Gminna Rada Narodowa we Fromborku pow. braniewski

Sygnatura
42/928/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Referat Ogólno - Administracyjny: protokoły sesji i posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej, księgi ewidencji ruchu ludności, 1948-1952 sygn. 1-6 (22-27) (brak sygn. 1-21)

Dzieje twórcy:

Gminne Rady narodowe powstały na mocy ustawy z dnia 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych oraz dekretu PKWN z dnia 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego. Rady narodowe tworzone były z przedstawicieli delegowanych przez organizacje polityczne, związki zawodowe, zrzeszenia rzemieślnicze, rolnicze i inne zrzeszenia zawodowe i społeczne działające na terenie gminy. Rady narodowe wybierały ze swego grona Prezydium, złożone z przewodniczącego, jego zastępcy oraz 3 członków. Organem wykonawczym Rady był zarząd gminny składający się z wójta, podwójta i 3 członków wybieranych przez gminną radę narodową. Rady narodowe, dla poszczególnych dziedzin swej działalności, powoływały komisje stałe i doraźne. Ustawa z 1954 r., która wprowadziła nowy podział administracyjny kraju zniosła gminne rady narodowe, powołując na ich miejsce gromadzkie rady narodowe.

Daty skrajne:

1948-1952

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1948-1952.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

27

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

27

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

wykazano brak 21 j.a. podczas skontrum (1997, 2018)