Urząd Stanu Cywilnego w Kwiecewie pow. lidzbarski

Sygnatura
42/682/0
Liczba serii
3
Liczba skanów
2151

Zawartość:

Księgi urodzeń 1876, 1879, 1883, 1887, 1890, 1892-1893, 1895-1898, 1900-1905, 1907-1912,1914-1916 Księgi małżeństw 1874, 1877-1879, 1881, 1890, 1898,1902-1903,1905-1906, 1933-1934 Księgi zgonów 1874, 1886, 1889-1896, 1898-1924, 1928-1929

Dzieje twórcy:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie lidzbarskim utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 07.09.1874r. Powstały wówczas 23 urzędy dla obwodów wiejskich i 2 dla miast: Dobrego Miasta i Lidzbarka Warmińskiego. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Daty skrajne:

1874-1924, 1928-1929, 1933-1934

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1924, 1928-1929, 1933-1934.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt zu Queetz

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

78

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

78

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak