Urząd Stanu Cywilnego w Barczewie (miasto) pow. olsztyński

Sygnatura
42/699/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
21508

Zawartość:

Księgi urodzeń 1874-1904, 1906-1916 Księgi małżeństw 1874-1937 Księgi zgonów 1874-1937, 1944-1945 Rejestr alfabetyczny do ksiąg urodzeń 1874-1900 Rejestry alfabetyczne do ksiąg zgonów 1874-1925 Skorowidz małżeństw 1921-1936 Akta zbiorcze urodzeń i małżeństw 1877-1916, 1911-1936, 1952-2010

Dzieje twórcy:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie olsztyńskim utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 07.09.1874r. Powstało wówczas 31 urzędów dla obwodów wiejskich i 2 dla miast: Barczewa i Olsztyna. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Daty skrajne:

1874-1937, 1944-1945,1952-2010

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1937, 1874-1937, 1944-1945, 1944-1945, 1952-2010, 1952-2010.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt zu Wartenburg

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

177

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

177

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak