Urząd Stanu Cywilnego Mieścisko (pow. wągrowiecki)

Sygnatura
53/1895/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
8926

Zawartość:

urodzenia za lata 1874-1918 (1919-1920), małżeństwa za lata 1874-1938, zgony za lata 1874-1937

Dzieje twórcy:

Urzędy stanu cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia. Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).

Daty skrajne:

1874-1938

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1938.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany częściowo

Ogółem jednostek archiwalnych:

314

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

277

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

4.14

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.67

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak patrz też system informatyczny
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie

Wtóropisy (sygn.: 76-135) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 30 j.a. o sygn.: 1-9 (nr O: 42988-42996), 10-30 (nr O: 56297-56317), oraz zdigitalizowano sygnatury 1-75, 136-138, 153-155, 166-168, 172-179, 186-188, 192-197, 205-207, 211-213, 217-219