Urząd Stanu Cywilnego w Starej Różance pow. kętrzyński

Sygnatura
42/737/0
Daty skrajne
1876-1888
Liczba serii
0
Liczba skanów
469

Zawartość:

Księgi urodzeń: 1877, 1879-1880, 1882-1883, 1885 Księgi małżeństw: 1882 Księgi zgonów: 1876, 1879, 1883, 1885, 1887-1888

Dzieje twórcy:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie kętrzyńskim zostały utworzone zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z 12.09.1874r. Powstało wówczas 27 urzędów dla obwodów wiejskich i 3 dla miast: Barciany, Kętrzyn, Srokowo. Urzędy Stanu Cywilnego rozpoczęły swoją działalność 01.10.1874r. Do ich podstawowych zadań należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenie USC były tożsame z granicami okregów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Daty skrajne:

1876-1888

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1876-1888, 1876-1888, 1876-1888, 1876-1888.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt zu Alt Rosenthal

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

13

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

13

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak