Przędzalnia Czesankowa "Weldoro" w Bielsku-Białej

Sygnatura
13/273/0
Daty skrajne
[1946-1950] 1951-1999[1999-2001]
Liczba serii
10
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Dokumentacja dotycząca organizacji przedsiębiorstwa. 2. Księgi protokołów z narad i odpraw dyrekcji oraz narad wytwórczych. 3. Plany i sprawozdania z produkcji, analizy działalności przedsiębiorstwa. 4. Plany i sprawozdania finansowe oraz bilanse roczne. 5. Sprawozdania z wynalazczości i postępu technicznego. 6. Dokumentacja technologiczna produkcji przędzy.

Dzieje twórcy:

Przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Przędzalnia Czesankowa im. Hanki Sawickiej w Bielsku-Białej zostało utworzone z dniem 1 stycznia 1951 roku Zarządzeniem Ministra Przemysłu Lekkiego nr 619/org. w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego oraz Zarządzeniem Ministra Ministra Przemysłu Lekkiego znak OR1/G.433/50 z dnia 9.12.1950 r. w sprawie ustalenia struktury organizacyjnej przedsiębiorstw przemysłu lekkiego na rok 1951. Przedsiębiorstwo powstało na bazie dwóch znacjonalizowanych firm: Austriackiej Spółki Akcyjnej Vöslauskiej Fabryki Przędzy Czesankowej Filia w Białej oraz Bracia Münch Przędzalnia Wełny Czesankowej w Białej Krakowskiej. Przedsiębiorstwa te zostały połączone z dniem 1.08.1946 roku, od 1.01.1947 funkcjonowały jako Państwowa Fabryka nr 18 Bielskiego Zjednoczenia Przemysłu Wełnianego. W roku 1948 weszły w skład Państwowych Zakładów Przemysłu Wełnianego nr 7 w Sosnowcu jako ich Oddział w Białej Krakowskiej. Zarządzeniem 12/0/70 Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 21.09.1970 zmieniono nazwę przedsiębiorstwa na Przędzalnia Czesankowa im. Hanki sawickiej WELDORO. Przedsiębiorstwo specjalizowało się w produkcji przędzy czesankowej wełnianej i wełnopodobnej oraz świadczeniem usług w tej dziedzinie. Odbiorcami produkcji były przedsiębiorstwa tkackie przemysłu wełnianego i przedsiębiorstwa dziewiarskie. W lipcu 1999 roku zostrał podpisany Akt Komercjalizacji Przedsiębiorstwa Państwowego w wyniku którego Przędzalnia Czesankowa WELDORO została skomercjalizowana i przekształcona z dniem 1.10.1999 roku w spółke z ograniczoną odpowiedzialnością-jednoosobową spółkę skarbu państwa. Z dniem 8.10.2001 roku większość udziałów spółki przeszła w ręce prywatne. [na podstawie notatki informacyjnej, oprac. Grażyna Sokół-Szołtysek, Bielsko-Biała, 2007]

Daty skrajne:

[1946-1950] 1951-1999[1999-2001]

Klasyfikacja:

instytucje gospodarcze

Nazwa twórcy:

Daty:

1946-1950, 1951-1999, 1999-2001.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany warunkowo

Ogółem jednostek archiwalnych:

494

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

494

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

6.5

Ogółem opracowanych metrów bieżących

6.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie

KM 14.12.2007, 0010-7