Urząd Stanu Cywilnego Mieścisko (pow. wągrowiecki)

Sygnatura
53/1895/0
Daty skrajne
1874-1938
Liczba serii
6
Liczba skanów
8926