Urząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Gorzowie Wielkopolskim

Sygnatura
66/360/0
Daty skrajne
[1947] 1973-1990 [1993]
Liczba serii
107
Liczba skanów
354

Zawartość:

1. Akta Urzędu Miejskiego i Miejskiej Rady Narodowej, [1966] 1973-1990, sygn. 1-754 (dokumentacja aktowa) 2. Akta Urzędu Miejskiego i Miejskiej Rady Narodowej, 1976-1977, sygn. 755-810 (dokumentacja aktowa) 3. Przeprawa mostowa na Warcie (Most Lubuski), 1987-1990 [1993], sygn. 811-1010 (dokumentacja techniczna) 4. Akta Urzędu Miejskiego i Miejskiej Rady Narodowej, 1973-1977, sygn. 1011-1017 (dokumentacja aktowa) 5. Akta Urzędu Miejskiego i Miejskiej Rady Narodowej, 1980-1990, sygn. 1018-1033 (dokumentacja aktowa) 6. Mapy [1947] 1973-1980, sygn. 1-94 (669 jednostek inwentarzowych) 7. Wydział Handlu, Drobnej Wytwórczości i Usług, 1983-1989, sygn. 1705-1709 8. Wydział Gospodarki Komunalnej, 1966-1987, sygn. 1710-1717

Dzieje twórcy:

Urząd działał od 10 grudnia 1973 do 27 maja 1990.

Daty skrajne:

[1947] 1973-1990 [1993]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1947-1973, 1973-1990, 1990-1993.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

3683

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

3683

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

32.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

32.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
elektroniczny inwentarz archiwalny zatwierdzony Tak