Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy w Kielcach

Sygnatura
21/503/0
Daty skrajne
1954-1990
Liczba serii
8
Liczba skanów
0

Zawartość:

Organy Samorządowe WZSP w Kielcach sygn 1-159, Organy Samorządowe Spółdzielni sygn 160-759 Dział Ekonomiczny sygn 760-3370, Dział Księgowości sygn 3371-6017 Dział Rewizji sygn 6018-6833 (6261a,6616a) Dział Socjalny sygn 6834 Dział Usług sygn 6835-6838 Dział Techniki sygn 6839-6877, Dział Inwestycji sygn 6878-6906 Protokoły kontroli poszczególnych Spółdzielni Pracy sygn 1-75 Zjazdy Delegatów, postanowienia i uchwały Zarządu, posiedzenia Zarządu, plenum i prezydium Rady, plany finansowe, zbiorcze plany roczne, analizy ekonomiczne, analizy płac, sprawozdania finansowe, posiedzenia komisji Rady, analizy skarg i wniosków, statuty i regulaminy, zarządzenia wewnętrzne, akta likwidacyjne, instrukcja kancelaryjna, kontrole sygn 1-121

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1954-1990

Klasyfikacja:

spółdzielczość

Nazwa twórcy:

Daty:

1954-1990.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

7106

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

44.24

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Nie
inwentarz książkowy roboczy Tak
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie