Urząd Stanu Cywilnego Buk - obwód miejski (pow. nowotomyski)

Sygnatura
53/1833/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
10398

Zawartość:

urodzenia za lata 1874-1918, małżeństwa i zgony za lata 1874-1938

Dzieje twórcy:

Urzędy stanu cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia. Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).

Daty skrajne:

1874-1938

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1938.

Nazwa dawna:

Urząd Stanu Cywilnego Buk - miasto (pow. nowotomyski)

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

313

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

271

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

6.54

Ogółem opracowanych metrów bieżących

5.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak patrz też system informatyczny
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie

Wtóropisy (sygn:. 80-155) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 97 j. a. o sygn.: 1-12 (nr 53: 86789-86800), 13-33 (nr O: 55240-55260), 34-79 (nr 53: 86801- 86846), 159-1161 (nr 53: 86847-84849), 165-170 (nr 53: 8685086855), 180-188 (nr 53: 86856-86864), inwentarz książkowy (nr 53 86865) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-33