Urząd Stanu Cywilnego w Ełdytach Wielkich pow. lidzbarski

Sygnatura
42/680/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Księgi urodzeń 1880, 1885, 1900-1901, 1903-1908, 1910-1912, 1915 Księgi małżeństw 1874, 1888-1889, 1893, 1895,1898, 1919, 1925, 1929, 1932, 1934, 1936 Księgi zgonów 1874-1880, 1882-1890, 1895, 1918, 1922, 1925

Dzieje twórcy:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie lidzbarskim utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 07.09.1874r. Powstały wówczas 23 urzędy dla obwodów wiejskich i 2 dla miast: Dobrego Miasta i Lidzbarka Warmińskiego. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Daty skrajne:

1874-1901, 1903-1908, 1910-1915, 1918-1934, 1936

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1901, 1874-1901, 1903-1908, 1903-1908, 1910-1915, 1910-1915, 1918-1934, 1918-1934, 1936-1936, 1936-1936.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt zu Elditten

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

46

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

46

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak