Archiwum Potockich z Krzeszowic

Sygnatura
29/635/0
Daty skrajne
1391 - 1939
Liczba serii
70
Liczba skanów
249374

Zawartość:

I. Dokumenty pergaminowe (głównie priora majątkowe hrabstwa tęczyńskiego, nadanie tytułu szambelana Arturowi Potockiemu przez Franciszka Józefa I) 1408-1887 (sygn. AKPot 1-12) II. Archiwum (sumariusze P. Łozińskiego z przynależnymi aktami, pomoce archiwalne) 1546-1872 (sygn. AKPot 13-171, 173-284) III. Papiery Potockich i ich rodziny 1772-1930 (sygn. AKPot 285-612) IV. Sprawy dotyczące całości majątku i dóbr 1752-1939 (sygn. AKPot 613-877) V. Komisariat dóbr staszowskich i mędrzechowskich 1822-1850 (sygn. AKPot 878-892) VI. Hrabstwo tenczyńskie i klucz spytkowicki (sprawy prawno-majątkowe, gospodarcze, oczynszowanie, uwłaszczenie, indemnizacja) 1605-1870 (sygn. AKPot 893-2316) VII. Dobra sandomierskie (sprawy prawno-majątkowe, gospodarcze, oczynszowanie i indemnizacja) 1690-1886 (sygn. AKPot 2317-2687) VIII. Dobra ukraińskie: klucz Bużanka-Olchowiec (sprawy prawno-majątkowe oraz administracja dóbr) (1774) 1817-1872 (sygn. AKPot 2688-2710) IX. Dobra Kościelniki (nabycie dóbr, administracja) 1818–1864 (sygn. AKPot 2711-2724) X. Dobra Sędziszów (nabycie dóbr przez Artura Potockiego) 1819-1887 (sygn. AKPot 2725-2728) XI. Dobra węgierskie (Guran-honcz, Szakacs, Szlatina) 1907-1912 (sygn. AKPot 2729-2730) XII. Opieka nad cudzymi dobrami: - Sucha i Ślemień, własność Branickiego (zarząd i administracja) 1832–1868 (sygn. AKPot 2731-2755) - Kasa Depozytowa Maurycego Potockiego, właściciela Zatora 1849–1864 (sygn. AKPot 2756-2758) XIII. Pałace, realności, utrzymanie domu: dom w Wiedniu, dworek Krakowski (ul. Straszewskiego 14-15), dom przy ul. św. Anny nr 310, dom „Pod Jagnięciem” w Rynku Głównym, dom przy ul. św. Tomasza 30-32, pałac „Pod Baranami” (priora, nabycie pałacu i urządzenie, zbiory sztuki, biblioteka), pałac w Krzeszowicach (budowa i urządzenie), utrzymanie domu, „Zakłady” w Krzeszowicach: Łazienki, stajnia angielska, ogród, bażanciarnia i pstrągarnia, Lazaret krzeszowicki, Dom Schronienia im. Artura Potockiego w Krzeszowicach 1801-1935 (AKPot 2759-3015) XIV. Kartografia: plany gruntowe i sytuacyjne dóbr, plany architektoniczne (zabudowa dworska, zakłady przemysłowe, pałace, realności, obiekty sakralne, tzw. „Zakłady”), zbiory i kolekcje [w obrębie poszczególnych grup zastosowano układ terytorialny (według kluczy dóbr), rzeczowy (według obiektów) oraz alfabetyczno-chronologiczny] XVIII–XX w. (sygn. AKPot 3016-3195) XV. Zbiory: Zbiory Katarzyny i Andrzeja Potockiego, Zbiór Franciszka Kluczyckiego, Zbiór Zygmunta Helcla,, Redakcja i drukarnia „Czasu” 1391-1918 (sygn. AKPot 3196-3415) XVI. Materiały nieuporządkowane (sygn AKPot 3416-3422)

Dzieje twórcy:

Założycielem linii krzeszowickiej rodziny Potockich h. Srebrna Pilawa był Artur Potocki (1787-1832), syn podróżnika, pisarza i uczonego Jana Potockiego. Centrum dóbr były Krzeszowice (m.in. Mędrzechów, Tenczynek, Spytkowice, Zator, Sędziszów, Staszów, Bużanka), ale najczęściej rodzina Potockich przebywała w krakowskim pałacu Pod Baranami. Poza działalności gospodarczą (m.in. kopalnie węgla w Sierszy i Tenczynku, huty cynku w Myślachowicach) czy kulturalną Potoccy angażowali się w działalność polityczną: Adam (1822-1872) był jednym z głównych przywódców „Stańczyków”, a jego syn Andrzej (1861-1908) od 1901 r. był marszałkiem krajowym, a następnie namiestnikiem Galicji.

Daty skrajne:

1391 - 1939

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1391-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

3421

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

3414

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

66.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

66.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inne pomoce Nie spisy korespondencji, katalog fotografii
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

Zespół w Oddziale I.