Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Szczecinie

Sygnatura
65/543/0
Daty skrajne
1951-1990
Liczba serii
2
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. AKCESJA nr 512/1973; 1951-1970; 22 j.a. - Sprawozdania z działalności Oddziału i kół SIMP (1951-1970), materiały ze Zjazdu SIMP (1964), protokoły posiedzeń Zarządu Oddziału (1960-1964), protokoły zebrań poszczególnych sekcji SIMP (1964-1970), komunikaty SIMP (1966), opracowania, odczyty i referaty (1963-1966), materiały z Kongresu Techników Polskich (1957-1965), informacje o kołach SIMP (1962). II. AKCESJA nr 2990/2011; 1956-1990; 210 j.a. - materiały z V do X sesji naukowej okrętowców (z lat 1964, 1966, 1968, 1974 i 1978), materiały z innych konferencji organizowanych przez Stowarzyszenie, miesięcznik Sekcji Okrętowców SIMP pt "Budownictwo okrętowe" (z lat 1956-1990 - od 1974 r. niekompletne).

Dzieje twórcy:

Szczeciński Oddział SIMP powstał 10.IV.1946 r. Założycielami byli inżynierowie i technicy pracujący w Fabryce Mechanizmów Samochodowych "Polmo". Od 1951 r. w poszczególnych większych zakładach przemysłowych zaczęto zakładać koła zakładowe SIMP oraz sekcje naukowo-techniczne grupujące specjalistów określonej dziedziny mechaniki. Powołano też Zespół Rzeczoznawców dla opracowywania ekspertyz technicznych, świadczył on pomoc zakładom przemysłowym nie posiadającym zaplecza technicznego. Od 1960 r. wzbogacono formy pracy o współudział w Szczecińskich Dniach Techniki, działał w Komisji Morskiej NOT, współorganizował sesje i konferencje ogólnokrajowe dotyczące m.in. gospodarki morskiej.

Daty skrajne:

1951-1990

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1951-1990.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

232

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak w bazie IZA

publikacje, czasopisma