swoją nazwę i siedzibę na Staw. W 1954 r. Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Stawie zostało zlikwidowane. Siedziba gminy znajdowała się w miejscowości Staw. Status prawny – administracja ogólna. W 1864 r. organy administracji gminnej stanowiły: zebrania gminne, wójt, sołtysi i sąd gminny z ławnikami. W 1918 r. w gminie nadal obowiązywały ustawy i przepisy z okresu zaboru rosyjskiego, uzupełnione dekretem Naczelnika Państwa z 27 listopada 1918 r. Dekret zmienił częściowo zakres działania i sposób urzędowania organów gminnych. Gminę tworzyli: zgromadzenie gminne, rada gminna, wójt z pomocnikami i urzędnikami oraz sołtysi. W 1933 r. weszła w życie jednolita dla gmin kraju (oprócz Śląska) ustawa o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego. W okresie okupacji na mocy rozporządzenia Generalnego Gubernatora z 28 listopada 1939 r. o zarządzie gmin polskich, gminy zostały podporządkowane władzom okupacyjnym, stając się organem wykonawczym tych władz. W 1944 r. utworzone zostały gminne rady narodowe. Spośród członków gminnej rady wybierano zarząd gminy (organ wykonawczy), prezydium gminnej rady narodowej (organ reprezentacyjny gminy i kontrolny). W 1950 r. weszła ustawa o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Rady narodowe stały się terenowymi organami władzy państwowej. Na szczeblu gminnym organem wykonawczym i zarządzającym było prezydium, składające się z przewodniczącego, zastępcy, sekretarza i 2 członków wybieranych przez radę. W 1924 r. w skład gminy wchodziły: Adolfin kol., Beniów kol.; Bezek wieś, kol., folwark; Czułczyce wieś, folwark; Grędków (dzisiaj Hredków) wieś; Henrysin kol.; Horodyszcze wieś, kol.; Horodyszcze-Cegielnia folwark; Jagodno kol., folwark; Jankowice kol.; Janów kol.; Józefin kol.; Julianów kol.; Kąty kol.; Krobonosz wieś, kol.; Leonów wieś; Leśniczówka kol.; Ławica kol.; Malowana kol.; Marynin kol.; Minków kol.; Niemirów wieś; Nowosiółki wieś, kol.; Ochoża wieś; Ochoża (Majorat) kol.; Ochoża-Pniaki kol.; Parypse wieś; Pasieka osada; Poczekajka kol.; Przysiółek wieś; Sajczyce wieś; Sajczyce Stare osada; Spas wieś; Staw wieś; Stołpie wieś; Tarnówka kol.; Tytusin kol.; Wólka Czułczycka wieś, kol.; Zadębie kol.; Zarzecze wieś, leśniczówka, leśnictwo.

Daty skrajne:

1900-1954

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1900-1900, 1900-1900, 1905-1919, 1905-1919, 1928-1954, 1928-1954.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

378

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

348

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 348
spis roboczy Tak 30
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 348
spis roboczy Tak 30