Urząd Stanu Cywilnego Biedrusko (pow. poznański)

Sygnatura
53/1827/0
Daty skrajne
1874-1922
Liczba serii
6
Liczba skanów
1402