Majątek Jarocin - Radolińscy

Sygnatura
53/938/0
Liczba serii
243
Liczba skanów
141043

Zawartość:

Zespół zawiera m. in.: akta dotyczące innych dóbr, działalności społecznej i politycznej właścicieli, organizacji kancelarii i spisy akt w archiwum rodzinnym, majątkowe (spadkowe) i rodzinne, administracyjno-gospodarcze. Ponadto w zespole znajdują się mapy i dokumenty oraz dokumentacja fotograficzna. [Na podst. wstępu do inwentarza K. Górskiej-Gołaskiej]

Dzieje twórcy:

Majątek Jarocin był własnością Radolińskich od końca w. XVIII. W połowie w. XIX utworzono z tych dóbr fideikomis. Linia Radolińskich z Jarocina w ciągu w. XIX zgermanizowała się i przyjęła nazwisko Radolin. Hugo Radolin, właściciel Jarocina w drugiej połowie w. XIX, piastował różne funkcje w dyplomacji pruskiej w Madrycie, Konstantynopolu i w Petersburgu. majątek Jarocin był własnością Radolinów do 1945 roku. Oprócz akt własnych przechowywano też w Jarocinie akta majatkowe i rodzinne wygasłych linii Radolińskich z Białej i Borzęciczek. Na przełomie wieku XIX/XX akta te na zlecenia Hugona Radolińskiego porządkował Stanisław Karwowski i podzielił je na kilka działów zwanych armariami. Szczególnie dokładnie opracował on tzw. Armarium I zawierające akta majątkowe (spadkowe) i rodzinne z Jarocina, Białej i Borzęciczek. Armarium I pozostawiono w Archiwum w całości, z akt z pozostałych armariów utworzono natomiast osobne zespoły - maj. Jarocin, maj. Biała i maj. Borzęciczki Radolińskich. [Na podst. wstępu do inwentarza K. Górskiej-Gołaskiej]

Daty skrajne:

1487-1941

Klasyfikacja:

archiwa rodzinno-majątkowe

Nazwa twórcy:

Daty:

1487-1941.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

rosyjski, polski, niemiecki, łaciński, francuski, angielski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

4738

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

4731

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

65.76

Ogółem opracowanych metrów bieżących

65.74

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inne pomoce Tak Catalogus Archivi Radolinsciani Jarociniensis a St. Karwowski conscriptus Archivi, Pozsnaniae 1911
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak kartografia: 192 j.inw. (231 j.a.) (patrz też baza IZA)
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak patrz też system informatyczny