Urząd Stanu Cywilnego Biedrusko (pow. poznański)

Sygnatura
53/1827/0
Liczba serii
3
Liczba skanów
1402

Zawartość:

urodzenia za lata 1874-1920, małżeństwa i zgony za lata 1874-1930

Dzieje twórcy:

Urzędy stanu cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia. Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).

Daty skrajne:

1874-1930

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1930.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

194

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

169

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.56

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.44

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak patrz też system informatyczny
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie

W zespole zmikrofilmowano 81 j.a. o sygn.: 1-12 (nr 53: 86643-86654), 13-33 (nr O: 55122-55142), 34-71 (nr 53: 86655-86692), 94-99 (nr 53: 86693-86698), 103-105 (nr 53: 86699-86701), inwent. 1827 (nr 53 86702) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-33