Urząd Stanu Cywilnego Guzianka

Sygnatura
64/292/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
182

Zawartość:

księgi urodzeń z lat 1875-1886, księga małżeństw z 1880 roku, księgi zgonów z lat 1876-1887

Dzieje twórcy:

Urząd Stanu Cywilnego Guzianka powstał 1 października 1874 na mocy prawa króla pruskiego Wilhelma z dnia 9 marca 1874 roku o urzędowym poświadczeniu stanu (urodzenia, zgony) i formy zawarcia związku małżeńskiego (Gesetz-Sammlung S. 95) i rozporządzenia nadprezydenta prowincji Prusy z 1 września 1874 roku, regulującego powstanie urzędów stanu cywilnego na terenie powiatu Mrągowo i nominację urzędników stanu cywilnego oraz ich zastępców (Dodatek Nadzwyczajny do Dziennika Urzędowego Królewskiej Rejencji w Gąbinie Nr 36). Został zlikwidowany 1.01.1888 r., a jego kompetencje przejął Urząd Stanu Cywilnego Ukta.

Daty skrajne:

1875-1887

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1875-1887.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt Guszianka

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

9

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

9

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak