Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Strzelce Wielkie (pow. gostyński)

Sygnatura
53/3517/0
Liczba serii
3
Liczba skanów
906

Zawartość:

urodzenia za lata 1818-1844, 1846, 1851-1862, 1864-1865, 1868-1874, małżeństwa za lata 1818-1843, 1851-1862, 1864-1865, 1868-1874, zgony za lata 1818-1843, 1851-1862, 1864-1865, 1868-1874

Dzieje twórcy:

Obowiązek rejestracji parafialnej ochrzczonych i zaślubionych wprowadzały na ziemiach polskich synody potrydenckie w latach 1579-1602, rejestrację zgonów wprowadzono w 1631 r. W rezultacie księża prowadzili księgi: ochrzczonych, bierzmowanych, zaślubionych, zmarłych i wykazu parafian, a stan ksiąg był kontrolowany przez biskupa w trakcie wizytacji parafii. Następnie, od 1794 r. w zaborze pruskim obowiązkowe rejestry urodzeń, małżeństw i zgonów uzyskały rangę dokumentów publiczno-prawnych, i dalej prowadzili je duchowni. Zostali oni także zobowiązani do sporządzania uwierzytelnionych odpisów aktów; były one przechowane w sądzie I instancji, właściwym dla miejscowości należących do parafii. Wprowadzony na terenie Księstwa Warszawskiego w 1807 r. Kodeks Napoleona przewidywał świecki charakter małżeństwa, a na mocy dekretu Fryderyka Augusta w 1808 r. wprowadzono akta stanu cywilnego, które mieli prowadzić urzędnicy świeccy, jednak w praktyce rejestry te prowadzili duchowni. Jednolity system rejestracji aktów stanu cywilnego dla wszystkich obywateli, niezależnie od wyznania, wprowadzono w Prusach w 1874 r., kiedy powstały urzędy stanu cywilnego.

Daty skrajne:

1818 - 1874

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1818-1844, 1846-1846, 1851-1862, 1864-1865, 1868-1874.

Nazwa dawna:

Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Strzelce Wielkie (pow. gostyński)

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

340

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

340

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak patrz też system informatyczny

W zespole zmikrofilmowano 339 j.a. o sygn. : 1-2 (nr O: 23067), 3-4 (nr O: 23068), 5-6 (nr O: 23069), 7-8 (nr O: 23070), 9-10 (nr O: 23071), 11-12 (nr O: 23072), 13-15 (nr O: 23073), 16-17 (nr O: 23074), 18-19 (nr O: 23075), 20-21 (nr O: 23076), 22-23 (nr O: 23077), 24-26 (nr O: 23078), 27-29 (nr O: 23079), 30-32 (nr O: 23080), 33-35 (nr O: 23081), 36-38 (nr O: 23082), 39-41 (nr O: 23083), 42-44 (nr O: 23084), 45-47 (nr O: 23085), 48-50 (nr O: 23086), 51-53 (nr O: 23087), 54-56 (nr O: 23088), 57-59 (nr O: 23089), 60-62 (nr O: 23090), 63-64 (nr O: 23091), 65-66 (nr O: 23092), 67-68 (nr O: 23093), 69-74 (nr O: 23094-23099), 75-76 (nr O: 23100), 77-78 (nr O: 23101-23102), 79-80 (nr O: 23103), 81-82 (nr O: 23104), 83-84 (nr O: 23105), 85-87 (nr O: 23106), 88-90 (nr O: 23107), 91-93 (nr O: 23108), 94-96 (nr O: 23109), 97-99 (nr O: 23110), 100-102 (nr O: 23111), 103-104 (nr O: 23112), 105-106 (nr O: 23113), 107-108 (nr O: 23114), 109-111 (nr O: 23115), 112-114 (nr O: 23116), 115-117 (nr O: 23117), 118-120 (nr O: 23118), 121-123 (nr O: 23119), 124-126 (nr O: 23120), 127-129 (nr O: 23121), 130-132 (nr O: 23122), 133-135 (nr O: 23123), 136-138 (nr O: 23124), 139-141 (nr O: 23125), 142-144 (nr O: 23126), 145-147 (nr O: 23127), 148-150 (nr O: 23128), 151-153 (nr O: 23129), 154-156 (nr O: 23130), 157-159 (nr O: 23131), 160-162 (nr O: 23132), 163-165 (nr O: 23133), 166-168 (nr O: 23134), 169-171 (nr O: 23135), 172-174 (nr O: 23136), 175-177 (nr O: 23137), 178-180 (nr O: 23138), 181-182 (nr O: 23139), 183-184 (nr O: 23140), 185-187 (nr O: 23141), 188-189 (nr O: 23142), 190-191 (nr O: 23143), 192-193 (nr O: 23144), 194-195 (nr O: 23145), 196-197 (nr O: 23146), 198-200 (nr O: 23147), 201-203 (nr O: 23148), 204-206 (nr O: 23149), 207-209 (nr O: 23150), 210-212 (nr O: 23151), 213-215 (nr O: 23152), 216-218 (nr O: 23153), 219-221 (nr O: 23154), 222-224 (nr O: 23155), 225-227 (nr O: 23156), 228-230 (nr O: 23157), 231-233 (nr O: 23158), 234-236 (nr O: 23159), 237-239 (nr O: 23160), 240-242 (nr O: 23161), 243-245 (nr O: 23162), 246-248 (nr O: 23163), 249-251 (nr O: 23164), 252-254 (nr O: 23165), 255-257 (nr O: 23166), 258-259 (nr O: 23167), 260-262 (nr O: 23168), 263-264 (nr O: 23169), 265-267 (nr O: 23170), (268-271, 273-274, 276) [(nr O: 23171)], 272 (nr O: 23172), 275 (nr O: 23173), 277-278 (nr O: 23174), 279-280 (nr O: 23175), 281-282 (nr O: 23176), 283-285 (nr O: 23177), 286-288 (nr O: 23178), 289-291 (nr O: 23179), 292-293 (nr O: 23180), 294-296 (nr O: 23181), 297-299 (nr O: 23182), 300-302 (nr O: 23183), 303-305 (nr O: 23184), 306-308 (nr O: 23185), 309-310 (nr O: 45294), 312-314 (nr O: 45295), 315-317 (nr O: 45296), 318-319 (nr O: 45297), 320 (nr O: 45298), 321-322 (nr O: 45299), 323-324 (nr O: 45300), 325-326 (nr O: 45301), 327-328 (nr O: 45302), 329-340 (nr O: 45303-45314)