Archiwum Fotograficzne Eugenii Trzeciakowej

Sygnatura
3/30/0
Daty skrajne
1950-1970
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Fotografie przedstawiają krajobrazy i miejscowości polskie, ze szczególnym uwględnieniem budowli zabytkowych i detali architektonicznych.

Dzieje twórcy:

Eugenia Trzeciakowa (1911-1983) - fotografik, członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Fotografie przekazał ADM mąż autorki, Czesław Trzeciak w 1985 roku.

Daty skrajne:

1950-1970

Klasyfikacja:

archiwa prywatne i spuścizny

Nazwa twórcy:

Daty:

1950-1970.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

5704

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.22

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak

fotografie, negatywy