Centrala Przesiedleńcza w Gdańsku-Potulicach

Sygnatura
6/97/0
Daty skrajne
1939-1943
Liczba serii
11
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Sprawy organizacyjne i personalne (9 j.a.): przepisy, narady (komendanci obozów, wysiedlenia), organizacja (centrala, obozy, wysiedlenia) 2. Ewakuacja (33 j.a.): statystyka, wysiedlenia z okręgu Gdańsk - Prusy Zachodnie (wykazy imienne), nadużycia 3. Wysiedlanie, przesiedlanie i usuwanie z mieszkań (21 j.a.): przesiedlenia Polaków (tereny wojskowe), ucieczki, lekarze obozowi 4. Selekcja narodowościowa i rasowa (8 j.a.): przynależność narodowa i rasowa (badanie wysiedlonych), kierowanie osób do obozu Łodzi 5. Obozy (31 j.a.): Potulice, Jabłonowo, Chojnice, Toruń (organizacja, działalność, zmiany w ewidencji) 6. Zwalnienie z obozu (70 j.a.): wnioski o zwolnienie, nadzór nadzór nad osobami zwolnionymi 7. Nadzór, poszukiwania ucieczki, sprawy sanitarne (12 j.a.): ucieczki z obozu, poszukiwania, epidemie, zgony 8. Konfiskaty, wyżywienie i utrzymanie (5 j.a.): konfiskata mienia kościelnego i prywatnego internowanych, wyżywienie w obozach, zwrot gospodarstw i mieszkań (prośby) 9. Zatrudnianie więźniów poza obozami (10 j.a.): urzędy pracy, kierowanie do pracy (ewidencja), pracodawcy (skargi) 10. Osadnictwo niemieckie (19 j.a.): przepisy (osiedlanie Niemców z Wołynia, Zamojszczyzny, Litwy, Bessarabii, Estonii i Łotwy), przydział gospodarstw, osadnicy niemieccy

Dzieje twórcy:

Centrala Przesiedleńcza - na czele jej władz inspektor policji bezpieczeństwa i SD, podległy Wyższemu Dowódcy SS i Policji. Centrali podporządkowano obozy przesiedleńcze w Potulicach, Toruniu, Smukale, Jabłonowie. Zasadniczym zadaniem była przeprowadzanie wysiedleń (nadzór) oraz selekcja narodowościowa. Centrala Przesiedleńcza działała na obszarze okręgu Rzeszy Gdańsk Prusy Zachodnie.

Daty skrajne:

1939-1943

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1939-1943.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Umwandererzentralstelle Danzig - Lebrechtsdorf

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

214

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

206

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.9

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
indeks osobowy Tak