Archiwum Potockich z Krzeszowic

Sygnatura
29/635/0
Daty skrajne
1391 - 1939
Liczba serii
70
Liczba skanów
249374
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
1 Dokumenty pergaminowe 0
2 Archiwum: sumariusze P. Łozińskiego z przynależnymi aktami, pomoce archiwalne 34628
2.1 Documenta domus Tenczynscianae et Opalinscianae 1403 - 1825 10079
2.2 Documenta ad bona comitatus Tenczynensis et tractus Spytkoviensis etiam ad bona Sandomiriensia spectantia 1313 - 1950 23756
2.3 Materiały genealogiczne 1701 - 1900 793
3 Papiery Potockich i ich rodziny 157262
3.1 Izabella Lubomirska 1758 - 1845 1042
3.2 Jan Potocki 1750 - 1850 691
3.3 Artur Potocki 1798 - 1834 4485
3.4 Zofia Potocka 1801 - 1900 54830
3.5 Adam Potocki 1801 - 1891 18244
3.6 Katarzyna Potocka 1753 - 1907 57967
3.7 Artur Potocki 1850 - 1900 4422
3.8 Róża z Lubomirskich Arturowa Potocka 1880 - 1881 44
3.9 Andrzej Potocki 1878 - 1914 13922
3.10 Krystyna z Tyszkiewiczów Andrzejowa Potocka 1889 - 1933 1615
4 Sprawy dotyczące całości majątku i dóbr 0
4.1 Instrukcje kolejnych właścicieli (Izabella Lubomirska) 1801 - 1850 0
4.2 Instrukcje kolejnych właścicieli (Adam Potocki) 1852 - 1858 0
4.3 Instrukcje kolejnych właścicieli (Artur Potocki) 1886 - 1886 0
4.4 Komisariat Generalny dóbr zakrakowskich, sandomierskich, łęczyckich i ruskich 1686 - 1806 0
4.5 Komisariat dóbr Artura i Zofii Potockich 1796 - 1859 0
4.6 Kancelaria Główna Adama (do 1872) oraz Artura Potockiego 1840 - 1910 0
4.7 Zarząd Dóbr Potockich w Krzeszowicach (akta szczątkowe) 1831 - 1935 0
4.8 Kasa Generalna 1823 - 1894 0
4.9 Sumy dłużne zabezpieczone na całości majątku i dóbr 1775 - 1890 0
5 Komisariat dóbr staszowskich i mędrzechowskich 1780 - 1882 0
6 Hrabstwo tenczyńskie i klucz spytkowicki 0
6.1 Sprawy prawno-majątkowe 1605 - 1870 0
6.2 Sprawy gospodarcze: instrukcje 1799 - 1848 0
6.3 Sprawy gospodarcze: inwentarze 1705 - 1845 0
6.4 Sprawy gospodarcze: rachunkowość sprawozdawcza klucza tenczyńskiego 1704 - 1866 0
6.5 Sprawy gospodarcze: rachunkowość folwarków 1818 - 1920 0
6.6 Sprawy gospodarcze: rachunkowość ogólna Kasy lasowej tenczyńskiej 1817 - 1867 0
6.7 Sprawy gospodarcze: rachunkowość wydziałów lasowych 1819 - 1846 0
6.8 Sprawy gospodarcze: propinacja w hrabstwie tenczyńskim 1817 - 1846 0
6.9 Sprawy gospodarcze: propinacja w kluczu spytkowickim 1816 - 1848 0
6.10 Sprawy gospodarcze: kopalnie i huty hrabstwa tenczyńskiego 1763 - 1874 0
6.11 Oczynszowanie wsi, uwłaszczenie, indemnizacja 1801 - 1865 0
7 Dobra sandomierskie 0
7.1 Sprawy prawno-majątkowe 1761 - 1886 0
7.2 Sprawy gospodarcze: instrukcje 1801 - 1865 0
7.3 Sprawy gospodarcze: inwentarze 1704 - 1842 0
7.4 Sprawy gospodarcze: rachunkowość sprawozdawcza kluczy 1690 - 1886 0
7.5 Oczynszowanie i indemnizacja 1841 - 1864 0
8 Dobra ukraińskie (klucz Bużanka–Olchowiec) 1774 - 1872 0
9 Dobra Kościelniki 1818 - 1864 0
10 Dobra Sędziszów 1819 - 1887 0
11 Dobra węgierskie 1907 - 1912 0
12 Opieka nad cudzymi dobrami 0
12.1 Sucha i Ślemień, własność Branickiego (zarząd i administracja) 1832 - 1868 0
12.2 Kasa depozytowa Maurycego Potockiego (właściciela Zatora i Jabłonnej) 1849 - 1864 0
13 Pałace, realności, utrzymanie domu 0
13.1 Dom w Wiedniu 1833 - 1850 0
13.2 Dworek Krakowski (ul. Straszewskiego 14-15) 1801 - 1869 0
13.3 Domy w Krakowie 1830 - 1932 0
13.4 Pałac „Pod Baranami” 1805 - 1935 0
13.5 Pałac w Krzeszowicach 1847 - 1933 0
13.6 Utrzymanie domu (Pałacu „Pod Baranami” oraz w Krzeszowicach) 1820 - 1934 0
13.7 „Zakłady” w Krzeszowicach 1818 - 1932 0
14 Kartografia 1740 - 1932 1051
15 Zbiory 56433
15.1 Zbiory Katarzyny i Andrzeja Potockiego 1391 - 1897 2317
15.2 Zbiory Katarzyny i Andrzeja Potockiego (Wilanów) 1501 - 1900 23378
15.3 Zbiory Katarzyny i Andrzeja Potockiego (Archiwum Potockich z Brodów) 1775 - 1866 10171
15.4 Zbiory Katarzyny i Andrzeja Potockiego (Tulczyn) 1361 - 1924 1612
15.5 Zbiór Franciszka Kluczyckiego 1567 - 1900 15358
15.6 Zbiór Zygmunta Helcla 1594 - 1868 1294
15.7 Redakcja i drukarnia „Czasu” 1801 - 1950 2303
16 Materiały nieuporządkowane 0