Rada Zrzeszeń Naukowych, Artystycznych i Kulturalnych Ziemi Pomorskiej

Sygnatura
69/329/0
Liczba serii
5
Liczba skanów
3580

Zawartość:

1. Statut, akta organizacyjne, sygn. 1-2 2. Programy i sprawozdania z działalności, sygn. 3-4 3. Protokoły posiedzeń Prezydium i zebrań, sygn. 5-10 4. Komisje Rady, sygn. 11-21 5. Sprawy rachunkowo-budżetowem, sygn. 22-27.

Dzieje twórcy:

Powołana została w Toruniu z inicjatywy wojewody pomorskiego Stefana Kirtiklisa dnia 11.04.1934 r. Do założycieli należeli również: Wincenty Łącki, Antoni Bolt, Alfons Mańkowski, Józef Borowik i Otton Steinborn. Celem Rady było ożywienie ruchu naukowego, kulturalnego i artystycznego na terenie województwa pomorskiego a szczególnie w Toruniu oraz koordynowanie prac poszczególnych stowarzyszeń działających w mieście i regionie. W celu sprawniejszego wykonania postawionych sobie zadań, Rada powołała kilka komisji o ściśle określonym profilu działania: Komisję Statutową, Nagród, Budżetową, Teatralną, Budowy Gmachu Zbiorów i Wystaw, Naukową, Wydawniczą i Radiową. W 1934 r. Rada zrzeszeń liczyła 30 czlonków. Pierwszym prezesem był Alfons Mańkowski (latach 1934-1939) a następnie - Władysław Bracki (1939 r.). Rada, skupiająca tylu wybitnych działaczy i posiadająca poparcie miejscowych władz prowadziła bardzo ożywioną działalność: kontynuowała podjęte przez Komisję Zbiorów prace nad wybudowaniem gmachu dla Pomorskiego Instytutu Bałtyckiego, podejmowała wysiłki w kierunku powiększenia miejscowej kadry naukowej i ożywiania badań regionalnych (m.in. przez ustanowienie specjalnej nagrody dla najlepszej pracy naukowej o Pomorzu), subwencjonowała inne środowiska, popularyzowała wśród społeczeństwa dotychczasowy dorobek naukowy, kulturalny i artystyczny regionu. W latach 1937-1938 Rada przeżywała kryzys, który doprowadził do jej samorozwiązania w dniu 15.05.1939 r.

Daty skrajne:

1934-1939

Klasyfikacja:

stowarzyszenia i związki

Nazwa twórcy:

Daty:

1934-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

28

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

27

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.17

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.16

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak