Superintendentura w Ostródzie

Sygnatura
42/57/0
Liczba serii
13
Liczba skanów
0

Zawartość:

A. Sprawy kościelne: przegląd topograficzny diecezji, 1860 sygn. 1 zarządzenia i instrukcje wyższych urzędów, 1819-1858 sygn. 2-3 akta synodu diecezjalnego, 1817-1884 sygn. 4-5 sprawy ogólne wizytacji, 1869-1911 sygn. 6-7: recesy wizytacyjne poszczególnych parafii, [1792] 1819-1909 sygn. 8-20 tabele kościelne i szkolne, 1855-1916 sygn. 21-23 sprawy konfirmacji, 1840-1913 sygn. 24-27 zmiana wyznania, sprawy małżeństw mieszanych, 1858-1910 sygn. 28-29 polskie i niemieckie śpiewniki kościelne, 1863 sygn. 30 katolicyzm i polonizm w diecezji, 1853-1925 sygn. 31-33 pisma różne, 1861-1884 sygn. 34 B. Sprawy szkolne sprawy szkoły parafialnej w Brzydowie, 1764-1838 sygn. 35

Dzieje twórcy:

Superintendentura, według ordynacji kościelnej z 1535 r., była instytucją Kościoła Ewangelickiego nadzorującą funkcjonowanie parafii na terenie określonej diecezji (archiprezbitariatu). Obejmowaly one obszar jednego lub dwóch powiatów administracyjnych. Na jej czele stał superintendent, zwany wcześniej archiprezbiterem, mianowany przez senat kościelny na wniosek generalnego superintendenta. Sprawował on bezpośredni nadzór nad proboszczami i wspierał ich działalność duszpasterską. Przeprowadzał min. wizytacje kościelne, kierował wyborem proboszczów, sprawował nadzór nad szkolnictwem kościelnym, państwowym i prywatnym w sprawach nauki religii, opiekę nad instytucjami charytatywnymi, zakładami opieki społecznej. Superintendenturę ostródzką utworzono w 1823 r. Obejmowała obszar administracyjnego powiatu ostródzkiego. Wcześniej teren ten podlegał archiprezbiterowi olsztyneckiemu, od XVIII w. - zalewskiemu, w latach 1800-1816 - pasymskiemu, a w latach 1816-1822 - szczycieńskiemu.

Daty skrajne:

1764-1925

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1764-1925.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Superintendentur Osterode

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

35

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

35

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak