Urząd Stanu Cywilnego w Biskupcu

Sygnatura
42/854/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Księgi urodzeń 1878, 1880-1882, 1886, 1888, 1890, 1891, 1893-1896, 1899-1901,1908-1909, 1911 Księgi małżeństw 1876, 1878-1882, 1884-1885, 1889-1891, 1893, 1896,1898, 1900-1901 Księgi zgonów 1876, 1878-1880, 1882, 1886, 1888-1889, 1892, 1896, 1898,1906,1910

Dzieje twórcy:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie biskupieckim (reszelskim) utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 12.09.1874r. Powstały wówczas 24 urzędy dla obwodów wiejskich i 1 dla miasta : Reszel. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Daty skrajne:

1876-1901, 1906, 1908-1911

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1876-1901, 1906-1906, 1908-1911.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt zu Bischofsburg

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

48

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

48

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak