Izba Rzemieślnicza w Bydgoszczy

Sygnatura
6/651/0
Liczba serii
14
Liczba skanów
31

Zawartość:

Organizacja i działalność (protokoły posiedzeń zarządu, walnych zebrań izby, udział w konferencjach), statystyka rzemiosła, egzaminy rzemieślnicze (ewidencja ogólna, protokóły komisji egzaminacyjnych w Bydgoszczy, Inowrocławiu, Koronowie, Kruszwicy, Łobżenicy, Nakle, Szubinie, Wyrzysku).

Dzieje twórcy:

Izby rzemieślnicze były stałą reprezentacją gospodarczą i zawodową rzemiosła. Były instytucjami samorządu gospodarczego i osobami prawa publicznego. W 1901 r. została utworzona Izba Rzemieślnicza w Bydgoszczy. Działała na mocy przepisów prawa pruskiego. Izba w Bydgoszczy funkcjonowała także po 1920 r. Od 1928 r. podstawą prawną było polskie prawo przemysłowe, a od 27 X 1933 r. rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o izbach rzemieślniczych i ich związkach. Izba bydgoska funkcjonowała na terenie powiatów: bydgoskiego, chodzieskiego, czarnkowskiego, gnieźnieńskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, strzelińskiego, szubińskiego, wągrowieckiego, żnińskiego. Organy izby były wybierane: najwyższy organ izby - zebranie delegatów (uchwalenie statutu, wybór zarządu, komisji fachowych, rzeczoznawców i sekretarza, zatwierdzanie budżetu i sprawozdań z działalności), organ wykonawczy - zarząd (wykonawca uchwał izby i reprezentowanie jej na zewnątrz). Zadania izby: reprezentowanie i obrona interesów rzemiosła, popieranie i koordynowanie jego rozwoju, kształcenie zawodowe, egzaminy czeladnicze i mistrzowskie, propagowanie interesów rzemiosła, nadzór nad działalnością cechów. W 1933 r. nastąpiła likwidacja izby bydgoskiej (przejęcie zadań przez Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu).

Daty skrajne:

[1883] 1920-1933 [1934-1945]

Klasyfikacja:

instytucje gospodarcze

Nazwa twórcy:

Daty:

1883-1919, 1920-1933, 1934-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Handwerkskammer zu Bromberg

Języki:

polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany częściowo

Ogółem jednostek archiwalnych:

200

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

169

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.48

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.46

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

magazyn ul. Wiślana 27